Wykaz publikacji wybranego autora

Marianna Księżyk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spem, *Samodzielna Pracownia Ekonomii Menedżerskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • Aktywne formy walki z bezrobociem szansą realizacji programów restrukturyzacji polskiego przemysłu surowcowegoActive forms of fighting with unemployment as a chance for the realisation the restructuring programmes for the Polish raw minerals industry / Marianna KSIĘŻYK // W: X Międzynarodowa konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi pod tytułem Dekada w gospodarce surowcami mineralnymi i jej oblicze u progu XXI wieku : Mąchocice–Ameliówka 14–16 listopada 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : Pracownia Polityki Surowcowej IGSMiE PAN, 2000. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 47). — ISBN10: 83-87854-77-8. — S. 159–169. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywne formy walki z bezrobociem w niektórych krajach Europy Zachodniej i wypływające stąd wnioski dla PolskiActive forms of fighting with unemployment in some Western Europe countries and conclusions for Poland / Marianna KSIĘŻYK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1506. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2001 z. 3, s. 171–182. — Bibliogr. s. 181, Abstr., Streszcz.. — Ekonomiczno-finansowe problemy transformacji systemów gospodarczych : materiały pokonferencyjne / Politechnika Śląska. Katedra Ekonomii i Finansów. — Gliwice : PŚ, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w świetle procesów internacjonalizacji gospodarowaniaDirect foreign investments in Poland in light of management internationalization processes / Marianna KSIĘŻYK, Bolesław DUDA // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2000 nr 2, s. 101–112. — Bibliogr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bezrobocie w Europie[Unemployment in Europe] / Marianna KSIĘŻYK // Nowe Życie Gospodarcze ; ISSN 1234-5784. — 2000 nr 34, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czynniki określające możliwość wzrostu wynagrodzeń w PolsceFactors denominating the possibilities of wages raise in Poland / Marianna KSIĘŻYK // W: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej = Conditions and reality of Polish economy functioning in European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-152-4. — S. 11–24. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czynniki określające potrzebę harmonizacji systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej we współczesnych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej[Factors defining the need to harmonize tax systems in European Union countries as determine by modern market economics] / Marianna KSIĘŻYK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2007 nr 2, s. 19–30. — Bibliogr. s. 29–30. — tekst: https://goo.gl/W8kXIz

 • słowa kluczowe: system podatkowy, harmonizacja, globalizm

  keywords: analysis, input-output model, regional employment forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diversity of labor costs and its implications for attaining sustainable development in EU countries / Marianna KSIĘŻYK, Marek MICHALSKI // W: Expectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-52-2. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznegoWays to eliminate systemic of the current economic crisis / Marianna KSIĘŻYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznegoWays to eliminate systemic sources of the current economic crisis / Marianna KSIĘŻYK // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 11–28. — Bibliogr. s. 26–28, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dylematy polskiej polityki finansowejDilemmas of the polish financial policy / Marianna KSIĘŻYK // W: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej = Selected problems on the present-day economy / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 8391403572. — S. 19–28. — Bibliogr. s. 27–28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dylematy współczesnej gospodarki rynkowej z uwzględnieniem PolskiDilemmas of contemporary market economy with regard to Poland / Marianna KSIĘŻYK // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1 :Pt. 1, Ekonomia : Economics = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 7–15. — Bibliogr. s. 15, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UEAn effective tax system as a factor creating favourable conditions for realizing sustainable development in EU countries / Marianna KSIĘŻYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2016 z. 46, s. 123–134. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, system podatkowy, Unia Europejska

  keywords: sustainable development, European Union, tax system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15584/nsawg.2016.2.6

13
 • Ekonomia[Economics] / Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 326, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0226). — Bibliogr. s. 325–[327]. — ISBN10: 83-7464-078-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ekonomia[Economics] / Marianna KSIĘŻYK. — Wyd. 1, dodr.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 326, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0226). — Bibliogr. s. 325–[327]. — ISBN10: 83-7464-078-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ekonomia[Economics] / Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 335, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0330). — Bibliogr. s. 333–[336]. — ISBN: 978-83-7464-224-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1, EkonomiaEconomics – information processing – management : theory and practice. Pt. 1, Economics / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — 235 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Managerial Economics ; ISSN 1898-1143Ekonomia Menedżerska / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górnmiczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — nr 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143Managerial Economics / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — nr 7–8. — Bibliogr. przy artykułach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Finansowanie społeczno-gospodarczego wzrostu krajów w transformacji na przykładzie PolskiThe financing of the social-economic growth of the countries being in a transformation for the example of Poland / Marianna KSIĘŻYK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 2: Ekonomia, s. 485–496. — Bibliogr. s. 496, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiejPolish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 277 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Skorowidz autorów. — ISBN10:  83-7464-097-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Harmonizacja systemów podatkowych krajów Unii EuropejskiejThe harmonization of tax systems in European Union countries / Marianna KSIĘŻYK // W: Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju / red. nauk. Stanisław Rudolf. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. — (VIII Kongres Ekonomistów Polskich ; t. 6). — ISBN: 978-83-88700-22-4. — S. 118–127. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Jednolity system ekonomiczny krajów UE podstawowym warunkiem realizacji wyznaczonych przez tę Wspólnotę celów : streszczenieA uniform economic system for EU countries as the basic condition for realizing the objectives set by the union / Marianna KSIĘŻYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: demokracja, system ekonomiczny, liberalizm socjalny, neoliberalizm

  keywords: economic system, democracy, social liberalism, neoliberalism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Koszty alternatywne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez polskie przedsiębiorstwa prywatneOpportunity costs in investment decision making in Polish private enterprises / Marianna KSIĘŻYK // W: Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem : standardy międzynarodowe / pod red. nauk. Marii Nowickiej-Skowron ; Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 837464074X. — S. 237–245. — Bibliogr. s. 245, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Koszty będące kategorią rozrachunku gospodarczego jako składnik systemu kosztów wytwarzania dóbr rynkowychCosts that are a category of economic settlement as a component of a marketable goods costs system / Marianna KSIĘŻYK // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 7–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: