Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Polak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1893-2717 orcid iD

ResearcherID: W-4369-2018

Scopus: 7006360541

PBN: 5e70922b878c28a0473910a2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • Analiza przebiegu próbnych pompowań na przykładzie studni badawczej AGH-1Interpretation of pumping tests results on the basis of examination of AGH-1 well / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Jerzy KLICH // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 106–111. — Bibliogr. s. 110–111, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: próbne pompowanie, metoda interpretacji próbnego pompowania

  keywords: pumping test, method of pumping test interpretation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Comparison of methods used in Poland for the evaluation of dewatering wells / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA // W: International Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21\textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59896-5. — S. 355–360. — Bibliogr. s. 360, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Criteria of verification of potential lignite resource base for underground gasificationKryteria weryfikacji potencjalnej bazy zasobowej węgla brunatnego dla podziemnego zgazowania / Stanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Grzegorz GALINIAK, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 3, s. 143–150. — Bibliogr. s. 150, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.3/mining.2012.36.3.143.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, podziemne zgazowanie węgla, kryteria złożowe, kryteria środowiskowe, kryteria technologiczne

  keywords: lignite, underground coal gasification, technological criteria, environmental criteria, deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Diagnostyka warunków pracy studni ujęciowej oraz systemu pompowo-tłocznego na podstawie próbnego pompowaniaThe diagnostics of groundwater well and pumping system working conditions based on step drawdown test / Krzysztof POLAK, Kamil Górecki // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2016 t. 90 nr 8, s. 285–289. — Bibliogr. s. 289, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sprawność, studnia wiercona, ujęcie wody, wydajność pompowania, depresja, straty hydrauliczne, głębinowy agregat pompowy, renowacja studni

  keywords: efficiency, water intake, pumping rate, water well, drawdown, hydraulic losses, submersible pump, well rehabilitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2016.8.3

7
 • Distributed diagnostics system for pump maintenance / Paweł ORKISZ, Krzysztof POLAK // W: IDAACS'2021 : proceedings of the 11th IEEE international conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: technology and applications : September 22-25, 2021, Cracow, Poland, vol. 2. — Piscataway : IEEE, cop. 2021. — (Proceedings of the ... IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems ; ISSN 2770-4262). — Dod. ISBN: 978-1-6654-4210-7, 978-1-6654-2606-0. — ISBN: 978-1-6654-4209-1 ; e-ISBN: 978-1-6654-2605-3. — S. 1176–1179. — Bibliogr. s. 1179, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-05. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047kb0012.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9660861

  orcid iD
 • keywords: SCADA, distributed control and measurement system, pump vibration, deep wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IDAACS53288.2021.9660861

8
 • Efektywność studni odwadniającychEfficiency od dewatering wells / POLAK Krzysztof // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 117–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: sprawność, agregat pompowy, studnia, ośrodek wodnonośny, układ tłoczny, punkt najwyższej sprawności

  keywords: pipeline, efficiency, well, pumping unit, aquifer, best efficiency point

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Górnictwo siarki w Polsce wczoraj, dzisiaj i jutroSulphur mining in Poland yesterday, today and tomorrow / Stanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Krzysztof POLAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 101–109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż surowców skalnych w Regionie OpolskimHydrogeological determinants of rock raw materials exploitation in Opole Region / Kazimierz RÓZKOWSKI, Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 112–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: surowce skalne, warunki hydrogeologiczne, Region Opolski

  keywords: rock raw materials, hydrogeological conditions, Opole Region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania stateczności zboczy w fazie likwidacji wyrobisk odkrywkowych węgla brunatnego[Hydrogeological aspects of slopes stability in the open pits liquidation phase on the example of Pątnów Open Pit] / Stanisław HAJDO, Jerzy KLICH, Krzysztof POLAK // W: Przywrócić naturze : rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych działalnością górniczą i przemysłową : konferencja ogólnopolska : Tarnobrzeg – 16 listopada 2000 : materiały konferencyjne / Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu. — [Tarnobrzeg : OBRPS „Siarkopol”], [2000]. — S. 1–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Improvement of drainage wells efficiency / K. POLAK // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 123–132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/03_SURFACE_MINING_006.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 131–132, Abstr.. — Publ. w cz. Surface Mining

 • keywords: ground water, power savings, well loss, pumping rate, pump unit, well discharge, step drawdown test, critical velocity of seepage, drainage well

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Interpretacja wyników próbnego pompowania studziennego na podstawie bilansu energiiThe integration of step drawdown test based on energy balance / Krzysztof POLAK // Technologia Wody ; ISSN 2080-1467. — 2017 R. 9 z. 5, s. 40–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ.. — K. Polak – dod. afiliacja: Centrum Energetyki AGH

  orcid iD
 • słowa kluczowe: agregat pompowy, studnia głębinowa, bilans energii, zeskok hydrauliczny, straty energii

  keywords: energy loss, well loss, pump unit, water wells, pressure balance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Lej depresji a zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia wyrobiska górniczegoCone of depression and range of negative impact of dewatering / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 98–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, lej depresji, zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia kopalni

  keywords: mining damage, cone of depression, extent of the negative impact of mine dewatering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Lustro prawdę powie, czyli wpływ eksploatacji kruszywa spod wody na zmiany w środowisku[The water mirror tells the truth, that is environmental changes caused by underwater exploitation] / Krzysztof POLAK, Anna Kosińska // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2013 nr 2, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Methods of lignite extraction and utilization in the 21st century bearing the influence on the environment / Z. KASZTELEWICZ, J. KLICH, W. KOZIOŁ, K. POLAK, M. ZAJĄCZKOWSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 119. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : open pit mining – trends and challenges : 7–12 September 2008, Poland, Kraków – Katowice – Sosnowiec / eds. Paweł Krzyworączka, Anna Sołtys, Józef Limanówka. — Kraków : The Organizing Committee of the 21st World Mining Congress, 2008. — Dod. tyt.: 21st World Mining Congress & Expo 2008 : Bełchatów, Poland 10.09.2008. — ISBN 978-83-88519-85-7. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metody wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego w I połowie XXI wieku[Methods of extraction and utilization brown coal in the first half of the 21st century] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Michał ZAJĄCZKOWSKI // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2008 nr 4, s. 13–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości wdrażania czystych technologii węglowych w branży węgla brunatnego w PolsceThe possibilities of implementing clean coal technologies in the brown coal industry in Poland / Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 2, s. 233–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-02/GG_2009_2_18.pdf

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, CCS, emisja CO2, pakiet energetyczno-klimatyczny UE, sprawność elektrowni opalanych węglem brunatnym, zgazowanie węgla brunatnego

  keywords: clean coal technologies, CCS, CO2 emission, EU energy-climate package, efficiency of power units running on brown coal, brown coal gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Ocena sprawności hydraulicznej studni głębinowych[The evaluation of wells hydraulic efficiency] / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // W: HP2PH : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : II konferencja naukowo-techniczna : Wałbrzych, 20–22 maja 2018 : abstrakty. — [Wałbrzych : s. n.], [2018]. — S. 19. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena sprawności hydraulicznej studni głębinowych - studium przypadkuThe evaluation of wells hydraulic efficiency - case study / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2018 R. 59 nr 2, s. 63–66. — Bibliogr. s. 66. — Dod. afiliacja autorów: CE AGH

  orcid iD
 • słowa kluczowe: energochłonność, próbne pompowanie, agregat pompowy, renowacja studni, starzenie studni

  keywords: energy consumption, pumping test, rehabilitation, pump unit, well aging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ochrona środowiska wodnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla BrunatnegoWater protection in Lower Rhine Lignite Basin / Marcin CHODAK, Krzysztof POLAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 109–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: eksploatacja odkrywkowa, tereny podmokłe, rzeki

  keywords: surface mining, wetlands, rivers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Oddziaływanie na środowisko wodne pól poeksploatacyjnych w likwidowanej otworowej kopalni siarki w Grzybowie[Water environment impacts of the post-mining areas in the liquidated solution mine of sulfur in Grzybow (Tarnobrzeg region, South Poland)] / KLICH Jerzy, MOTYKA Jacek, HAJDO Stanisław, CZOP Mariusz, POLAK Krzysztof // W: XI. NHGK : hydrogeologie : multidisciplinární pojetí oboru : XI. národní hydrogeologický kongres : Ostrava, 19.– 21. září 2001 : sborník. — Ostrava : VŠB – TU : HGF : Institut geologického inženýrství, cop. 2001. — ISBN10: 80-7078-855-0. — S. 203–206. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Odwadnianie kopalń surowców skalnych[Rock materials mines drainage] / Krzysztof POLAK, Krzysztof Pawelczyk // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 1, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: