Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Barański, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7238-3934

ResearcherID: brak

Scopus: 57209574049

PBN: 931314

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworamiCost analysis of blasting agents at various methods of initiation for shooting long holes metgod / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 3–4, s. 114–120. — Bibliogr. s. 120

 • słowa kluczowe: prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami, koszty prac strzałowych

  keywords: shooting long holes, initiation systems, costs of blasting, blasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworamiCost analysis of blasting agents at various methods of initiation for shooting long holes method / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // Materiały Wysokoenergetyczne = High Energy Materials ; ISSN 2083-0165. — 2013 t. 5, s. 45–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami, koszty prac strzałowych

  keywords: shooting long holes, initiation systems, costs of blasting, blasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości korygowania prędkości reakcji chemicznych gazogeneratora w celu optymalizacji jego pracy dla danych warunków prowadzenia prac strzałowychAnalysis of the possibility of correcting velocity of chemical reactions in the gas generator to optimize its work for the conditions of blasting works / BARAŃSKI K. // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 [Dokument elektroniczny] : Zakopane–Kościelisko, 11–14 czerwca 2017 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wpływu komponentów pirotechnicznych mieszanin opóźniających stosowanych w zapalnikach elektrycznych na ich właściwości użytkowe : [streszczenie][Analysis of the influence of pyrotechnic components of delay composition used in electric detonators on their utility] / Krzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 191. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania mineralogiczne elektrod z rozruszników sercaMineralogical investigation of electrodes of heart stymulator / Krzysztof BARAŃSKI, Maciej PAWLIKOWSKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 nr 19, s. [1–77]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [76–77], Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: rozrusznik serca, biomineralogia, mineralizacja elektrod

  keywords: biomineralogy, mineralization of electrodes, heart stimulator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Comparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model / Analiza porównawcza fragmentacji urobku wyznaczonej na podstawie metody fotogrametryczną oraz modelu Kuz-Ram // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266. — Bibliogr. s. 265–266, Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, Split Desktop 2.0, fragmentacja urobku, Kuz-Ram, O-Pitblast

  keywords: blasting works, Split Desktop 2.0, muck pile fragmentation, Kuz-Ram, O-Pitblast

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-46

8
 • Empiryczne metody szacowania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowymEmpirical methods of estimating the range of scatter in the opencast mining / Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2016 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 19.–20.05.2016 = Blasting techniques 2016 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2016]. — ISBN: 978-80-970265-7-8. — S. 127–140. — Bibliogr. s. 139–140, Abstr., Streszcz.. — K. Barański - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: rozrzut, szacowanie zasięgu rozrzutu

  keywords: scatter, scatter estimation range

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koncepcja optymalizacji systemu monitoringu, lokalizacji sprzętu i załogi w podziemnych zakładach górniczych za pomocą wykorzystania innowacyjnego rozwiązania - „inteligentnego zegarka”A concept for the optimization of currently implemented (functioning) monitoring and localization systems for equipment and staff in underground mines utilizing the „intelligent watch” innovative solution / Shahin Baramaj, Krzysztof BARAŃSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 151–160. — Bibliogr. s. 159, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: monitoring, czujnik - "inteligentny zegarek", Protokół Zigbee

  keywords: monitoring, sensor - "smart watch", Zigbee protocol

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-20

10
 • Laboratoryjne metody badań spalań mas pirotechnicznychLaboratory methods of pyrotechnical mass combustion tests / Krzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI // W: IPOEX 2019 : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe : badania – zastosowanie – bezpieczeństwo : 17–19 czerwca 2019 r., Ustroń Zawodzie : materiały = IPOEX 2019 : 16\textsuperscript{th} international conference : explosives : research – application – safety : June 17–19, 2019 : program / Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego], [2019]. — S. 75. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, spalanie, masa pirotechniczna, zapalnik

  keywords: explosives, combustion, pyrotechnic mass, detonator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metoda zwiększania skuteczności wykonywanych robót strzałowych dla rozładowania naprężeńMethod of blasting efficiency increment, in order to distribution of tension inside of the rock massive / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2012 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, 24.–25.05.2012 = Blasting techniques 2012 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. — Banská Bystrica : SSTVP, [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970265-4-7. — S. 241–255. — Bibliogr. s. 254–255, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metody badań spalania pirotechnicznych mas palnych[Scientific research on the pyrotechnic compositions combustion process] / Krzysztof BARAŃSKI, Jolanta BIEGAŃSKA, Andrzej BIESSIKIRSKI // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 [Dokument elektroniczny] : Kielce, 9–11 września 2019 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2019]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy 1–22. — Wymagania systemowe: PowerPoint ; napęd CD-ROM. — Afiliacja autorów: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości wykorzystania metod geofizycznych w górnictwie odkrywkowymThe possibilities of usage of geophysical methods in surface mining / Krzysztof BARAŃSKI, Adrian BORCZ, Michał PATYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, geofizyka, metody badań geofizycznych

  keywords: geophysics, surface mining, geophysical research methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Perspektywy eksploatacji złóż metali z grupy platynowców z powierzchni asteroidProspects for the exploitation of platinum group metals (PGM) from the asteroid surface / Paweł Kłósko, Krzysztof BARAŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 10, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo kosmosu, pas asteroid, złoża platynowców

  keywords: space mining, asteroid belt, platinum group metals (PGM) deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Problematyka wybuchowego obalania kominów żelbetonowychThe issue explosive overthrowing reinforced concrete chimneys / Józef LEWICKI, Krzysztof BARAŃSKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 143–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kominy żelbetowe, obalanie kominów, technika strzelnicza

  keywords: overthrow chimneys, reinforced concrete chimneys, blasting technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Prowadzenie robót strzałowych w warunkach ograniczenia rozrzutu odłamkówKeeping blasting works in conditions of limited rock fragments scattering / Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2015 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : na počest' 25. výročia ustanovenia SSTVP : Stará Lesná 21.–22. 05. 2015 = Blasting techniques 2015 : conference proceedings from the international conference : in occasion of the 25\textsuperscript{th} anniversary of SSTVP establlishment / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce člen ZSVTS. — Banská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2015]. — ISBN: 978-80-970265-7-8. — S. 32–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Abstr.. — Tytuł także w j. słow. ; Krzysztof Barański - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: prevention and control of scattering, scatter zone, scattering forecasting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rocksplitter – generator ciśnień do urabiania skałRocksplitter – pressure generator in rock breaking / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 12, s. 10–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: strzelanie miękkie, urabianie skał, generator ciśnień

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Techniczne możliwości wykorzystania materiałów wybuchowych do celów cywilnych w przestrzeni kosmicznej[Technical possibilities of using civil explosives in space] / Paweł Kłósko, Krzysztof BARAŃSKI // W: I studencka konferencja górnictwa kosmicznego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24.05.2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Slajdy 1–17. — Bibliogr. s. 17. — tekst: http://skgk.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/K%C5%82%C3%B3sko-Pawe%C5%82.pptx

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Technologiczne możliwości zmniejszania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowymTechnological possibilities of reducing scattering range zone in opencast mining / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: prevention and control scatter, scatter forecasting, scatter zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Uwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych : [streszczenie][Remarks on the interpretation of rules for determining the range of scattering of rock fragments in blasting works] / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 231. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFOEffect of plastic waste additives on the energetic parameters of ANFO explosives / Jolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI // Materiały Wysokoenergetyczne = High Energy Materials ; ISSN 2083-0165. — 2017 t. 9, s. 145–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-28

 • słowa kluczowe: ANFO, odpadowe tworzywa sztuczne, materialy wybuchowe, program ZMWCyw, parametry termodynamiczne

  keywords: explosives, ANFO, thermodynamic parameters, ZMWCyw program, waste plastics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO[Effect of plastic waste additives on the energetic parameters of ANFO explosives] / Jolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI // Tworzywa Sztuczne w Przemyśle ; ISSN 2082-6877. — 2018 nr 4, s. 48–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Wpływ dodatku tworzyw sztucznych na zawartość produktów gazowych powstałych po detonacji materiału wybuchowego typu ANFOInfluence of the addition of plastics on the content of gaseous products generated after detonation of ANFO explosive / Jolanta BIEGAŃSKA, Krzysztof BARAŃSKI, Ganbold Tumen-Ulzii // W: IPOEX 2018 : XV międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe - badania - zastosowanie - bezpieczeństwo : materiały : Ustroń Zawodzie : 11-13 czerwca 2018 r. = IPOEX 2018 : 15\textsuperscript{th} international conference : explosives - research - application - safety / Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : IPO], [2018]. — S. 28

 • słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, ANFO, obliczenia termodynamiczne

  keywords: plastics, ANFO, thermodynamic calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie gazogeneratora w górnictwie i robotach inżynierskichThe use of the gasgenerator in mining and engineering works / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA, Rostysław Zrobok, Barbara Kopczyńska // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: cięcie (odspajanie) skał, górnictwo i roboty inżynierskie, gazogenerator

  keywords: cutting (loosening) rocks, mining and engineering works, gasgenerator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: