Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Kułak, dr hab.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2312-1273

ResearcherID: brak

Scopus: 7006553123

PBN: 909725

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
2
 • A sequence of sprites – an analysis of ELF signals and optical recordings / J. MŁYNARCZYK, A. KUŁAK, J. Kubisz, M. Popek, A. Michalec, M. Ostrowski // W: 2\textsuperscript{nd} TEA-IS summer school [Dokument elektroniczny] : Collioure, France, 23–27 June 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — A. Kułak – dod. afiliacja: Jagiellonian Univeristy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktywność Słońca w naszym tysiącleciuSolar activity at our millenium / A. Michalec, K. Maślanka, J. Masłowski, A. KUŁAK, S. Zięba // W: Wave methods and mechanics in biomedical engineering : Kraków–Zakopane, April 5–7, 2000 / eds. Ryszard Panuszka, Marek Iwaniec, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society. Cracow Division. — Cracow : PAS in cooperation of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University of Mining and Metallurgy, 2000. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering). — ISBN10: 83-909641-4-7. — S. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An analysis of TLE-associated discharges using the data recorded by a new broadband ELF receiver / Janusz MŁYNARCZYK, Andrzej KUŁAK, Martin Popek, Rafał Iwański, Sławomir Kłucjasz, Jerzy Kubisz // W: ICAE2018 [Dokument elektroniczny] : XVI International Conference on Atmospheric Electricity : 17–22 June 2018, Nara, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • An unusual sequence of sprites followed by a secondary TLE: an analysis of ELF radio measurements and optical observations / Janusz MŁYNARCZYK, József Bór, Andrzej KUŁAK, Martin Popek, Jerzy Kubisz // Journal of Geophysical Research. Space Physics ; ISSN 2169-9380. — 2015 vol. 120 iss. 3, s. 2241–2254. — Bibliogr. s. 2253–2254, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-03-18. — Andrzej Kułak - dod. afiliacja: Astronomical Observatory, Jagiellonian University, Krakow

 • keywords: sprites in sequences, extremely low frequency, transient luminous event, current moment waveform, secondary TLE, troll jet

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/2014JA020780

7
 • Analiza propagacyjna obserwowanych eksperymentalnie charakterystyk kanału radiowego HF[Propagation analysis of the experimentally observed HF radio channel characteristics] / Janusz MŁYNARCZYK, Andrzej KUŁAK // W: KKRRiT 2006 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Poznań, 7 – 9 czerwca 2006 : materiały konferencyjne. — Poznań : Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Poznaniu, 2006. — S. 251–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of ELF electromagnetic field pulses recorded by the Hylaty station coinciding with terrestrial gamma-ray flashes / A. KUŁAK, J. MŁYNARCZYK, M. Ostrowski, J. Kubisz, A. Michalec // Journal of Geophysical Research. Atmospheres ; ISSN 2169-897X. — 2012 vol. 117 art. no. D18203, s. D18203-1–D18203-8. — Bibliogr. s. D18203-7–D18203-8. — A. Kułak – dod. afiliacja: Astronomical Observatory, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1029/2012JD018205

9
 • Analytical description of ELF transients produced by cloud-to-ground lightning discharges / A. KUŁAK, Z. Nieckarz, S. Zięba // Journal of Geophysical Research. Atmospheres ; ISSN 2169-897X. — 2010 vol. 115, s. D19104-1–D19104-10. — Bibliogr. s. D19104-9–D19104-10. — Dod. afiliacja dla A. Kułak: Astronomical Observatory, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Anomalny wzrost energii rezonansu Schumanna obserwowany w dniach 11–13 sierpnia 1998 r.[Anomalous increase of Schumann's resonance energy observed at 11–13th August 1998] / Andrzej KUŁAK, Krzysztof Maślanka, Adam Michalec, Stanisław Zięba // W: URSI '99 : IX [dziewiąte] Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych : Poznań 16–17 marca 1999 r. / Politechnika Poznańska. Instytut Elektroniki i Telekomunikacji ; Polska Akademia Nauk. Komitet Narodowy URSI ; International Union of Radio Science = Międzynarodowa Unia Nauk Radiowych. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. 255–260. — Bibliogr. s. 260, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Assessing global lightning activity with ELF/VLF observations, Schumann resonances and ionospheric potential / Marek Gołkowski, Marek Kubicki, Morris Cohen, Andrzej KUŁAK, Umran Inan // W: IAGA 2009 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} scientific assembly : Sopron, 24–29 August, 2009 : abstract book / ed. Szarka László ; International Association of Geomagnetism. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sopron : Geodetic and Geophysical Research Institute, 2009. — 1 dysk Flash. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Cloud-to-ground lightning dipole moment from simultaneous observations by ELF receiver and combined direction finding and time-of-arrival lightning detection system / Nieckarz Z., A. KUŁAK, S. Zięba, A. Odzimek // Journal of Geophysical Research. Atmospheres ; ISSN 2169-897X. — 2011 vol. 116, s. 08107-1–08107-9. — Bibliogr. s. 08107-9, Abstr.. — Dodatkowa afiliacja A. Kułak: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1029/2010JD014736

14
 • Comparison of charge moment distribution in supercell and moderate thunderstorm based on ELF electromagnetic field measurements / Karol MARTYŃSKI, Andrzej KUŁAK, Rafał Iwański // W: MRW 2018 [Dokument elektroniczny] : 8th Microwave and Radar Week: MIKON 2018 : 22nd International Microwave and Radar Conference ; U. R. S. I. 2018 : Baltic URSI Symposium supported by National Committees of the Baltic Countries : Poznań May 14-17, 2018 / eds. Jacek Misiurewicz, Maciej Wielgo, Marek Ciesielski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], cop. 2018. — Dysk Flash. — e-ISBN 978-83-949421-0-6 (MIKON) ; 978-83-949421-2-0 (URSI). — e-ISBN: 978-83-949421-0-6. — S. 562–565. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 565, Abstr.. — Referat w części URSI. — Toż. w bazie IEEE. — — S. 158–161. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 161. — ISBN 978-8-3949-4213-7. — {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047780013.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8406712}

 • keywords: lightning, charge moment, positive discharges, thunderstorm, supercell

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/URSI.2018.8406712

15
 • Comparison of the charge moment change calculated from electrostatic analysis and from ELF radio observations / Zenon Nieckarz, Piotr Baranski, Janusz MŁYNARCZYK, Andrzej KUŁAK, Jan Wiszniowski // Journal of Geophysical Research. Atmospheres ; ISSN 2169-897X. — 2015 vol. 120 iss. 1, s. 63–72. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-01-08. — A. Kułak - dod. afiliacja: Astronomical Observatory, Jagiellonian University, Krakow

 • keywords: lightning, extremely low frequency, charge moment change, the dipole moment, thunderstorms, very low frequency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/2014JD022289

16
 • Connections between electromagnetic signals generated by mesoscale convective systems, observed by an ELF ground station and DEMETER satellitePowiązania pomiędzy sygnałami elektromagnetycznymi wygenerowanymi przez mezoskalowe układy konwekcyjne, obserwowane przez naziemną stację ELF oraz satelitę DEMETER / Karol MARTYŃSKI, Andrzej KUŁAK, Janusz Młynarczyk, Jan Blecki, Roman Wronowski, Rafał Iwański // W: Electromagnetic ULF/ELF fields on Earth and in Space conference [Dokument elektroniczny] : Warsaw, Poland, 3–5 July 2019 : book of extended abstracts / eds. Andrzej Kułak, Anna Odzimek ; Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 2019. — (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences : Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation ; 425. Series: Miscellanea ; M-32). — e-ISBN: 978-83-949850-7-3. — S. 85–88. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pub.igf.edu.pl/files/Pdf/Pubs/132.pdf [2019-09-04]. — Bibliogr. s. 86–87. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.25171/InstGeoph_PAS_Publs-2019-016

17
 • Czujniki i system do pomiaru naturalnych pól elektromagnetycznych ekstremalnie niskiej częstotliwości na powierzchni ZiemiSensors and measurement system for recording natural electromagnetic fields of extremely low frequencies on the Earth's surface / Andrzej KUŁAK // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2010 R. 51 nr 1, s. 106–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz., Summ. — Dod. afiliacja: Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Czy aktywność naturalnych pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości wpływa na rytm serca?Is a heart rate sensitive to the natural electromagnetic field? / Stanisław Micek, Zenon Nieckarz, Andrzej KUŁAK, Adam Michalec, Stanisław Zięba // W: Wave methods and mechanics in biomedical engineering : Kraków–Zakopane, April 5–7, 2000 / eds. Ryszard Panuszka, Marek Iwaniec, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society. Cracow Division. — Cracow : PAS in cooperation of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University of Mining and Metallurgy, 2000. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering). — ISBN10: 83-909641-4-7. — S. 191–196. — Bibliogr. s. 196, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Digital Radio Mondiale – system radiofonii cyfrowej dla fal długich, średnich i krótkich[Digital Radio Mondiale – digital radio broadcasting system for long, medium and short waves] / Janusz MŁYNARCZYK, Andrzej KUŁAK // W: KKRRiT 2004 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Warszawa, 16–18 czerwca 2004 : materiały konferencyjne / Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. — [Warszawa : FWRRiTM], [2004]. — S. 329–332. — Bibliogr. s. 332, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Electromagnetic ULF/ELF fields on Earth and in Space conference [Dokument elektroniczny] : Warsaw, Poland, 3–5 July 2019 : book of extended abstracts / eds. Andrzej KUŁAK, Anna Odzimek ; Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 2019. — 104, [3] s.. — (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences : Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation ; 425. Series: Miscellanea ; M-32). — Tryb dostępu: https://pub.igf.edu.pl/files/Pdf/Pubs/132.pdf [2019-09-04]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy rozdz.. — e-ISBN: 978-83-949850-7-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.25171/InstGeoph_PAS_Publs-2019-002

21
22
23
 • ELF remote sensing of the lower ionosphere using group velocity of electromagnetic radiation from atmospheric lightning dischargesTeledetekcja najniższej warstwy jonosfery przy pomocy prędkości grupowej promieniowania elektromagnetycznego ELF od wyładowań atmosferycznych / Marek Gołkowski, Andrzej KUŁAK, Janusz MŁYNARCZYK, Jerzy Kubisz // W: Electromagnetic ULF/ELF fields on Earth and in Space conference [Dokument elektroniczny] : Warsaw, Poland, 3–5 July 2019 : book of extended abstracts / eds. Andrzej Kułak, Anna Odzimek ; Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 2019. — (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences : Geophysical Data Bases, Processing and Instrumentation ; 425. Series: Miscellanea ; M-32). — e-ISBN: 978-83-949850-7-3. — S. 57–61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pub.igf.edu.pl/files/Pdf/Pubs/132.pdf [2019-09-04]. — Bibliogr. s. 60, Streszcz.. — A. Kułak – dod. afiliacja: Astronomical Observatory, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.25171/InstGeoph_PAS_Publs-2019-011

24
 • Estimation of global lightning activity and observations of atmospheric electric field / Marek Gołkowski, Marek Kubicki, Morris Cohen, Andrzej KUŁAK, Umran S. Inan // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2011 vol. 59 no. 1, s. 183–204. — Bibliogr. s. 202–204, Abstr.. — A. Kułak – pierwsza afiliacja: Astronomical Observatory, Jagiellonian University. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.2478%2Fs11600-010-0035-4.pdf

 • keywords: lightning discharges, global electric circuit, ELF/VLF waves, Schumann resonances

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/s11600-010-0035-4

25
 • Extremely low frequency electromagnetic field measurements at the Hylaty station and methodology of signal analysis / Andrzej KUŁAK, Jerzy Kubisz, Sławomir Klucjasz, Adam Michalec, Janusz MŁYNARCZYK, Zenon Nieckarz, Michał Ostrowski, Stanisław Zięba // Radio Science ; ISSN 0048-6604. — 2014 vol. 49 iss. 6, s. 361–370. — Bibliogr. s. 370, Abstr.. — A. Kułak – dod. afilicja: Jagiellonian Univeristy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/2014RS005400