Wykaz publikacji wybranego autora

Judyta Książek, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • A research of selected textural features for detection of asbestos-cement roofing sheets using orthoimages / Judyta KSIĄŻEK // W: Image and signal processing for remote sensing [Dokument elektroniczny] : 21–23 September 2015 / SPIE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2015]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9643). — e-ISBN: 978-1-62841-853-8. — 96432J-1–96432J-8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/dMM1L0 [2015-09-21]. — Bibliogr. s. 96432J-7–96432J-8, Abstr.. — Pełny tekst dostepny po zalogowaniu

 • keywords: machine learning, decision trees, asbestos roofs, orthoimages

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2195208

2
3
 • Methods for detection of asbestos-cement roofing sheetsMetody wykrywania azbestowo-cementowych pokryć dachowych / Judyta KSIĄŻEK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 3, s. 59–76. — Bibliogr. s. 74–76, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.3/geom.2014.8.3.59.pdf

 • słowa kluczowe: azbest, dane hiperspektralne, teledetekcja, ortofotomapa

  keywords: remote sensing, orthophotomap, asbestos, hyperspectral data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.3.59

4
 • Metody wykrywania azbestowo-cementowych pokryć dachowych[Methods for detection of asbestos-cement roofing] / Judyta KSIĄŻEK // Okólnik TD : biuletyn informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; ISSN 1425-7688. — 2013 nr 137, s. 37. — VII Ogólnopolskie sympozjum geoinformatyczne na temat Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych : Warszawa 11-13 września 2013 : streszczenia referatów i posterów

 • słowa kluczowe: azbest, dane hiperspektralne, teledetekcja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modelowanie i wizualizacja 3D obiektów architektonicznych Parku Etnograficznego Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni[Modeling and 3D visualization of architectural objects of the Ethnographic Park the Museum of the Kielce Village in Tokarnia] / Judyta KSIĄŻEK // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przydatność cech teksturalnych do procesu identyfikacji azbestowo-cementowych pokryć dachowych na ortofotomapach[Usefulness of texture analysis for identification process of asbestos-cement roofing materials on orthoimages] / Judyta KSIĄŻEK // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [Wrocław 10 czerwiec 2015] : materiały konferencyjne, Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań ; Wrocław ; Lublin : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-0-1. — ISBN: 978-83-94083-3-2. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przydatność cech teksturalnych w procesie identyfikacji azbestowo-cementowych pokryć dachowychThe usefulness of textural features in identification of asbestos-cement roofing sheets / KSIĄŻEK Judyta // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : architektura, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (1)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-65362-00-1. — S. 82–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz.

 • słowa kluczowe: azbest, uczenie maszynowe, ortofotomapa, drzewa decyzyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Teledetekcyjne wykrywanie azbestowo-cementowych pokryć dachowych – przegląd dostępnych metodRemote sensing detection of asbestos-cement roofing – methodology review / KSIĄŻEK Judyta // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : architektura, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (1)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-65362-00-1. — S. 89–95. — Bibliogr. s. 94–95, Streszcz.

 • słowa kluczowe: azbest, obrazy wielospektralne, obrazy hiperspektralne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wykorzystanie metod teledetekcyjnych w procesie wykrywania azbestowo-cementowych pokryć dachowychThe use of remote sensing methods for detection of asbestos-cement roofing sheets / KSIĄŻEK J. // W: II Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Lublin, 12.09.2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : Traicon S. C, 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-65180-03-2. — S. 42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: azbest, obrazy wielospektralne, obrazy hiperspektralne

  keywords: asbestos, multispectral images, hyperspectral images

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie wybranych cech teksturalnych do identyfikacji azbestowo-cementowych pokryć dachowychThe use of selected textural features for identification of asbestos-cement roofing sheets / KSIĄŻEK J. // W: II Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : książka streszczeń : Lublin, 12.09.2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : Traicon S. C, 2015. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-65180-03-2. — S. 41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: azbest, tekstura, uczenie maszynowe, ortofotomapa

  keywords: machine learning, texture, orthophotomap, asbestos

  cyfrowy identyfikator dokumentu: