Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Krzyworzeka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Analiza termowizyjna zmian temperatury kończyn dolnych pod wpływem drgań ogólnych niskiej częstotliwościThermovision analysis of temperature changes in lower extremities after exposing to general low frequency vibrations / Piotr KRZYWORZEKA, Andrzej UHRYŃSKI // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2009 vol. 15 nr 1, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An application of splines in synchronous analysis of nonstationary machine runWykorzystanie funkcji sklejanych w analizie synchronicznej niestacjonarnego biegu maszyn / Tomasz KORBIEL, Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 4, s. 119–124. — Bibliogr. s. 123–124, Summ., Streszcz.. — tekst: http://diagnostyka-1net-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/get-number-pdf/37

 • słowa kluczowe: diagnostyka, wibroakustyka, analiza rzędów

  keywords: diagnostics, vibroacoustics, order analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of wavelet-Fourier analysis into drawing-shaft reinforcement diagnosticsZastosowanie analizy falkowej-Fouriera w diagnostyce zbrojenia szybowego / Wojciech BATKO, Piotr KRZYWORZEKA, Andrzej MIKULSKI // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 1, s. 127–133. — Bibliogr. s. 132, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/17ZAjP

 • słowa kluczowe: diagnostyka, analiza niestacjonarna, transformata falkowa-Fouriera

  keywords: diagnostics, non-stationary analysis, wavelet-Fourier transform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania wpływu drgań ogólnych niskiej częstotliwości na zmiany w termogramch nóg[A research concerning the influence of low frequency general vibration on changes in leg thermograms] / P. KRZYWORZEKA, Z. DAMIJAN, A. UHRYŃSKI // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Demodulacja drgań maszyn w skali czasu synchronizowanej cyklemMachine vibrations demodulation – case of cycle synchronized time scale / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2005 vol. 36, s. 103–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Demodulation of non-stationary machine vibration using cycle-time scale / P. KRZYWORZEKA, W. CIOCH // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 2, s. 167–177. — Bibliogr. s. 176–177

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Diagnosing of rotating machinery operating under variable conditions / Jan ADAMCZYK, Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH // W: XXXVII. Kraftwerkstechnisches Kolloquium : Heizkraftwerke und dezentrale Energieerzeuger : 18. und 19. Oktober 2005, Dresden : [Tagungsunterlagen] : Vorträge V28–V42 ; Poster (Kurzfassungen) P1–P55, Tagungsband 2 / VGB PowerTech e. V. [etc.]. — Dresden : Technische Universität Dresden. Institut für Energietechnik, [2005]. — Opis wg okł.. — P45. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Diagnosis of pit shaft reinforcement using mixed wavelet-fourier analysis / W. BATKO, P. KRZYWORZEKA, A. MIKULSKI // W: XXXVII. Kraftwerkstechnisches Kolloquium : Heizkraftwerke und dezentrale Energieerzeuger : 18. und 19. Oktober 2005, Dresden : [Tagungsunterlagen] : Vorträge V28–V42 ; Poster (Kurzfassungen) P1–P55, Tagungsband 2 / VGB PowerTech e. V. [etc.]. — Dresden : Technische Universität Dresden. Institut für Energietechnik, [2005]. — Opis wg okł.. — P46. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Diagnozowanie maszyn wirnikowych w zmiennych warunkach pracyDiagnosing of rotating machinery operating under variable conditions / Jan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA // Zeszyty Naukowe / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ; ISSN 0860-889X. — 2007 R. 48 nr 169 K/1, s. 9–15. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.. — XI Krajowa konferencja automatyzacji i eksploatacji systemów sterowania i łączności : [Gdynia, 10–12 października 2007 r.] / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. — Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dobór właściwej falki dla opisu cech dystynktywnych drgań parasejsmicznychThe choice of the proper wavelet function for distinctive features of paraseismic signals description / Jordan MĘŻYK, Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 4, s. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dokładność przybliżonej analizy drgań maszyn w stanach niestacjonarnychAccuracy of machine vibrations approximated analysis in non-stationary states / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH, Ernest JAMRO // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2006 nr 4, s. 203–208. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dynamiczna redukcja niestacjonarności sygnału drganiowego maszyn wirnikowych[Dynamic reduction of instability of vibration signal of rotor machines] / Jan ADAMCZYK, Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH // W: Diagnostyka maszyn : XXIX ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 04. 03–09. 03. 2002 r. : referaty / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej Metalurgii i Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2002. — Na s. rtyt. dod.: Instytut Transportu / PŚ WIMMiT. — S. 9–18. — Bibliogr. s. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Evaluation of PLD efficiency: the case of rotating machinery / Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA // W: X international technical systems degradation conference : Liptovský Mikuláš, 27–30 April 2011 / Warsaw University of Technology. Faculty of Automotive and Construction Machniery Engineering, [etc.]. — Lublin : Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo s. c., cop. 2011. — ISBN: 978-83-930944-2-4. — S. 67–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Hardware abilities of linear decimation procedure in practical applications / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH, Ernest JAMRO // Journal of Polish CIMAC ; ISSN 1231-3998. — 2007 vol. 2 no. 2, s. 305–312. — Bibliogr. s. 312, Abstr.. — EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE '07 : keeping diesel engines and gas turbines in movement with regard to environmental protection : V international scientific-technical conference : Gdansk – Stockholm – Tumba, Poland – Sweden, 11 – 15 of May 2007 / Gdansk University of Technology. Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology. Department of Ship Power Plants [etc.]. — Warsaw : Polish National Committee of CIMAC, 2007

 • keywords: diagnostics, non-stationary signal, synchronism, decimation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hardware abilities of linear decimation procedure in practical applications / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH, Ernest JAMRO // Journal of Polish CIMAC ; ISSN 1231-3998. — 2007 vol. 2 no. 2, s. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.. — ISBN10: 83-900666-2-9. — Dod. na okł.: Diagnosis, reliability and safety

 • keywords: diagnostics, non-stationary signal, synchronism, decimation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Machine diagnostics in cycle-time scale using linear decimation procedure / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH // W: 1st IC-EpsMsO : 1st International Conference on Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization : Athens, Greece 6–9 July, 2005 : book of abstracts / ed. Demos T. Tsahalis. — [Patras : University of Patras. LFME: Laboratory of Fluid Mechanics and Energy], [2005]. — Opis wg okł.. — S. 56. — Abstr.. — Pełny tekst W: 1st IC-EpsMsO [Dokument elektroniczny] : 1st International Conference on Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization : Athens, Greece 6–9 July, 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ed. Demos T. Tsahalis. - [Patras : University of Patras. LFME: Laboratory of Fluid Mechanics and Energy, 2005]. - 1 dysk optyczny. - S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metody synchroniczne w diagnozowaniu maszyn[Methods based on synchronicity in machine diagnosing] / KRZYWORZEKA Piotr, ADAMCZYK Jan, CIOCH Witold // W: Inżynieria diagnostyki maszyn / pod red. Bogdana Żółtowskiego i Czesława Cempla ; Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; Bydgoszcz ; Radom : Inst. Technologii Eksploatacji PIB, 2004. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8372044147. — S. 264–278. — Bibliogr. s. 278

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Monitoring of nonstationary states in rotating machinery / Piotr KRZYWORZEKA, Jan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Ernest JAMRO. — Kraków ; Radom : Akademia Górniczo-Hutnicza ; Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — 116 s.. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji / red. nauk. Adam Mazurkiewicz). — Bibliogr. s. 112-114. — ISBN10:  83-7204-549-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Możliwości demodulacji sygnału w skali czasu cyklu[Some possibilities of signal demodulation in cycle-time scale] / Piotr KRZYWORZEKA, Andrzej Janczy // W: Diagnostyka maszyn : XXXI ogólnopolskie sympozjum : Węgierska Górka, 01.03–06.03.2004 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., 2004. — S. 34. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 1–14. — Bibliogr. s. 12–13. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nadpróbkowanie, a metody interpolacji w przetwarzaniu sygnałów niestacjonarnych opartym na procedurach decymacji o zmiennym kroku[Comparison of oversampling and interpolation methods in processing non-stationary signals employing variable decimation ratio procedures] / Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH, Sławomir BIENIASZ // W: Diagnostyka maszyn : XXXVIII ogólnopolskie sympozjum : Wisła 28.02.–04.03.2011 r. : streszczenia / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — [Katowice : PŚ], 2011 + CD. — ISBN: 978-83-930581-1-2. — S. 59. — Toż W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Non-stationary vibrations analyzer – a new approach using sequential time-scale equalization / Piotr KRZYWORZEKA, Ernest JAMRO, Witold CIOCH // W: VI międzynarodowe seminarium Degradacji systemów technicznych : Liptowski Mikulasz, 11–14 kwietnia 2007 = 6\textsuperscript{th} international seminar on Technical system degradation problems / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — ISBN: 978-83-7204-648-2. — S. 117–119. — Bibliogr. s. 119, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Określanie obszarów ryzyka eksploatacyjnego w oparciu o symptomy diagnostyczne[Evaluation of some areas of higher exploitation risk level using a set of diagnostic symptoms] / Jan ADAMCZYK, Piotr KRZYWORZEKA, Witold CIOCH // W: Analiza ryzyka i diagnostyka procesów degradacyjnych i zmęczeniowych / pod red. Stanisława Radkowskiego. — Warszawa : [Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechnika Warszawska], 2004. — U góry s. tyt. i okł.: Degradacja systemów technicznych. — ISBN10: 8389703068. — S. 21–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • PLD aided demodulation, case of naval turbo enginePLD we wspomaganiu demodukacji drgań silnika okrętowego / Witold CIOCH, Piotr KRZYWORZEKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2010 nr 4, s. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: