Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Konopka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
2
 • Improving efficiency of CCS numerical simulations through use of parallel processingPoprawa wydajności obliczeń numerycznych symulacji COS poprzez wykorzystanie przetwarzania równoległego / K. KONOPKA, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, L. TRĘBACZ, J. FALKUS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 235–238. — Bibliogr. s. 238

 • keywords: numerical modelling, continuous casting of steel, ProCAST, efficiency of numerical calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0037

3
 • Numerical simulation of the continuous casting of steel / Lechosław TRĘBACZ, Krzysztof KONOPKA, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Jan FALKUS // W: CGW workshop'14 : October 27–29, 2014, Krakow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2014. — ISBN: 978-83-61433-10-1. — S. 63–64. — Bibliogr. s. 64

 • keywords: FEM, continuous casting of steel, ProCAST

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Numerical simulation of the continuous casting of steel on a grid platform / Lechosław TRĘBACZ, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Krzysztof KONOPKA, Jan FALKUS // W: eScience on distributed computing infrastructure : achievements of PLGrid Plus domain-specific services and tools / eds. Marian Bubak, Jacek Kitowski, Kazimierz Wiatr. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014 + CD. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 8500. Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI). — ISBN: 978-3-319-10893-3 ; e-ISBN: 978-3-319-10894-0. — S. 407–418. — Bibliogr. s. 417–418, Abstr.

 • keywords: Grid, FEM, continuous casting of steel, ProCAST, speed-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Określenie właściwości wytrzymałościowych naskórka pasma pod krystalizatorem dla symulacji procesu ciągłego odlewania wybranych gatunków stali w pakiecie ProCASTThe determination of strength properties of the shell strand below the mould for constinuous casting process simulation of selected grades of steel in the ProCAST software package / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof SOŁEK, Krzysztof KONOPKA // W: Wybrane zagadnienia energo-fizyczne w produkcji stali : praca zbiorowa / pod red. nauk. Artura Hutnego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2013. — (Monografie / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2072 ; nr 36). — ISBN: 978-83-63989-11-8. — S. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Polska terminologia procesu ciągłego odlewania staliPolish terminology regarding the continuous steel casting process / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof KONOPKA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, walcowanie wlewków : VI międzynarodowa konferencja : Krynica, 4–6 czerwca 2014 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, rolling of CCS ingots : VI international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2014]. — S. 21–25. — Bibliogr. s. 25

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, maszyna do ciągłego odlewania stali, terminologia, pasmo

  keywords: continuous casting of steel, continuous steel casting machine, terminology, strand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Polska terminologia procesu ciągłego odlewania staliPolish terminology regarding the continuous steel casting process / Marek DZIARMAGOWSKI, Krzysztof KONOPKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 9, s. 667–669. — Bibliogr. s. 669

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, maszyna do ciągłego odlewania stali, terminologia, pasmo

  keywords: continuous casting of steel, continuous steel casting machine, terminology, strand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Poprawa wydajności obliczeń numerycznych symulacji COS poprzez wykorzystanie przetwarzania równoległegoImproving efficiency of CCS numerical simulations through use of parallel processing / Krzysztof KONOPKA, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Lechosław TRĘBACZ, Jan FALKUS // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, walcowanie wlewków : VI międzynarodowa konferencja : Krynica, 4–6 czerwca 2014 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, rolling of CCS ingots : VI international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2014]. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, numeryczne modelowanie, wydajność obliczeń numerycznych, ProCAST

  keywords: numerical modelling, continuous casting of steel, ProCAST, efficiency of numerical calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Porównanie modeli opisujących wymianę ciepła w pierwotnej strefie chłodzenia maszyny COSComparison of heat transfer models describing the primary cooling zone in continuous casting machine / Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Marcin RYWOTYCKI, Jan FALKUS, Krzysztof KONOPKA // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, walcowanie wlewków : VI międzynarodowa konferencja : Krynica, 4–6 czerwca 2014 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, rolling of CCS ingots : VI international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2014]. — S. 47. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, numeryczne modelowanie, ProCAST, współczynnik wymiany ciepła

  keywords: numerical modelling, heat transfer coefficient, continuous casting of steel, ProCAST

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób prowadzenia ciągłego pomiaru temperatury w dowolnym miejscu szerokiej powierzchni pasma po odpadnięciu zakrzepniętego żużla krystalizatorowego w komorze wtórnego chłodzenia maszyny COS do odlewania wlewków płaskich w czasie całej sekwencji odlewniczej[Method for continuous measurement of temperature at any point wide area bandwidth after falling off the solidified crystallizer slag in a secondary cooling COS machine chamber for cating flat ingots during the entire casting sequence] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FALKUS Jan, DZIARMAGOWSKI Marek, DROŻDŻ Paweł, MIŁKOWSKA-PISZCZEK Katarzyna, PAWŁOWSKI Czesław, ŚLĘZAK Wojciech, KONOPKA Krzysztof. — Int.Cl.: G01J 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402713 A1 ; Opubl. 2014-08-18. — Zgłosz. nr P.402713 z dn. 2013-02-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 17, s. 32-33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402713A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, pomiar temperatury, pirometr optyczny, komora wtórnego chłodzenia

  keywords: temperature measurement, continuous casting of steel, optical pyrometer, secondary cooling chamber

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób prowadzenia ciągłego pomiaru temperatury w dowolnym miejscu szerokiej powierzchni pasma po odpadnięciu zakrzepniętego żużla krystalizatorowego w komorze wtórnego chłodzenia maszyny COS do odlewania wlewków płaskich w czasie całej sekwencji odlewniczej[Method for continuous measurement of temperature at any point wide area bandwidth after falling off the solidified crystallizer slag in a secondary cooling COS machine chamber for cating flat ingots during the entire casting sequence] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan FALKUS, Marek DZIARMAGOWSKI, Paweł DROŻDŻ, Katarzyna MIŁKOWSKA-PISZCZEK, Czesław PAWŁOWSKI, Wojciech ŚLĘZAK, Krzysztof KONOPKA. — Int.Cl.: G01J 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225107 B1 ; Udziel. 2016-09-15 ; Opubl. 2017-02-28. — Zgłosz. nr P.402713 z dn. 2013-02-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225107B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, pomiar temperatury, pirometr optyczny, komora wtórnego chłodzenia

  keywords: temperature measurement, continuous casting of steel, optical pyrometer, secondary cooling chamber

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób usuwania ze złomu stopów aluminium trwale związanych elementów zawierających żelazo[Method for removing permanently bounded iron containing elements from aluminium alloy scrap] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Nykiel Jerzy JN METALL, Tarnobrzeg ; wynalazca: Nykiel Jerzy, Nykiel Mateusz, DZIARMAGOWSKI Marek, FALKUS Jan, KARWAN-BACZEWSKA Joanna, KONOPKA Krzysztof, DROŻDŻ Paweł, MIŁKOWSKA-PISZCZEK Katarzyna. — Int.Cl.: C22B 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410502 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410502 z dn. 2014-12-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 13, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410502A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • The prediction of hardenability using neural networksModelowanie hartowności stali z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / M. Knap, J. FALKUS, A. Rozman, K. KONOPKA, J. Lamut // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 133–136. — Bibliogr. s. 136

 • keywords: neural networks, hardenability, Jominy test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0021

15
 • Wpływ parametrów zarodkowania objętościowego na strukturę wlewka odlanego na maszynie COS : [streszczenie]Influence of the volume nucleation parameters on solidification zones in a continuously cast slab : [abstract] / Paweł DROŻDŻ, Krzysztof KONOPKA, Jan FALKUS // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi jakościowe : VII międzynarodowa konferencja : Krynica, 1$\div$3 czerwca 2016 : materiały konferencyjne = Continuos casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, quality requiremenets : VII international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2016]. — S. 27. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, struktura, krystalizacja, CAFE

  keywords: continuous casting of steel, solidification, CAFE, grain structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: