Wykaz publikacji wybranego autora

Krystyna Prync-Skotniczny, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Charakterystyki aerodynamiczne strug wypływających z wirników wentylatorów promieniowychThe aerodynamical characteristics of streams flowing out of radial fan impellers / Stanisław GUMUŁA, Janusz MŁODAWSKI, Krystyna PRYNC-SKOTNICZNY // W: Wentylatory przemysłowe : V konferencja : Zakopane 6–8 października 1997 r. = Industrial fans : the fifth conference / red. J. Otte ; Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. — Gliwice : [PŚ], 1997. — (Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska ; ISSN 1506-9702 ; z. 1). — S. 101–110. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ekonomiczne i ekologiczne aspekty eksploatacji kuchenek gazowych i elektrycznych[Economical and ecological aspects of an exploitation of gass and electrical cookers] / Stanisław GUMUŁA, Krystyna PRYNC-SKOTNICZNY, Zbigniew SKOTNICZNY // W: Wentylacja i termoenergetyka w budownictwie ogólnym : materiały XIII [trzynastej] ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Kościelisko, 27–28 maja 1999 r / [red. wyd. Jan Pawełek]. — Kraków : Wydawnictwo PZITS [Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych], 1999. — Na okł. podtyt.: XIII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. — S. 91–102. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ergonomiczna ocena stanowiska komputerowegoErgonomic evaluation of computerised workstation / Maria KAMIEŃSKA-ŻYŁA, Krystyna PRYNC-SKOTNICZNY // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2001 t. 20 z. 2, s. 177–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kształtowanie charakterystyk przepływowych katalizatora poprzez układy kierownicThe shape formation of the catalyst's flow characteristics by the steering gear systems / Stanisław GUMUŁA, Krystyna PRYNC-SKOTNICZNY // W: XIII Krajowa konferencja mechaniki płynów : Częstochowa, 21–26 września 1998, T. 2 / red. Anita Nowakowska, Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła ; Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki. Sekcja Mechaniki Płynów ; Politechnika Częstochowska. Instytut Maszyn Cieplnych. — Częstochowa : Wydawnictwo PC, 1998. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 27). — Opis częśc. wg okł.. — S. 71–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kształtowanie się poziomu hałasu w otoczeniu kopalnianych wentylatorów głównego przewietrzaniaGenerating of noise level in surroundings of main ventilation mine fans / Stanisław GUMUŁA, Bronisława GNIEWEK-GRZYBCZYK, Krystyna PRYNC-SKOTNICZNY // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2001 t. 20 z. 3, s. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Numerical analysis of the impact of conical diffuser geometry change on velocity distribution in its outlet cross-sectionAnaliza numeryczna wpływu zmiany geometrii dyfuzora stożkowego na rozkład prędkości w jego przekroju wylotowym / Krystyna PRYNC-SKOTNICZNY // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2006 vol. 25 no. 2, s. 72–78. — Bibliogr. s. 78, Summ.. — tekst: https://goo.gl/EQmzGH

 • słowa kluczowe: symulacje komputerowe, dyfuzor stożkowy

  keywords: computer modelling, conical diffuser

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Programy Audytor OZC i Audytor C.O. wspomagające pracę audytora energetycznego[The “Audytor OZC” and “Audytor C.O.” programms assisting operations of energy auditor] / Krystyna PRYNC-SKOTNICZNY // W: Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska : poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych : praca zbiorowa / pod red. Jana Norwisza. — Warszawa : Narodowa Agencja Poszanowania Energii S. A., 2004. — (Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii). — ISBN10: 8386337087. — S. 191–209. — Bibliogr. s. 209

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rozwój strugi przepływającej przez prostokątny dyfuzor dwuwymiarowy[Development of an air stream in a rectangular 2-D diffuser] / Stanisław GUMUŁA, Krystyna PRYNC-SKOTNICZNY, Przemysław SKOTNICZNY // W: XV KKMP : XV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów : Augustów, 23–26 września 2002 : streszczenia referatów / Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Mechaniki Płynów, Politechnika Warszawska. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. Zakład Aerodynamiki. — [Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej], [2002]. — S. 38. — Pełny tekst dostępny na CD-ROMie. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Streszcz. — Tyt.: Rozwój strugi przepływającej przez dyfuzor prostokątny. — W pełnym tekście podany jeden autor: Przemysław SKOTNICZNY

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ eksploatacji kuchenek gazowych na zagrożenie składu powietrza w budownictwie mieszkaniowym[Influence of the gas cookers exploatation on the threat to air composition in households] / Stanisław GUMUŁA, Krystyna PRYNC-SKOTNICZNY, Zbigniew SKOTNICZNY // W: Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych : materiały II [drugiej] ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Kościelisko, 21–23 listopada 2001 r. / red. wyd. Jan Pawełek. — Kraków : Wydawnictwo PZITS. Oddział, 2001. — Na obwol. dod.: 100-lecie Wodociągu Krakowskiego 1901–2001. — ISBN10: 8390675064. — S. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ zmiany punktu pracy wentylatora kopalnianego na emitowany przez niego poziom hałasuInfluence of mine fan operation point change on emitted noise level / Krystyna PRYNC-SKOTNICZNY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 11–12, s. 103–111. — Bibliogr. s. 110–111, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: