Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Łoziak, mgr inż.

asystent

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-kt, Instytut Telekomunikacji


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0798-3778 orcid iD

ResearcherID: A-1559-2012

Scopus: 24725204800

PBN: 5e70922c878c28a047391189

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 111, z ogólnej liczby 111 publikacji Autora


1
 • A Performance Management architecture for QoS enabled heterogeneous networks / Nikos Koutsouris, Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Nuno Sénica, Efstathios Sykas // W: 16\textsuperscript{th} IST mobile & wireless communications summit [Dokument elektroniczny] : Budapest, Hungary 1–5 July 2007 / Budapest University of Technology and Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest] : BME, 2007. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-1-4244-1662-2 ; e-ISBN: 978-963-8111-66-1. — S. [1–5]. — Bibliogr. s. [5]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Access techniques to the telemedical multimedia resources / Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Jacek DAŃDA, Rafał WATZA // W: Workshop on Multimedia Communications and Services MCS'03 : proceedings of the international conference : Kielce, 23–25 April 2003 / ed. Mariusz Ziółko ; IEEE Communications Society, WSTKT Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach, AŚ Akademia Świętokrzyska. — Kielce : AŚ, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390389398. — S. 77–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An experimental analysis of IEEE 802.11a/b/g cards in ad-hoc mode / K. KOSEK, S. SZOTT, M. NATKANIEC, K. ŁOZIAK // W: WRECOM 2007 [Dokument elektroniczny] : Wireless Rural and Emergency Communications conference : “A broadband wireless world for all” : Rome, Italy, October 1–2, 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rome] : IEEE Communications Society, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Authors”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości adaptacji protokołu doboru trasy OSPF do specyfiki bezprzewodowych sieci o strukturze kraty[The analysis of a possibility of OSPF routing protocol adaptation the environment of wireless mesh networks] / Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2009 R. 82 nr 8–9, s. 1015–1023.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1022–1023. — Tekst zamieszczono na dołączonym CD-ROM-ie. — 25. KSTiT'2009 : [XXV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : 16–18 września 2009 r., Warszawa]. — Warszawa : SIGMA NOT Spółka z o. o., 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza możliwości świadczenia usług telemedycznych za pomocą cyfrowych sieci komórkowychPossibilities of the telematic services implementation in digital cellular networks / Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Andrzej R. PACH // Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1505-9405. — 2000 t. 3 z. 1, s. 28–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza symulacyjna wpływu dopplerowskiego rozpraszania częstotliwości na pracę sieci WLAN standardu IEEE 802.11 : [streszczenie][Simulation analysis of Doppler spread influence on the IEEE 802.11 network performance : abstract] / Marek SIKORA, Krzysztof ŁOZIAK, Wiesław LUDWIN // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2010 R. 83 nr 6, s. 216. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 556–559. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 559, Streszcz.. — KKRRiT 2010 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 16–18 czerwca 2010. — Warszawa : SIGMA NOT Spółka z o. o., 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wydajności systemu standardu Bluetooth[The Bluetooth system efficiency analysis] / Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Wiesław LUDWIN // W: KKRRiT 2003 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Wrocław, 25–27 czerwca 2003. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — ISBN10: 8370857124. — S. 459–462. — Bibliogr. s. 462, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of data aquisition requirements for SHM system in aircraftAnaliza wymagań systemu akwizycji danych do monitorowania stanu poszycia statków powietrznych / Michał WĄGROWSKI, Marek SIKORA, Janusz GOZDECKI, Krzysztof ŁOZIAK, Wiesław LUDWIN, Jacek WSZOŁEK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2015 R. 88 nr 8–9, s. 738–743. — Bibliogr. s. 743. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — KSTIT 2015 : XXXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Kraków, 16–18 września 2015 r.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, SHM, system pomiarowy, sieci sensorowe

  keywords: measurement system, optimisation, SHM, sensor network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2015.8-9.10

9
 • Aplikacje testowe i ich odwzorowanie na klasy usług w Równoległym Internecie IPv6 QoS[Test applications and their mapping to classes of service in Parallel Internet IPv6 QoS] / Halina Tarasiuk, [et al.], Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Krzysztof ŁOZIAK, Katarzyna KOSEK-SZOTT, Szymon SZOTT, [et al.] // W: Inżynieria Internetu Przyszłości, Cz. 2 / pod red. Wojciecha Burakowskiego i Piotra Krawca. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2013. — ISBN: 978-83-7814-099-3. — S. 119–134. — Bibliogr. s. 133–134, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Architecture and design : virtual identity and general mobility : report / Carlos J. Bernardos, [et al.], Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, [et al.] // W: DAIDALOS II [Dokument elektroniczny] : Designing Advanced network Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent, Optimised personal Services / Information Society Technologies, European Commission. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Europe] : Daidalos II consortium, cop. 2006. — Ekran 1–104, FP6-2004-IST-4, Contract no.: 026943, Deliverable DII-221. — Tryb dostępu: http://www.ist-daidalos.org [2007-03-26]. — Bibliogr. ekran [99], Abstr.. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Architektura systemu do monitoringu pacjentów chorych na astmę : [streszczenie][System architecture for monitoring patients with asthma] / K. ŁOZIAK, M. NATKANIEC, M. SIKORA, N. WIŚNIEWSKI, T. ZIELIŃSKI // Pionier Magazine ; ISSN 1899-8755. — 2010 nr i3, s. 16–17. — Błąd w nazwisku K. Łoziak. — eNauka kluczem rozwoju : II konferencja i3: internet – infrastruktury – innowacje : Wrocław, 1–3 grudnia 2010. — Poznań : Konsorcjum Pionier, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Autokonfiguracja węzłów sieciowych w bezprzewodowej sieci Mesh[Nodes autoconfiguration in a wireless Mesh network] / Krzysztof ŁOZIAK, Janusz GOZDECKI, Marek NATKANIEC // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2011 R. 84 nr 6, s. 57. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie s. 420–423. — Bibliogr. s. 423. — KKRRiT 2011 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : 8–10 czerwca 2011 r., Poznań

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Autokonfiguracja węzłów sieciowych w bezprzewodowej sieci Mesh[Nodes autoconfiguration in a wireless Mesh network] / Krzysztof ŁOZIAK, Janusz GOZDECKI, Marek NATKANIEC // W: KKRRiT 2011 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Poznań, 08–10 czerwca 2011 : streszczenia referatów. — Poznań : Politechnika Poznańska. Katedra Radiokomunikacji, [2011]. — S. 57. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Telekomunikacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania eksperymentalne możliwości transmisji danych w budynkowej sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem modemów PLC HomePlugExperimental research of data transmission over building electrical power wiring using PLC HomePlug modems / Zdzisław PAPIR, Jacek DAŃDA, Krzysztof ŁOZIAK, Jacek WSZOŁEK, Marek NATKANIEC, Władysław ŁOZIAK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2007 nr 3, s. 52–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne, standard HomePlug, PLC, transmisja danych

  keywords: PLC, HomePlug standard, power wiring, data transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badanie zachowań kart bezprzewodowych standardu IEEE 802.11a/b/g w trybie ad-hoc[The behavior of IEEE 802.11a/b/g wireless local area network cards in ad-hoc mode] / Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK // W: KKRRiT 2005 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 15–17 czerwca 2005 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Telekomunikacji. — Kraków : Wydawnictwo WEAIiE, 2005. — ISBN10: 83-88309-26-9. — S. 271–274. — Bibliogr. s. 274, Streszcz.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Bluetooth : nowoczesny system łączności bezprzewodowej[Bluetooth : modern system of wireless communication] / Wiesław LUDWIN, Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Michał WĄGROWSKI, Wojciech DZIUNIKOWSKI ; pod red. Wiesława LUDWINA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 205 [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0093). — Bibliogr. s. 192. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : CARrier grade MEsh Networks. INFSO-ICT-214994. Deliverable D 1.2,Ratified architecture deliverable / ed. Paul Patras ; aut.: Sebastian Robitzsch, Mathias Kretschmer, Dirk von Hugo, Antonio de la Oliva, Carlos Jesús Bernardos, Albert Banchs, Paul Patras, Pablo Serrano, [et al.], Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK. [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ver. 1.0. — [Europe : CARMEN], [2009]. — 135 s.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu [2009-02-27]. — Abstr.. — Seventh Framework Programme. — Pełny tekst tylko dla autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : CARrier grade MEsh Networks. INFSO-ICT-214994. Deliverable 2.3, Improved media access control following the MAC layer abstraction / ed. Bernd Gloss ; aut.: Albert Banchs, Pablo Serrano, Paul Patras, Michael Fitch, Maziar Nekovee, Gidon Reid, Nico Bayer, Xavier Perez-Costa, [et al.], Krzysztof ŁOZIAK, Marek NATKANIEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ver. 1.0. — [Europe : CARMEN], [2009]. — 42 s.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu [2009-02-27]. — Abstr.. — Seventh Framework Programme. — Pełny tekst tylko dla autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : CARrier grade MEsh Networks. INFSO-ICT-214994. Deliverable 4.1, Self-configuration techniques for wireless mesh networks / Burak Simsek, Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK, Jia Yuan Chen, David Chieng. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ver. 1.0. — [Europe : CARMEN], [2009]. — 63 s.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu [2009-02-27]. — Abstr.. — Seventh Framework Programme. — Pełny tekst tylko dla autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : CARrier grade MEsh Networks. INFSO-ICT-214994. Deliverable D 1.1, First architecture deliverable / ed. Paul Patras ; aut.: Mathias Kretschmer, Sebastian Robitzsch, Holger Ziemek, Dirk von Hugo, Arturo Azcorra, Albert Banchs, Ignacio Soto, Carlos J. Bernardos, [et al.], Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Europe : CARMEN, 2008. — 56 s.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu [2009-02-27]. — Abstr.. — Seventh Framework Programme

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : report on implementation and simulation of the WP4 architecture: self-configuration, monitoring and radio planning / eds. Marek NATKANIEC, Burak Simsek, David Chieng, Sebastian Robitzsch ; aut.: Burak Simsek, Mathias Kretschmer, Krzysztof ŁOZIAK, Janusz GOZDECKI, Marek NATKANIEC, Ganesan Periakarruppan, David Chieng, Sebastian Robitzsch. — Dane tekstowe. — [S. l. : CARMEN], [2010]. — 90 s., Deliverable 4.7.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu/wp-uploads/2009/deliverables/D4.7.pdf [2011-02-04]. — Bibliogr. s. 90, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : a monitoring solution for wireless mesh networks / eds. Ganesan Periakarruppan, Eric Chin, David Chieng, Marek NATKANIEC, Mathias Kretschmer ; aut.: Mathias Kretschmer, Marek NATKANIEC, Krzysztof ŁOZIAK, Ganesan Periakarruppan, Eric Chin, David Chieng. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : CARMEN], [2009]. — 77 s., INFSO-ICT-214994, Deliverable 4.5. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu/wp-uploads/2009/deliverables/D4.5.pdf [2011-02-04]. — Bibliogr. s. 76–77, Abstr.. — Seventh Framework Programme

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25