Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Krzyworzeka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Analiza termowizyjna zmian temperatury kończyn dolnych pod wpływem drgań ogólnych niskiej częstotliwościThermovision analysis of temperature changes in lower extremities after exposing to general low frequency vibrations / Piotr KRZYWORZEKA, Andrzej UHRYŃSKI // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2009 vol. 15 nr 1, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania wpływu drgań ogólnych niskiej częstotliwości na zmiany w termogramch nóg[A research concerning the influence of low frequency general vibration on changes in leg thermograms] / P. KRZYWORZEKA, Z. DAMIJAN, A. UHRYŃSKI // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Evaluation of PLD efficiency: the case of rotating machinery / Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA // W: X international technical systems degradation conference : Liptovský Mikuláš, 27–30 April 2011 / Warsaw University of Technology. Faculty of Automotive and Construction Machniery Engineering, [etc.]. — Lublin : Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo s. c., cop. 2011. — ISBN: 978-83-930944-2-4. — S. 67–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Nadpróbkowanie, a metody interpolacji w przetwarzaniu sygnałów niestacjonarnych opartym na procedurach decymacji o zmiennym kroku[Comparison of oversampling and interpolation methods in processing non-stationary signals employing variable decimation ratio procedures] / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH, Sławomir BIENIASZ // W: Diagnostyka maszyn : XXXVIII ogólnopolskie sympozjum : Wisła 28.02.–04.03.2011 r. : streszczenia / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Katowice : PŚ], 2011 + CD. — ISBN: 978-83-930581-1-2. — S. 59. — Toż W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • PLD aided demodulation, case of naval turbo enginePLD we wspomaganiu demodukacji drgań silnika okrętowego / Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2010 nr 4, s. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Profesor Jan, taki jakim go widzę[Professor Jan, the way I see him] / Piotr KRZYWORZEKA // W: WibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2008] + CD-ROM. — S. 15–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Real time PLD aided demodulation, case of naval turbo engine / Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA // W: TSD international conference : IX International Technical Systems Degradation Conference : Liptovský Mikuláš 7–10 April 2010 / ed. in chief Jędrzej Mączak ; Warsaw University of Technology. Faculty of Automative and Construction Machinery Engineering [etc.]. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, cop. 2010. — ISBN: 978-83-911726-8-1. — S. 77–80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Stacjonarność skuteczna - czy użyteczna?[Stationary effective or useful] / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH // W: WibroTech 2017 : XIX konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; XIV ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Warszawa - Pruszków, 19–20 maja 2017 r. / Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-946170-1-1. — S. 55–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Synchronism aided recovery of phase modulation in non-stationary signal – comparison of two methodsWspomaganie synchroniczne demodulacji kąta drgań maszyn w stanach niestacjonarnych / Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2008 nr 4, s. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Synchronism aided recovery of phase modulation in non-stationary signal - comparison of two methods / Piotr KRZYWORZEKA // W: 7\textsuperscript{th} International seminar of technical systems degradation : Liptovský Mikuláš : 26–29 March 2008 / ed. in chief Radosław Pakowski ; Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology, [et al.]. — Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksloatacyjne, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-911726-4-3. — S. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • The role of local clocks in machine diagnostics & monitoring / Piotr KRZYWORZEKA // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM], [2008] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-927690-0-2. — S. 109. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie pt.: The role of local clocks in machine diagnostics & monitoring = Rola zegarów lokalnych w diagnozowaniu i monitorowaniu maszyn. — S. 1–5. — Bibliogr. s. 4, Summ., Streszcz. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Publikacje kongresowe)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • The role of local clocks in machine diagnostics & monitoringRola zegarów lokalnych w diagnozowaniu i monitorowaniu maszyn / Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2009 nr 3, s. 87–92. — Bibliogr. s. 91–92, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: diagnostyka, PLD, synchronizm, analiza rzędów, demodulacja

  keywords: diagnostics, PLD, synchronism, PM demodulation, order analysis

13
 • Wavelet descriptors of paraseismic vibrations in building protection / Piotr KRZYWORZEKA, Jordan MĘŻYK // W: diag'2009 : diagnostyka techniczna urządzeń i systemów : VII krajowa konferencja : Ustroń, 19–23 października 2009 r. / Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. — Warszawa : cop. ISEWE WAT, 2009. — S. 124–128. — Bibliogr. s. 128, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wavelet descriptors of paraseismic vibrations in building protectionDeskryptory falkowe degań parasejsmicznych w ochronie budynków / Piotr KRZYWORZEKA, Jordan MĘŻYK // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; ISSN 1234-5865. — Poprz. ISSN 0366-4988. — 2011 vol. 60 nr 1, s. 211–220. — Bibliogr. s. 219, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Wpływ drgań ogólnych niskiej częstotliwości na bilans energetyczny skóry człowieka : [streszczenie]The influence of general low frequency vibration on energy balance of human skin / Piotr KRZYWORZEKA, Andrzej UHRYŃSKI // W: XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 30 marca – 03 kwietnia 2009 = XVI Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMIR. — [Kraków : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-61402-04-6. — S. 99–100. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych