Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Pietruszka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • A modelling interpretation of surface deformation measurements in mining exploited regions / Krzysztof PIETRUSZKA // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 473–480. — Bibliogr. s. 480, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zachowania górotworu i powierzchni terenu w rejonie komory E 140 pola OKS „Łężkowice” w trakcie likwidacji pustek poeksploatacyjnych z wykorzystaniem MES i pomiarów geodezyjnychAnalysis of the rock mass and terrain surface behaviour in the region of the E 140 cavern in the borehole salt mine “Łężkowice” field, during the post-exploitation backfill process, using FEM and geodetic measurements / Jerzy CIEŚLIK, Krzysztof PIETRUSZKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/3, s. 359–369. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.. — WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” pod patronatem Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda : konferencja naukowa : Baranów Sandomierski, 18–20 czerwca 2008 / Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: disposal of the post exploitation caverns, numeric calculations FEM, geodesic measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Finite element modelling of ground subsidence in various mining and geological conditions in dynamic deformation-monitoring models / Anna Szostak-Chrzanowski, Adam Chrzanowski, K. PIETRUSZKA // W: 9th FIG International symposium on Deformation measurements : Olsztyn, 27–30 September, 1999 : abstracts / Olsztyn Uniwersity of Agriculture and Technology. The Institute of Geodesy. — [Olsztyn : s. n.], [1999]. — ISBN10: 83-88039-54-7. — S. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Finite element simulation of global changes in the rock mass when backfilling the mine workings with waste / K. PIETRUSZKA // W: GEOENV 2008 : proceedings of the 2nd international workshop in Geoenvironment and geotechnics : 8–9 September 2008, Milos Island, Greece : book of proceedings / eds. Z. Agioutantis, K. Komnitsas. — Athens, Greece : “Heliotopos Conferences”, 2008. — (Restoring the Natural Balance). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-960-6746-01-7. — S. 59–63. — Bibliogr. s. 62–63, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geodesic supervision of construction facilities in the areas of mines using waste in underground headings removal / Krzysztof PIETRUSZKA // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1, s. 259–266. — Bibliogr. s. 266. — ISBN: 978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geodetic inspections of mining areas in regions affected by the storage of waste in underground mining pits / Krzysztof PIETRUSZKA // W: FIG Hong Kong 2007 [Dokument elektroniczny] : the XXX FIG general assembly and working week : 13–17 May 2007, Hong Kong : strategic integration of surveying services / FIG International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hong Kong : s. n.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-87-90907-59-4. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geodezyjny monitoring obszarów górniczych w rejonach wpływu zastosowania odpadów w podziemnych technikach górniczych[Geodetic monitoring mining areas in region of wastes application influence in the underground mine techniques] / Krzysztof PIETRUSZKA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2006 spec. ed., s. 301–309. — Bibliogr. s. 308–309, Streszcz.. — Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych – szkody górnicze : Ustroń, 20–21 listopada 2006 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geometrisation of post-mining headings filled with waste materialsGeometryzacja wyrobisk poeksploatacyjnych wypełnianych materiałami odpadowymi / Krzysztof PIETRUSZKA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan Gocał, Józef Jachimski, Edward Popiołek ; Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 43). — Opis część. wg okł.. — S. 19–30, [2]. — Bibliogr. s. 28, Abstr., Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Global monitoring of changes in the rock mass arising as a result of filling the mining workings with wastes / Krzysztof PIETRUSZKA // W: STOCKHOLM 2008 [Dokument elektroniczny] : FIG working week – integrating generations : including the joint FIG-UN-Habitat seminar on „Improving slum conditions through innovative financing” : Stockholm, Sweden, 14–19 June 2008 : proceedings / SLF Sveriges Lantmätareförening, FIG International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Copenhagen : International Federation of Surveyors, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-87-90907-67-9. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda elementów skończonych w ekspertyzach konstrukcji inżynierskich na terenach górniczychFinite element method models in expertise of engineering constructions at the mining areas / Krzysztof PIETRUSZKA // W: Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Problematyka zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla brunatnego : Bełchatów, 2–4 czerwca 2004 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 62) ; (Warsztaty Górnicze). — Opis częśc. wg okł.. — S. 585–592. — Bibliogr. s. 592, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metoda elementów skończonych w ekspertyzach konstrukcji inżynierskich na terenach górniczychFinite element method models in expertise of engineering constructions at the mining areas / Krzysztof PIETRUSZKA // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2004 nr 5, s. 27–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz.. — Zeszyt poświęcony Warsztatom Górniczym z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie : VIII edycja”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelling of shaft deformation in the area of mining activity / Krzysztof PIETRUSZKA, Janusz OSTROWSKI // W: 10\textsuperscript{th} international symposium on Deformation measurements : Orange, California, USA 19–22 March 2001 : [abstracts] / International Federation of Surveyors (FIG). Commission 6 – Engineering surveys. Working Group 6.1 – Deformation measurements and analysis. — [USA : s. n.], [2001]. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Numerical modelling to research on the rock mass deformations using a set of professional programs / Jan PIELOK, Krzysztof PIETRUSZKA, Wiesław PIWOWARSKI // W: Proceedings of the Scientific sessions in Ustroń-Poland (No.XVIII, 1995) and Balatongyörök-Hungary (No.XIX, 1996) : Ustroń-Poland (XVIII\textsuperscript{th}), 24–28. 09. 1995 ; Balatongyörök-Hungary (XIX\textsuperscript{th}), 11–14. 09. 1996 / International Society for Mine Surveying. 4\textsuperscript{th} Commission: Rockmass movements and mining damage. — Katowice : Establishment of Mine Surveying, 1997. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 135–150. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Opracowanie wyników pomiaru deformacji obiektów powierzchniowych na terenach górniczych, metodą badań modelowych (MES)[Results elaboration measurement of surface object deformation on mining area, method of model research (MES)] / Krzysztof PIETRUSZKA // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 431–436. — Bibliogr. s. 436, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych (MES) weryfikowanych pomiarami geodezyjnymiThe prediction of surface and rock mass deformations using a modelling method with geodetic measurements verification / Krzysztof PIETRUSZKA // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 5, s. 25–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ.. — Warsztaty Górnicze 2002 : problemy inżynierskie związane z ochroną środowiska w górnictwie : [VI sesja] / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2002. — Opis część. wg wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych (MES) weryfikowanych pomiarami geodezyjnymiThe prediction of surface deformations by numerical calculations verified by geodetic measurements / Krzysztof PIETRUSZKA // W: Warsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 55) ; (Warsztaty Górnicze). — Na okł. także tyt.: Problematyka inżynierska z zakresu ochrony terenów górniczych. — S. 285–292. — Bibliogr. s. 292, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wyznaczenie zasięgu wpływów eksploatacji w górotworzeDetermination of the influence zone of a mining heading in the rock mass / Krzysztof PIETRUSZKA // W: VI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Ustroń, 25–27 czerwca 2001 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż ; Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska ZG SITG ; Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — Gliwice : WGiG PŚ, 2001. — ISBN10: 8391446328. — S. 365–369. — Bibliogr. s. 369, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: