Wykaz publikacji wybranego autora

Marianna Księżyk, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spem, *Samodzielna Pracownia Ekonomii Menedżerskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Diversity of labor costs and its implications for attaining sustainable development in EU countries / Marianna KSIĘŻYK, Marek MICHALSKI // W: Expectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-52-2. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznegoWays to eliminate systemic of the current economic crisis / Marianna KSIĘŻYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Drogi eliminacji systemowych źródeł obecnego kryzysu ekonomicznegoWays to eliminate systemic sources of the current economic crisis / Marianna KSIĘŻYK // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 11–28. — Bibliogr. s. 26–28, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UEAn effective tax system as a factor creating favourable conditions for realizing sustainable development in EU countries / Marianna KSIĘŻYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2016 z. 46, s. 123–134. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, system podatkowy, Unia Europejska

  keywords: sustainable development, European Union, tax system

5
 • Ekonomia[Economics] / Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 335, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0330). — Bibliogr. s. 333–[336]. — ISBN: 978-83-7464-224-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Managerial Economics ; ISSN 1898-1143Ekonomia Menedżerska / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górnmiczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — nr 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143Managerial Economics / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — nr 7–8. — Bibliogr. przy artykułach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Harmonizacja systemów podatkowych krajów Unii EuropejskiejThe harmonization of tax systems in European Union countries / Marianna KSIĘŻYK // W: Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju / red. nauk. Stanisław Rudolf. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. — (VIII Kongres Ekonomistów Polskich ; t. 6). — ISBN: 978-83-88700-22-4. — S. 118–127. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Jednolity system ekonomiczny krajów UE podstawowym warunkiem realizacji wyznaczonych przez tę Wspólnotę celów : streszczenieA uniform economic system for EU countries as the basic condition for realizing the objectives set by the union / Marianna KSIĘŻYK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: demokracja, system ekonomiczny, liberalizm socjalny, neoliberalizm

  keywords: economic system, democracy, social liberalism, neoliberalism

10
11
 • Koszty będące kategorią rozrachunku gospodarczego jako składnik systemu kosztów wytwarzania dóbr rynkowychCosts that are a category of economic settlement as a component of a marketable goods costs system / Marianna KSIĘŻYK // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 7–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2011-09/EM_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Kryzys ekonomiczny z 2008 roku – jego przyczyny i drogi wyjściaEconomic crisis 2008 – reasons and eliminating ways / Marianna KSIĘŻYK // W: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring challenges in the face of the global economic crisis / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2009. — ISBN: 978-83-927790-6-3. — S. 17–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Optymalny system podatkowy krajów Unii Europejskiej : potrzeba i ogólne założeniaThe need for and principles of an optimal tax systems in European Union countries / Marianna KSIĘŻYK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2008 nr 3, s. 21–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.. — tekst: http://goo.gl/pZFeG1

 • słowa kluczowe: system podatkowy, Unia Europejska, rozwój społeczno-gospodarczy

  keywords: European Union, tax system, socioeconomic development

15
 • Podstawowe źródła obecnego kryzysu światowegoFundamental sources of the current global crisis / Marianna KSIĘŻYK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2010 nr 7, s. 7–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2010-07/EM_01.pdf

 • słowa kluczowe: kryzys ekonomiczny, równowaga na rynku światowym

  keywords: recession, equilibrium in global market

16
 • Podstawowe źródła prekaryzacji społeczeństwa we współczesnych krajach gospodarki rynkowejBasic sources of society's precarization in modern market economies / Marianna KSIĘŻYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2016 z. 47, s. 175–192. — Bibliogr. s. 191–192, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Unia Europejska, neoliberalizm, prekaryzacja

  keywords: European Union, neoliberalism, precarization

17
 • Potrzeba sterowania społeczno-gospodarczym rozwojem krajów w warunkach globalizacji (na przykładzie krajów UE)[The need to steer the socio-economic development of countries under globalization (based on the example of EU countries)] / Marianna KSIĘŻYK // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty. — Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-416-3. — S. 325–333

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Społeczno-gospodarcze funkcje optymalnego systemu podatkowego dla PolskiSocio-economic functions of an optimal tax system for Poland / Marianna KSIĘŻYK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2009 nr 5, s. 7–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2009-05/EM_01.pdf

 • słowa kluczowe: optymalny system podatkowy, społeczno-gospodarcze funkcje podatków, system podatkowy angielski, system podatkowy skandynawski, podatki od dochodów przedsiębiorstw, podatki od dochodów osób fizycznych

  keywords: socio-economic functions of taxes, optimal taxe system, English tax system, Scandinavian tax system, corporate income taxes, personal income taxes

19
 • Strategiczne zarządzanie rynkami kapitału finansowegoStrategic management of financial capital market / Marianna KSIĘŻYK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2010 nr 8, s. 7–19. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2010-08/EM_01.pdf

 • słowa kluczowe: strategiczne zarządzanie, rynki kapitału finansowego, metody analizy inwestycji giełdowych

  keywords: strategic management, financial capital markets, stock market investment analysis

20
 • Strategiczne zarządzanie rynkami kapitału finansowego jako jedna z dróg wyjścia z obecnego kryzysu ekonomicznegoStrategic management of financial capital markets as one of the ways out of the current economic crisis / Marianna KSIĘŻYK, Marek Ł. MICHALSKI // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : KEiOP, 2010. — ISBN: 978-83-62511-20-4. — S. 157–166. — Bibliogr. s. 165, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • The need for and scope of strategic management of financial capital markets in a global environment / Marianna KSIĘŻYK, Marek L. MICHALSKI // W: Developmental challenges of contemporary economies : management–finance–restructuring / eds. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. — ISBN: 978-83-62511-60-0. — S. 213–221. — Bibliogr. s. 220–221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Współczesne kryzysy ekonomiczne jako wyraz globalnych problemów kapitalizmu opartego na doktrynie liberalizmu rynkowegoContemporary economic crises as an indication of global problems in capitalism based on the doctrine of market liberalism / Marianna KSIĘŻYK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2009 nr 6, s. 49–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiejSelected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna KSIĘŻYK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 148, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-7464-237-8. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacjiSelected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny KSIĘŻYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 215, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-83-7464-368-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych