Wykaz publikacji wybranego autora

Ksenia Płatek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Analiza kinetyki przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stali ${C-Mn-Al-Si}$ typu TRIPKinetic of undercooled austenite phase transformation analysis in ${C-Mn-Al-Si}$ TRIP type steel / Ł. FROCISZ, K. PŁATEK // W: XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 26–29 IX 2017 : monografia / pod red. Piotra Bały ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — Na okł. dod.: XLV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-98-8. — S. 22–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, wykres CTPc, walcowanie na gorąco, niskostopowa stal TRIP

  keywords: CCT diagram, phase transformation, hot rolling, low-alloyed TRIP steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania procesu prostowania dwuteowników z wykorzystaniem modelowania numerycznegoInvestigations of the straightening process of H-beams using numerical modeling / Michał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Mirosław Michałowski, Ksenia PŁATEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 10, s. 459–462. — Bibliogr. s. 462, Streszcz., Abstr.. — Walcownictwo 2017 : VII Konferencja Naukowa : innowacje i postęp

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, naprężenia własne, prostowanie, dwuteowniki

  keywords: residual stresses, straightening process, H-beams, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.10.8

3
 • Charakterystyki zmian naprężenia uplastyczniającego stali wielofazowej $C-Mn-Al-Si$ w zależności od parametrów procesuChanges in characteristics of flow stress of $C-Mn-Al-Si$ multiphase steel in relation to process parameters / Ksenia PŁATEK, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 10, s. 442–444. — Bibliogr. s. 444, Streszcz., Abstr.. — Walcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa

 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, walcowanie na gorąco

  keywords: hot rolling, yield stress, plastometric torsion test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.10.4

4
 • Charakterystyki zmian naprężenia uplastyczniającego stali wielofazowej $C-Mn-Al-Si$ w zależności od parametrów procesuChanges in characteristics of flow stress of $C-Mn-Al-Si$ multiphase steel in relation to process parameters / Ksenia PŁATEK, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC // W: Walcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 18–22 października 2017 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2017]. — ISBN: 978-83-63663-99-5. — S. 33–34. — Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, walcowanie na gorąco

  keywords: hot rolling, yield stress, plastometric torsion test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowe kalibrowanie walcarek wstępnych do walcowania walcówki ze stopów aluminiumNew roll pass design of the roughing stands for rolling of the wire rod from the aluminum alloys / Michał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Ksenia PŁATEK // W: Walcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 18–22 października 2017 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2017]. — ISBN: 978-83-63663-99-5. — S. 79–80

 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, kalibrowanie walców, wykroje kształtujące

  keywords: roll pass design, rolling processes, forming grooves, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowe kalibrowanie walców walcarek wstępnych do walcowania walcówki ze stopów aluminiumNew roll pass design of the roughing stands for rolling of the wire rod from the aluminum alloys / Michał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Ksenia PŁATEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 10, s. 454–458. — Bibliogr. s. 458, Streszcz., Abstr.. — Walcownictwo 2017 : VII Konferencja Naukowa : innowacje i postęp

 • słowa kluczowe: kalibrowanie walców, symulacja numeryczna procesu walcowania, wykroje kształtujące

  keywords: roll pass design, numerical simulation of the rolling processes, form grooves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.10.7

7
 • Rolling of conventional and economical sections using integrated roll pass design / Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Michał DZIEDZIC, Ksenia PŁATEK // W: Rolling 2016 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} international Rolling conference and the 7\textsuperscript{th} European Rolling conference : 6–9 June 2016, Graz, Austria : programme / ASMET The Austrian Society for Metallurgy and Materials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : ASMET], [2016]. — 1 dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-200-04613-9. — S. 709–718. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 718, Abstr.

 • keywords: roll pass design, metal flow, groove filling, rolling of channels and beams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wielofazowe stale TRIP na blachy walcowane dla przemysłu motoryzacyjnegoMultiphase TRIP steel for strip rolling for automotive industry / Ksenia PŁATEK, Stanisław TURCZYN // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 7, s. 298–301. — Bibliogr. s. 301

 • słowa kluczowe: stale TRIP, walcowanie taśm, stale TPN z nanowydzieleniami węglików

  keywords: TRIP steel, strip rolling, TPN steel with nanoprecipitations of carbides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2016.7.2

9
 • Wpływ warunków odkształcenia na gorąco na zmiany naprężenia uplastyczniającego stali 09G2S/CInfluence of hot plastic deformation conditions on the change of yield stress of 09G2S/C steel / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC, Ksenia PŁATEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 10, s. 439–441. — Bibliogr. s. 441, Streszcz., Abstr.. — Walcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa

 • słowa kluczowe: naprężenia własne, szyna kolejowa, prostowanie

  keywords: residual stresses, railway rail, straightening

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.10.3

10
 • Wpływ warunków odkształcenia na gorąco na zmiany naprężenia uplastyczniającego stali 09G2S/CInfluence of hot plastic deformation conditions on the change of yield stress of 09G2S/C steel / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC, Ksenia PŁATEK // W: Walcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 18–22 października 2017 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2017]. — ISBN: 978-83-63663-99-5. — S. 35–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ warunków odkształcenia plastycznego na gorąco na zmiany naprężenia uplastyczniającego stali Complex Phase (CP)Influence of hot plastic deformation conditions on the change of yield stress of Complex Phase (CP) steel / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Michał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Ksenia PŁATEK, Damian Baran // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 10, s. 441–443. — Bibliogr. s. 443

 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, walcowanie na gorąco

  keywords: hot rolling, yield stress, plastometric torsion test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2016.10.1

12
 • Zaprojektowanie procesu kształtowania implantu płytki zespalającej ze stopu Ti6Al4VForming of the fixation plate implant of Ti6Al4V alloy / Ksenia PŁATEK, Marek WOJTASZEK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 4, s. 171–175. — Bibliogr. s. 175

 • słowa kluczowe: implant zespalający, stop tytanu Ti6Al4V, kształtowanie matrycowe, symulacje MES

  keywords: FEM simulation, fixation plate, titanium alloy Ti6Al4V, forming die

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15.199/67.2016.4.5