Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Dul, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901046

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
2
 • Ceramika korundowa o wiązaniu sialonowym otrzymywana metodą reakcyjnego spiekania w atmosferze powietrzaSialon-bonded corundum ceramics obtained by reactive sintering at air atmosphere / Krzysztof DUL, Jacek SZCZERBA // W: „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie” : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 22.05–24.05.2013, Wisła Jawornik : streszczenia referatów = ”Refractory materials: manufacture, research methods, application” : XV international scientific conference abstracts / Instytut Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Oddział  Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach [etc.]. — Gliwice : OMO ICiMB, cop. 2013. — S. 17–18. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ceramika korundowa wiązana fazą sialonową otrzymywana metodą reakcyjnego spiekania w atmosferze powietrzaSialon-bonded corundum ceramics obtained by reaction sintering in air / Krzysztof DUL, Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 4, s. 472–475. — Bibliogr. s. 475, Streszcz.

 • słowa kluczowe: spiekanie, sialon, atmosfera utleniająca, tworzywo korundowe

  keywords: sintering, sialon, oxidizing atmosphere, corundum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Efekt Christiansena w warstwach ${a-SiC+SiC/Si}$Christiansen effect in ${a-SiC+SiC/Si}$ layers / Krzysztof DUL, Stanisława JONAS // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efekt Christiansena w warstwach typu $(SiC_{amorf} + SiC_{kryst})/(001)Si$The Christiansen effect of FTIR spectra of a-SiC+SiC(001)Si layers / Krzysztof DUL, Stanisława JONAS // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 49–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Effect of graphite and silicon carbide addition on the decomposition of doloma-zirconia refractories / Krzysztof DUL, Jacek SZCZERBA // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 661. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Novel method for fabrication of sialon corundum composite ceramics by air atmosphere sintering / Krzysztof DUL // Journal of the Ceramic Society of Japan ; ISSN 1882-0743. — 2016 vol. 124 no. 7, s. 763–767. — Bibliogr. s. 767. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-01

 • keywords: sialon, air atmosphere, corundum composite, sialon matrix

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2109/jcersj2.15310

8
 • Oddziaływania składników środowiska w zewnętrznym wymienniku ciepła w linii technologicznej pieca cementowego na andaluzytowy materiał ogniotrwały modyfikowany $ZrSiO_{4}$The effect of components of the external heat exchanger of cement kiln on $ZrSiO_{4}$-modified andalusite refractories / Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA, Krzysztof DUL // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Reakcje spieków dolomitowo-cyrkonowych z grafitemReactions of dolomite-zirconia sinters with graphite / Krzysztof DUL, Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Daniel Szlacheta // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób wytwarzania kształtek glinokrzemianowych na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych[Method for producing aluminosilicate blocks for the refractory lining of thermal devices] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUL Krzysztof, MADEJ Dominika, SZCZERBA Jacek. — Int.Cl.: C04B 35/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412695 A1 ; Opubl. 2016-12-19. — Zgłosz. nr P.412695 z dn. 2015-06-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 26, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412695A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób wytwarzania kształtek zasadowych zawierających poniżej $7\% C$ na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych[Method for producing basic blocks containing below $7\% C$, for the refractory lining of thermal devices] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUL Krzysztof, MADEJ Dominika, SZCZERBA Jacek. — Int.Cl.: C04B 35/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412691 A1 ; Opubl. 2016-12-19. — Zgłosz. nr P.412691 z dn. 2015-06-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 26, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412691A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób wytwarzania kształtek zasadowych zawierających powyżej $7\% C$ na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych[Method for producing basic blocks containing above $7\% C$, for the refractory lining of thermal devices] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUL Krzysztof, MADEJ Dominika, SZCZERBA Jacek. — Int.Cl.: C04B 35/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412693 A1 ; Opubl. 2016-12-19. — Zgłosz. nr P.412693 z dn. 2015-06-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 26, s. 20-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412693A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób wytwarzania monolitycznego glinokrzemianowego wyłożenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych[Method for producing monolithic aluminosilicate refractory lining of thermal devices] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUL Krzysztof, MADEJ Dominika, SZCZERBA Jacek. — Int.Cl.: C04B 35/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412694 A1 ; Opubl. 2016-12-19. — Zgłosz. nr P.412694 z dn. 2015-06-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 26, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412694A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego wyłożenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych, zawierającego poniżej $7\% C$[Method for producing monolithic basic refractory lining of thermal devices, containing below $7\% C$] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUL Krzysztof, MADEJ Dominika, SZCZERBA Jacek. — Int.Cl.: C04B 35/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412696 A1 ; Opubl. 2016-12-19. — Zgłosz. nr P.412696 z dn. 2015-06-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 26, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412696A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego wyłożenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych, zawierającego powyżej $7\% C$[Method for producing monolithic basic refractory lining of thermal devices, containing above $7\% C$] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DUL Krzysztof, MADEJ Dominika, SZCZERBA Jacek. — Int.Cl.: C04B 35/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412692 A1 ; Opubl. 2016-12-19. — Zgłosz. nr P.412692 z dn. 2015-06-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 26, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412692A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Struktura geometryczna powierzchni warstw $SiC$ otrzymanego metodą ECRCVD i MWCVDMorphology of $SiC$ layers deposited by ECRCVD and MWCVD / Krzysztof DUL, Stanisława JONAS // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2005 R. 26 nr 5, s. 271–273. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.. — Błędny zapis imienia Autorki: Stanisław. — „Obróbka powierzchniowa'2005” = “Surface treatment'2005” : VI ogólnopolska konferencja naukowa : Częstochowa–Kule, 20–23 września 2005 / pod red.: Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza, Józefa Jasińskiego ; Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2005. — Na okł. dodatkowo tyt.: 55 lat Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The influence of MWCVD process parameters on formation of ${SiC}$Influence des paramètres du procédé MWCVD sur la formation de ${SiC}$ / Krzysztof DUL, Stanisława JONAS // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2003 vol. 28 suppl. 1, s. S125–S132. — Bibliogr. s. S132, Abstr., Rés.. — 13th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : FPSRS 13 : Cluny, France, September 3–5, 2002 / eds. G. Bertrand, M. Lambertin, K. Przybylski ; ENSAM Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers. — Paris : ELSEVIER, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • The processes of new phases formation in the ${Al2SiO5-ZrSiO4}$ refractory material during industrial test in cement kiln preheater : abstract / D. MADEJ, J. SZCZERBA, K. DUL // W: Unitecr 2013 : 13th Biennial worldwide congress on Refractories ; The unified international conference on Refractories : September 10–13, 2013 Victoria, British Columbia, Canada : conference program. — [Pittsburgh : s. n.], 2013. — e-ISBN: 978-1-118-83708-5. — S. 62. — Pełny tekst W: Unitecr 2013 [Dokument elektroniczny] : 13th Biennal worldwide congress on Refractories ; The unified international conference on Refractories : September 10–13, 2013 Victoria, British Columbia, Canada. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. 000187–000192. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 000192. — K. Dul tylko w wersji elektronicznej; w bazie Web of Science ISBN: 978-1-118-83708-5; 978-1-118-83703-0 oraz zakres stron: 199-204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Tworzywa korundowe wiązane sialonamiSialon bonded corrundum refractories / Krzysztof DUL, Krzysztof Kotowski // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Tworzywo korundowe wiązane sialonemSialon bonded corundum refractory / Krzysztof DUL, Krzysztof Kotowski // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 206–209. — Bibliogr. s. 208–209, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Vibrational spectroscopy studies of baghdadite / K. DUL, A. KOLEŻYŃSKI, M. SITARZ, D. MADEJ // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Właściwości wybranych tworzyw ogniotrwałych infiltrowanych węglikiem krzemu metodą chemicznej infiltracji z fazy gazowej (CVI)Properties of silicon carbide refractories infiltrated by the chemical vapour infiltration method (CVI) / Stanisława KLUSKA, Ewa DRYGALSKA, Krzysztof DUL, Stanisława JONAS, Alicja CZYŻEWSA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 2, s. 367–371. — Bibliogr. s. 371, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: