Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Polański, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6604-9080 orcid iD

ResearcherID: V-1644-2018

Scopus: 57212877878

PBN: 5e70920b878c28a04738f034

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu wodoru na system przesyłowy gazu ziemnego w aspekcie możliwości magazynowania energii w postaci wodoru w północnej PolsceAnalisys of hydrogen influence on natural gas pipeline transmission system in aspect of possibilities of Hydrogen Energy Storage (HYES) in northern Poland / Tomasz WŁODEK, Krzysztof POLAŃSKI, Wojciech Panek // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 26. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, transport rurociągowy, HYES

  keywords: hydrogen, pipeline, energy storage, pipeline transmission, HYES

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Application of Raman spectroscopy for shale gas compositions measurements in two-phase systems / Szymon KUCZYŃSKI, Tomasz WŁODEK, Krzysztof POLAŃSKI // W: ICAVS8 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts poster / ed. Bernhard Lendl [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vienna : [s. n.], 2015. — e-ISBN: 978-3-200-04205-6. — S. 166–167 ID A081. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.icavs.org/icavs8/images/program/Abstracts_Poster_web.pdf [2015-07-31]. — Bibliogr. s. 167. — Toż na Dysku Flash

 • keywords: Raman spectroscopy, phase equilibria, unconventional natural gas, shale gas composition, sampling technique, PVT properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania spektrometryczne składu gazu ziemnego w warunkach in situ[Spectrometric tests of natural gas composition in situ conditions] / Szymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Tomasz WŁODEK, Jan BARBACKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI // W: Zagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych / red. Stanisław Nagy. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0707). — ISBN: 978-83-66016-62-0. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 79

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Compositional analysis of shale gas by Raman spectroscopy and its application for \emph {in-situ} measurements / KUCZYŃSKI S., WŁODEK T., BARBACKI J., DĄBROWSKI K., POLAŃSKI K., KRAKOWIAK M. // W: GeoRaman-2016 [Dokument elektroniczny] : XII international conference : Novosibirsk, Russia, June 9–15, 2016 : abstract volume / ed. by T. A. Alifirova, S. V. Rashchenko, A. V. Korsakov ; Siberian Branch. Russian Academy of Sciences, V. S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Novosibirsk : Publishing "OFSET", 2016. — e-ISBN: 978-5-85957-124-6. — S. 108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/i4yKyo [2016-08-04]. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Compressed air energy storage as backup generation capacity combined with wind energy sector in Poland – implementation possibilities / Szymon KUCZYŃSKI, Dominik H. Sokołowski, Tomasz WŁODEK, Krzysztof POLAŃSKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 7

 • keywords: renewable energy, energy storage, wind power plant, CAES, backup capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Determination of mechanical parameters of salts in the cyclic load processes corresponding to the operation a storage cavern for hydrogen / Krzysztof POLAŃSKI // Journal of Geotechnology and Energy [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2720-3581. — 2021 vol. 38 no. 3, s. 5–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-31. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/jge/article/view/4507/2667

  orcid iD
 • keywords: hydrogen, salt, storage cavern, energy storage in hydrogen

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jge.2021.38.3.5

9
 • Determination of natural gas composition and concentration with Raman spectroscopy – high pressure and high temperature measurements / Szymon KUCZYŃSKI, Tomasz WŁODEK, Karol M. DĄBROWSKI, Jan BARBACKI, Krzysztof POLAŃSKI // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-57-5. — S. 809–816. — Bibliogr. s. 816, Abstr.

 • keywords: Raman spectroscopy, unconventional natural gas, phase behavior, HPHT, qualitative and quantitative measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Energy storage in salt caverns in Poland - possibilities / Krzysztof POLAŃSKI // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 26

 • keywords: gas storage, hydrogen, energy storage, CAES, salt cavern

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of the variability of compressed air temperature on selected parameters of the deformation-stress state of the rock mass around a CAES salt cavern / Krzysztof POLAŃSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 19 art. no. 6197, s. 1–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 28, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/19/6197/pdf

  orcid iD
 • keywords: CAES, salt cavern, thermomechanical effects, compressed air energy storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14196197

12
 • Laboratory investigations of geotechnical properties of rock salt in Polish salt deposits / J.ŚLIZOWSKI, S. NAGY, S. Burliga, K. SERBIN, K. POLAŃSKI // W: Mechanical behavior of salt VIII : proceedings of the conference on Mechanical behavior of salt, SALTMECH VIII : Rapid City, USA, 26–28 May 2015 / eds. Lance Roberts, Kirby Mellegard, Frank Hansen. — Boca Raton, [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2015. — ISBN: 978-1-138-02840-1 ; e-ISBN: 978-1-315-67885-6. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Laboratory tests of properties of selected loose materials / Krzysztof POLAŃSKI // W: MSE 2011 : proceedings of the 5\textsuperscript{th} international conference on Manufacturing Science and Education : Creative thinking in engineering and academic education : 2\textsuperscript{nd}–5\textsuperscript{th} of June 2011, Sibiu, Vol. 1 / eds. Dan Maniu Duşe, Paul Dan Brîndaşu, Livia Dana Beju ; “Lucian Blaga” University of Sibiu. Faculty of Engineering. — Sibiu : Editura Universitǎţii “Lucian Blaga”, cop. 2011. — (Proceedings of the Manufacturing Science and Education ; ISSN 1843-2522). — S. 67–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Magazyny energii i gazu - kierunek zmian[Energy and gas storage - the direction of changes] / Krzysztof POLAŃSKI // W: Rynek gazu w nowych realiach : VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego : Łódź, 27-29 czerwca 2022 r.. — [Polska : s. n.], [2022]. — S. 99-105. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwości magazynowania energii w kawernach solnychPossibilities of energy storage in salt caverns / Leszek Lankof, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI, Barbara TOMASZEWSKA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 12. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, kawerny solne, sprężone powietrze, gaz ziemny

  keywords: natural gas, hydrogen, energy storage, compressed air, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Możliwości zastosowania technologii CAES w warunkach polskichCAES technology can be applied in Polish conditions / Stanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI, Jarosław ŚLIZOWSKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 20. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe, CAES, turbina gazowa, kawerny solne, magazynowanie sprężonego powietrza

  keywords: wind turbines, CAES, gas turbine, compressed air storage, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Numerical calculations of main stress in the rock massif around salt cavern for compresses air storage / Krzysztof POLAŃSKI // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 85. — Bibliogr. s. 85

 • keywords: energy storage, compressed air, salt caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena ryzyka geologicznego magazynowania $CO_{2}$ w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnegoRisk assessment of geological $CO_{2}$ storage in partially depleted natural gas reservoir / J. LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, S. NAGY, K. POLAŃSKI, B. ULIASZ-MISIAK, R. MATUŁA // W: Proklimatyczne transformacje : 13 polski kongres naftowców i gazowników : Bóbrka, 2–3 czerwca 2022 : streszczenia referatów = Proclimatic transformations : book of abstracts. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2022. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 41, 42. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Potential for underground storage of liquid fuels in bedded rock salt formations in Poland / Leszek Lankof, Stanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI, Kazimierz Urbańczyk // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 19 art. no. 7005, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21-23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-09-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/19/7005/pdf?version=1664266492

  orcid iD
 • keywords: rock salt, underground storage, liquid fuels, salt caverns, strategic reserves, bedded salt formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15197005

22
 • Safety of carbon dioxide geological storage / Stanisław NAGY, Barbara ULIASZ-MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Krzysztof POLAŃSKI, Rafał MATUŁA // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 41–42

 • keywords: monitoring, carbon dioxide, risk, safety, geological storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Selected aspects of carbon dioxide pipeline transport / Tomasz WŁODEK, Krzysztof POLAŃSKI, Szymon KUCZYŃSKI, Stanisław NAGY, Rafał SMULSKI // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 39

 • keywords: carbon dioxide, CO2, carbon dioxide transmission, CO2 pipeline

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Szczelność kawern magazynowych wodoru w złożach soli kamiennejTightness of hydrogen storage cavern in rock salt deposit / Jarosław ŚLIZOWSKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY, Stanisław Burliga, Krzysztof POLAŃSKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 78. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: sól kamienna, przepuszczalność soli kamiennej, magazynowanie wodoru

  keywords: hydrogen storage, rock salt, permeability of rock salt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The concept of CO2 hubs for the future carbon dioxide transmission infrastructure for CCUS technology in Poland / Tomasz WŁODEK, Krzysztof POLAŃSKI, Szymon KUCZYŃSKI, Stanisław NAGY, Rafał SMULSKI // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 40

 • keywords: carbon dioxide, CO2, carbon dioxide transmission, CO2 pipeline, CO2 hubs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: