Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Zieliński, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Instytut Informatyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0506-3073 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 35585823400

PBN: 5e7091f5878c28a04738dbc0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 186, z ogólnej liczby 187 publikacji Autora


1
2
 • A concept of environment for mobile medicine / Krzysztof ZIELIŃSKI, Jacek CAŁA, Łukasz CZEKIERDA, Sławomir ZIELIŃSKI // W: International conference on E-he@lth in Common Europe : June 5–6, 2003 Kraków, Poland : conference proceedings / eds. Krzysztof Zieliński, Mariusz Duplaga. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET UST, 2003. — ISBN10:  8391514129. — S. 207–218. — Bibliogr. s. 218, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A middleware infrastructure for multi-rule-engine distributed systems / Pierre de LEUSSE, Bartosz KWOLEK, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Towards a service-based internet : third European conference, ServiceWave 2010 : Ghent, Belgium, December 13–15, 2010 : proceedings / eds. Elisabetta Di Nitto, Ramin Yahyapour. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2010. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 6481. Programming and Software Engineering ; ISSN 2945-915X). — ISBN: 978-3-642-17693-7 ; ISBN10: 3-642-17693-2. — S. 231–232. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A synergistic approach to monitoring distributed software components / Aleksander LAURENTOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: ERSADS'99 : ThirdEuropean Research Seminar on Advances in Distributed Systems : Spring School and Workshop, Madeira Island – Portugal 23–28 April 1999 / University of Lisboa. — [Portugal : s. n.], [1999]. — Ses. 5: Fast Abstr. 2 s. 1–4. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Adaptable and transparent resource management with multitasking virtual machine resource consumption management API / Arkadiusz JANIK, Krzysztof ZIELIŃSKI // GESTS International Transaction on Computer Science and Engineering ; ISSN 1738-6438. — 2007 vol. 38 no. 1, s. 152–166. — Bibliogr. s. 165–166, Abstr.. — ISBN10: 89-953729-5-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Adapting a HEP application for running on the Grid / Włodzimierz FUNIKA, Krzysztof Korcyl, Jan PIECZYKOLAN, Łukasz SKITAŁ, Kazimierz BAŁOS, Renata SŁOTA, Krzysztof Guzy, Łukasz DUTKA, Jacek KITOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI // Computing and Informatics / Slovak Academy of Sciences. Institute of Informatics ; ISSN 1335-9150. — Tytuł poprz.: Computers and Artificial Intelligence. — 2009 vol. 28 no. 3, s. 353–367. — Bibliogr. s. 363–365, Abstr.

 • keywords: virtual organization, SLA, grid middleware, interactive application, pilot job, infrastructure monitoring, application monitoring, real time application

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Adaptive, component based system architecture for monitoring data storing / Dominik RADZISZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Cracow'06 Grid Workshop : November 20–23, 2005 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2007. — Na okł.: October 15–18, 2006, Cracow, Poland ; EAN 9788391514177. — ISBN10: 83-915141-7-X. — S. 232–240. — Biliogr. s. 240, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • Adaptowalne i reflektywne warstwy pośredniczące jako podstawa autonomicznych systemów komputerowychAdaptable and reflective middleware as foundation for autonomic computing / Krzysztof ZIELIŃSKI // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 nr 3, s. 41–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: systemy adaptowalne, systemy reflektywne, wirtualizacja, Gridy, warstwy pośredniczące

  keywords: virtualization, Grids, adaptable systems, reflective systems, middleware

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • An extension of a CCM environment with an adaptive planning mechanism / Paweł Antoniewski, Łukasz Cygan, Jacek CAŁA, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Innovations and advanced techniques in computer and information sciences and engineering / ed. Tarek Sobh. — The Netherlands : Springer, cop. 2007. — International Conference on Systems, Computing Science and Software Engineering : Bridgeport, 4–14 December 2006. — ISBN: 978-1-4020-6267-4 ; e-ISBN: 978-1-4020-6268-1. — S. 379–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-1-4020-6268-1_68

16
 • Analysis and evaluation of Kubernetes based NFV management and orchestration / Maciej GAWEŁ, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: IEEE CLOUD 2019 [Dokument elektroniczny] : 2019 IEEE 12th international conference on Cloud computing : 8–13 July 2019, Milan, Italy : part of the 2019 IEEE World congress on Services : proceedings / ed. by Elisa Bertino, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2019. — (IEEE International Conference on Cloud Computing ; ISSN 2159-6190). — e-ISBN: 978-1-7281-2705-7. — S. 511–513. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 513, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-08-29. — M. Gaweł, K. Zieliński - dod. afiliacja: Samsung R&D Institute Poland, Samsung Electronics, Krakow. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047qe0053.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8814580

  orcid iD
 • keywords: management, NFV, MANO, Kubernetes, orchestration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CLOUD.2019.00094

17
18
 • Applying workflow to experiment control in Virtual Laboratory / Łukasz CZEKIERDA, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Computational Science – ICCS 2006 : 6th International Conference reading : UK, May 28–31, 2006 : proceedings, Pt. 3 / eds. Vassil N. Alexandrov [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 3993). — ISBN: 978-3-540-34383-7 ; ISBN10: 3-540-34383-0 ; e-ISBN: 978-3-540-34384-4. — S. 940–943. — Bibliogr. s. 943, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Architectural patterns for the adaptable SOA solution stackWzorce architektoniczne dla adaptowalnego stosu rozwiązań SOA / Krzysztof ZIELIŃSKI, Marek PSIUK, Tomasz SZYDŁO, Robert SZYMACHA // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 163–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Architektury nowoczesnych systemów telemedycznych i telediagnostycznych[Architectures of novel tele-medical and tele-diagnostical systems] / J. CAŁA, B. KWOLEK, A. LAURENTOWSKI, P. RZEPA, K. ZIELIŃSKI // W: Pionier 2002 : Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje : [II konferencja] : 23–24 kwietnia 2002 roku, Poznań : materiały z konferencji / Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ; Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej ; Międzynarodowe Targi Poznańskie. — Poznań : II PP, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 151–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Architektury udostępniania wszechobecnych usług sieciowych / Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne : [II druga krajowa konferencja : Wrocław, 18–19 wrzesień 2000] : materiały konferencyjne / pod red. Czesława Daniłowicza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — ISBN10: 83-7085-496-6. — S. 37–46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Aspekty techniczno-technologiczne i ekonomiczne warunkujące możliwość rentowności hutnictwa; problemy ochrony rynku i uzgodnień z Unią Europejską w aspekcie przyjętych założeń oraz realizacji naprawy sektora : materiały konferencji : Kielce, 11–12 marca 2002[Technical/technological and economic aspects conditioning potential profitability of steel-making industry; issues related to market protection and settlements with the European Union in terms of adopted assumptions and implementation of industry rehabilitation program] / oprac. Marek RZESZOWSKI, Krzysztof ZIELIŃSKI. — [Kraków] : Wydawnictwo Akademicko-Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa, [2002]. — 65, 2, [54] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Authorization mechanisms for Portal Accessible Services / Paweł SŁOWIKOWSKI, Kazimierz Balos, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: Cracow'02 Grid Workshop : December 11–14, 2002 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Michał Turała. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET UMM, 2002. — ISBN10:  8391514102. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25