Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Węgiel, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1969-0270 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-2602-2017

Scopus: 56401206100

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
2
3
 • Anodic stripping voltammetric determination of thallium(I) and indium(III) traces at a bismuth bulk electrode / Krystian WĘGIEL, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: YISAC 2015 : 22\textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30\textsuperscript{th} – July 04\textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — ISBN: 978-83-6125-44-8. — S. 31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Application of bismuth bulk electrodes with electrochemical activation system to determination of Fe(III) trace : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 222

 • keywords: stripping voltammetry, iron, mercury-free electroanalysis, bismuth bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of galinstan film electrode for determination of thallium (I) traces using anodic stripping voltammetry : [abstract] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ, Krystian WĘGIEL // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 266

 • keywords: anodic stripping voltammetry, thallium, trace electroanalysis, galinstan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Błonkowy 6-elektrodowy czujnik woltamperometryczny[Film, six-electrodes voltammetric sensor] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cienkowarstwowy czujnik woltamperometryczny do badań analitów w roztworach pozbawionych tlenu[Thin-film voltammetric sensor for examining analytes in oxygen-free solutions] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogusław BAŚ, Katarzyna JEDLIŃSKA, Krystian WĘGIEL. — Int.Cl.: G01N 27/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 235222 B1 ; Udziel. 2020-03-11 ; Opubl. 2020-06-15. — Zgłosz. nr P.426464 z dn. 2018-07-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL235222B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Cienkowarstwowy czujnik woltamperometryczny do badań analitów w roztworach pozbawionych tlenu[Thin-film voltammetric sensor for examining analytes in oxygen-free solutions] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAŚ Bogusław, JEDLIŃSKA Katarzyna, WĘGIEL Krystian. — Int.Cl.: G01N 27/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 426464 A1 ; Opubl. 2020-01-27. — Zgłosz. nr P.426464 z dn. 2018-07-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 3, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL426464A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Conditioning of bismuth bulk electrode for the characterization of clothianidin and its determination in selected samples by DPV : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 334. — Dostęp również online {https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/EYEC-Monograph-_Last-version_30.06.2017.pdf} Data dostępu: 2020-02-17

 • keywords: environmental analysis, mercury-free electroanalysis, bismuth bulk electrode, clothianidin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Construction and application of bismuth bulk electrode for adsorptive stripping determination of cobalt(II) / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. — Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-936575-1-3. — S. 443

 • keywords: cobalt, stripping voltammetry, mercury-free electroanalysis, bismuth bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Construction and application of novel silver based refreshable mercury film multielectrode / Katarzyna JEDLIŃSKA, Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: YISAC 2015 : 22\textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30\textsuperscript{th} – July 04\textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — ISBN: 978-83-6125-44-8. — S. 35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Czujnik multielektrodowy – perspektywy zastosowania w woltamperometrii stripingowej[Multielectrode sensor - perspectives of application in stripping voltammetry] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — ISBN: 978-83-63663-58-2. — S. 11–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Determination of Zn(II) trace in water samples by anodic striping voltammetry at a bismuth bulk electrode : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 223

 • keywords: zinc, mercury-free electroanalysis, water analysis, bismuth bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Electrochemical properties of riboflavin at a metalic annular band electrodes : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 335

 • keywords: riboflavin, mercury-free electroanalysis, metalic bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Elektrochemiczna aktywacja powierzchni stałej elektrody bizmutowej metodami in-situ i ex-situ[Electrochemical activation on the bismuth bulk electrode surface by in-situ and ex-situ methods] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Puzzel 2017 : VI wrocławska konferencja studentów nauk technicznych i ścisłych : Wrocław 1–2 kwietnia 2017. — [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], [2017]. — S. 22–23. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Elektrochemiczna redukcja grupy nitrowej jako źródło sygnału analitycznego[The electrochemical reduction of the nitro group as an analytical signal source] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Puzzel 2017 : VI wrocławska konferencja studentów nauk technicznych i ścisłych : Wrocław 1–2 kwietnia 2017. — [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], [2017]. — S. 115. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Eliminacja interferencji od związków powierzchniowo czynnych w woltamperometrycznej procedurze oznaczania Mo(VI)[Elimination of interference from surface-active compounds in the voltammetric Mo(VI) determination procedure] / Krystian WĘGIEL, Małgorzata Grabarczyk, Bogusław BAŚ // W: V Łódzkie sympozjum doktorantów chemii : 10-lecie Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego : Łódź, 11–12 maja 2017 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2017]. — ISBN: 978-83-7283-824-7. — S. 174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Elimination of environmental sample matrix interferences by using XAD-7 resin in voltammetric determination of Mo(VI) : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Małgorzata Grabarczyk, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 333

 • keywords: environmental analysis, stripping voltammetry, organic matrix interferences, molybdenum trace analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
24
 • Odnawialna elektroda bizmutowa (RBiABE) – przykłady aplikacji woltamperometrii stripingowej[Renewable bismuth electrode (RBiABE) – examples of its application in stripping voltammetry] / Bogusław BAŚ, Krystian WĘGIEL // W: 60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : 17–21.09.2017, Wrocław : materiały zjazdowe / oprac. red. Jacek Wojaczyński, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2017]. — S. 200. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl//materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 200. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Oznaczanie śladowych ilości metali metodą woltamperometrii stripingowej przy użyciu pierścieniowej elektrody bizmutowej[Adsorptive stripping voltammetric determination of trace metals at the bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: IV Łódzkie sympozjum doktorantów chemii : Łódź, 12–13 maja 2016 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2016]. — ISBN: 978-83-7283-741-7. — S. 41 K-21. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: