Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Gargul, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7398-0634

ResearcherID: brak

Scopus: 6506155817

PBN: 903328

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
2
 • Analiza możliwości zagospodarowania żużla tlenkowego z procesu konwertorowania kamienia miedziowego w piecu elektrycznym do przerobu żużla zawiesinowegoAnalysis of possibilities of working oxide converting slag in an electric furnace for flash smelting slag processing / Bożena BORYCZKO, Krzysztof GARGUL // W: Wybrane zagadnienia produkcji i zarządzania w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jerzego Siwki ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMFS PC, 2011. — (Monografie / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2072 ; nr 19). — ISBN: 978-83-87745-39-4. — S. 32–38. — Bibliogr. s. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu domieszek zawartych w miedzi anodowej i elektrolicie na czystość miedzi katodowejThe analysis of influencing the purity of the cathode-copper by the admixtures of the anode-copper and of the electrolyte / Krzysztof GARGUL, Józef Gargul, Roman Urbanowicz, Stanisław Orzęcki // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 5, s. 300–305. — Bibliogr. s. 305, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wpływu parametrów pracy pieców szybowych na strumień strat Cu do odpadowego żużla szybowego[Analysis of the influence of shaft furnace parameters on copper losses in waste slag] / K. GARGUL, P. JAROSZ, W. Gąsior, J. Antczak, W. Styrna // W: Odpady 2005 : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych : Krynica 19–21 maja 2005 = Odpady 2005 : theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes / ed. J. Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój", Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Komitet Metalurgii PAN. — Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 47–59. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu pyłów IOS na proces zawiesinowego przetopu koncentratów w HM „Głogów”[The influence of IOS dusts on flash smelting process in Copper Plant “Głogów”] / M. SUKIENNIK, P. JAROSZ, K. GARGUL, G. Szwancyber // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : międzynarodowa konferencja naukowa : Krynica 24–26 maja 2001 r. / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Radamsa, [2001]. — S. 73–80. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bilans energetyczny jako narzędzie racjonalizacji gospodarki odpadamiEnergy balance as a rationalization tool in a wastes administration / K. GARGUL, P. JAROSZ // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 37–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bilans metali towarzyszących w piecu szybowym do wytopu kamienia miedziowego[The balance of accompanying elements in shaft furnace process during copper matte smelting] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Grzegorz Szwancyber, Roman Urbanowicz // W: „Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 136–140. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bilans procesu szybowego i konwertorowania kamienia $Cu$ dla różnych mieszanek koncentratów miedzi w aspekcie utylizacji materiałów ołowionośnych w piecach Dörschla[Balance of shaft furnace and copper matte converter processes for different mixtures of copper concentrates in aspect of utilization lead-rich materials in Dörschel furnaces] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 12–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Density and viscosity of the binary $Hg-Tl$ solutions / P. JAROSZ, K. GARGUL, W. GIERLOTKA // W: D&T'02 : proceedings of the VIII. seminar : Diffusion and Thermodynamics of Materials : Brno, September 4–6, 2002 / ed. J. Čermák, J. Vřešt'ál ; Institute of Physics of Materials AS CR Brno ; Masaryk University. Faculty of Science. — Brno : Masaryk University, 2002. — S. 225–228. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Description of experimental data in thermodynamics analysis of binary solutions / Piotr JAROSZ, Maksymilian SUKIENNIK, Krzysztof GARGUL, Wojciech GIERLOTKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4, s. 392–393. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk–Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Eliminacja arsenu z kamienia miedziowego za pomocą $CaO$Arsenic removal from copper matte by $CaO$ / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Wacław Styrna, Jan Antczak // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 8, s. 461–465. — Bibliogr. s. 465

 • słowa kluczowe: arsen, piec szybowy, modyfikacja procesu, kamień miedziowy

  keywords: arsenic, shaft furnace, process modification, copper matte

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Equilibrium of theromodynamical reduction of strontium sulphate gaseous phase $(CO+CO_{2})$ / Maksymilian SUKIENNIK, Wojciech GIERLOTKA, Piotr JAROSZ, Krzysztof GARGUL, J. Mendez Nonell // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5, s. 881–883. — Bibliogr. s. 883, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Experimental data description in associated solutions / M. SUKIENNIK, K. GARGUL, W. GIERLOTKA // W: Discussion meeting on Thermodynamics of solutions : 20–22 November, 2000 Kraków : international conference : programme & abstracts. — [Kraków : Polska Akademia Nauk], [2000]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Hydrometallurgical recovery of lead from direct-to-blister copper flash smelting slag / Krzysztof GARGUL, Bożena BORYCZKO, Andżelika BUKOWSKA // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 905–911. — Bibliogr. s. 911, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-29. — tekst: https://goo.gl/QLEW2b

 • keywords: lead recovery, decopperization, acetic acid

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.acme.2017.04.004

15
 • Klastry jako narzędzie stymulujące rozwój przemysłu metali nieżelaznychClusters as a tool to stimulate the development of non-ferrous metals industry / Bożena BORYCZKO, Krzysztof GARGUL, Maciej Palczewski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2012 R. 57 nr 12, s. 851–856. — Bibliogr. s. 856

 • słowa kluczowe: struktura, klaster, klaster przemysłowy, analiza SWOT, podział, strategia klastrów

  keywords: division, cluster, industrial cluster, analysis SWOT, structure, strategy clusters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kompleksowa metoda wzbogacania żużli pohutniczychComplex method of copper slag beneficiation / Krzysztof GARGUL, Barbara TORA // W: Materiały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 = International copper ore mining congress : chances and challenges : conference papers (abstracts) / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-941744-0-8. — S. 48. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Ługowanie żużla zawiesinowego z jednostadialnego procesu otrzymywania miedzi roztworami wodorotlenku soduLeaching of direct-to-blister copper flash smelting slag with sodium hydroxide solutions / Krzysztof GARGUL, Andżelika BUKOWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 12, s. 2464–2466. — Bibliogr. s. 2466

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.12.12

20
 • Mechanizm wzrostu efektywności procesu zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów po zastosowaniu odpadowych związków wapniaThe mechanism of the fluidized-bed process effectivity increase, after use of waste calcium compounds, in Copperworks Głogów / Maksymilian SUKIENNIK, Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Grzegorz Szwancyber, Stanisław Nosal, Zbigniew Gostyński, Jerzy Garbacki // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 5–6, s. 214–218. — Bibliogr. s. 218, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • „Minimalizacja ilości miedzi w żużlach z procesu konwertorowania kamienia miedziowego”[“Minimization of copper amount in slags with the copper matte converting process”] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : X międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 28–30 maja 2008 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN], [2008]. — ISBN: 978-83-920877-9-3. — S. 97–103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Możliwości małoodpadowego recyklingu ZSEE[The possibility of low-waste recycling of WEEE] / Krzysztof GARGUL, Piotr JAROSZ, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 1–3 czerwca 2011 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN–TiR], [2011]. — ISBN: 978-83-928069-8-1. — S. 47–55. — Bibliogr. s. 55. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości minimalizacji strat srebra do żużla podczas przerobu koncentratów miedzi w procesie szybowym[The possibilities of bath silver into slag while conversion of copper concentrates in sheet process] / K. GARGUL, P. JAROSZ // W: Metale szlachetne : VII międzynarodowa konferencja : 27–29 września 2006, Zakopane / Fundacja Metale Nieżelazne, Instytut Metali Nieżelaznych. Gliwice, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : FMN TiR], [2006]. — S. 11–15. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości wykorzystania materiałów odpadowych w procesach otrzymywania żelazomolibdenuPossibilities of waste material application to the ferromolybdenum alloys production process / Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Czesław MALINOWSKI, Krzysztof GARGUL, Krzysztof ŻABA, Stanisław NOWAK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XI konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane : 3–5 czerwca 2009 / Fundacja Metale Niezależne – Tradycja i Rozwój, Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — [Kraków : FMN; AGH; SIiTMN], 2009. — S. [45–52]. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Odcynkowanie pyłów i szlamów z konwertorów tlenowych do produkcji staliDezincification of dusts and sludges from basic oxygen furnaces for steel production / Krzysztof GARGUL // W: Metalurgia metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków 17–19.11.2014 : streszczenia referatów = Metallurgy of non-ferrous metals : international conference : abstracts. — [Gliwice : s. n.], [2014]. — S. 49. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: recykling, ługowanie amoniakalne, ługowanie zasadowe

  keywords: recycling, alkaline leaching, ammonia leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu: