Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Liszka, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7885-3087 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57195485812

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
2
 • Analiza dokładności obliczeń hydraulicznych przesyłu gazuAnalysis of the hydraulic calculation accuracy of the gas transmission / Rafał KOWALSKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 t. 91 nr 4, s. 131–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: spadek ciśnienia, gazociągi przemysłowe, algorytmy obliczeniowe, gaz ziemny

  keywords: natural gas, pressure drop, transmission pipelines, computing algorithms

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2017.4.3

3
 • Analiza efektywności ekonomicznej zastosowania turboekspanderów w procesie regazyfikacji skroplonego gazu ziemnegoAnalysis of the economic effectiveness of turboexpanders used for the liquefied natural gas regasification / Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrzej OLIJNYK, Tomasz WŁODEK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 6, s. 892–895. — Bibliogr. s. 895

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.6.11

4
 • Analiza możliwości zastosowania materiałów kompozytowych do transportu gazu ziemnegoAnalysis of use the composite materials for the natural gas transmission / Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Jan MACUDA, Adam SZURLEJ, Łukasz ZABRZESKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 47. — K. Liszka, Ł. Zabrzeski – dod. afiliacja: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kompozyt, transport gazu, gazociąg, wyskie ciśnienie, dystrybucja gazu ziemnego

  keywords: composite, pipeline, high pressure, natural gas transport, natural gas distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu udziału różnych składników na transport gazu ziemnegoAnalysis of participation of various components on natural gas transport / Rafał KOWALSKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 71. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: gazociagi przesyłowe, skład gazu ziemnego, zanieczyszczenia gazu ziemnego, gaz ziemny

  keywords: natural gas, transmission pipelines, natural gas composition, contamination of natural gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of applicability different equation for pressure drop calculation in pipelines / Piotr JANUSZ, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Oleksandr Susak // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 35. — P. Janusz, K. Liszka, M. Łaciak – afiliacja: University of Science and Technology in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of changes in the composition of natural gas in high pressure gas pipelines / Piotr JANUSZ, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Oleksandr Susak // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of new generation odorants applicability in the Polish natural gas distribution network / Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 1 dod.: CD, s. 59–71. — Bibliogr. s. 70–71, Summ.

 • keywords: odorization, sulfur-free odorant, natural gas delivery, gas treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.1.59

9
10
11
12
 • Badanie efektywności energetycznej układu grzewczego stacji redukcyjnej w warunkach rzeczywistychEnergy efficiency studies of heating system in pressure regulating station at actual conditions / Mariusz ŁACIAK, Krystian LISZKA, Andrii OLIINYK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 18. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, straty ciepła, układ grzewczy, stacja redukcyjna, stacja gazowa

  keywords: energy efficiency, heating system, pressure regulating station, gas pressure station, heat loss

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie wpływu parametrów geometrycznych zbiorników magazynowych LNG na proces odparowywania skroplonego gazu ziemnegoStudy of the effect of geometrical parameters of the LNG storage tanks on the process of liquefied natural gas evaporation / Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 19. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: LNG, skroplony gaz ziemny, magazynowanie gazu, zbiorniki, odparowywanie

  keywords: gas storage, LNG, liquefied natural gas, storage tanks, vaporization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bilans egzergetyczny gazu ziemnego w gazociągach przesyłowychExergetic balance of natural gas in transmission pipelines / Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Oleksandr Susak, Adam SZURLEJ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 72. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: egzergia, gazociagi przesyłowe, gaz ziemny

  keywords: natural gas, exergy, transmission pipelines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Development of alternative fuels technologies: compressed natural gas home refueling station / S. KUCZYŃSKI, K. LISZKA, M. ŁACIAK, A. OLIINYK, A. SZURLEJ // W: World Academy of Sciences Engineering and Technology (WASET) [2017] : international scholarly and scientific research & innovation : conference proceedings : November 02–03, 2017 Cape Town, South Africa, Pt. 2. — [Cape Town : s. n.], [2017]. — (World Academy of Engineering and Technology ; ISSN 2522-3631). — S. 184

 • keywords: CNG, NGV, natural gas vehicles, alternative fuels, CNG stations, gas value chain, compressed natural gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hazardous gas areas on high-pressure gas pipelines in Poland / Łukasz ZABRZESKI, Łukasz Drążkiewicz, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Piotr PASZYLK // MATEC Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2261-236X. — 2017 vol. 121 art. no. 09010, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — MSE 2017 : 8\textsuperscript{th} international conference on Manufacturing Science and Education : Sibiu, Romania, 7–9 June 2017. — tekst: https://goo.gl/QBgrrt

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/matecconf/201712109010

17
18
 • Hydrogen-Natural Gas mixture compression in case of transporting through high-pressure gas pipelines / Łukasz ZABRZESKI, Piotr JANUSZ, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Adam SZURLEJ // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 8

 • keywords: natural gas, hydrogen, gas market, gas pipelines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Performance tests of home, fast refueling station of compressed natural gas (CNG) / Szymon KUCZYŃSKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 9

 • keywords: environment, CNG, NGV, natural gas vehicles, compressed natural gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Próba oceny krajowego bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz ziemnyAn attempt to assess the national security of natural gas supplies / Rafał Biały, Tomasz CIEŚLIK, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 t. 91 nr 4, s. 128–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Summ.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: IFJ PAN

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, bilans energetyczny, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy security, energy policy, energy balance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2017.4.2

23
 • Radioactivity in the gas pipeline network in Poland : abstract / J. NOWAK, P. JODŁOWSKI, J. MACUDA, C. NGUYEN DINH, K. LISZKA // W: NUTECH-2017 [Dokument elektroniczny] : international conference on Developments and applications of nuclear technologies : Kraków, 10–13 September 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [1] P2_19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: natural gas, Pb-210, radon, NORM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu $Pb-210$ na wkładach filtracyjnych, zwłaszcza w bateriach filtroseparatorów gazu oraz układ urządzeń do oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu $Pb-210$ na wkładach filtracyjnych, zwłaszcza w bateriach filtroseparatorów[Method of determination of radioactive lead $Pb-210$ activity concentration in filter cartridges, in particular in gas filter-separator stations and the system of devices for determining activity concentration of radioactive lead $Pb-210$ in filter cartridges, in particular in gas filter-separator stations] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOWAK Jakub, MACUDA Jan, LISZKA Krystian. — Int.Cl.: G01T 1/167\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427070 A1 ; Opubl. 2020-03-23. — Zgłosz. nr P.427070 z dn. 2018-09-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 7, s. 48. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427070A1.pdf

 • słowa kluczowe: gazociąg, cząstki stałe, gaz ziemny, promieniotwórczość, Pb-210

  keywords: natural gas, radioactivity, Pb-210, gas pipeline, black powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu $Pb-210$ na wkładach filtracyjnych, zwłaszcza w bateriach filtroseparatorów gazu oraz układ urządzeń do oznaczania aktywności promieniotwórczego ołowiu $Pb-210$ na wkładach filtracyjnych, zwłaszcza w bateriach filtroseparatorów[Method of determination of radioactive lead $Pb-210$ activity concentration in filter cartridges, in particular in gas filter-separator stations and the system of devices for determining activity concentration of radioactive lead $Pb-210$ in filter cartridges, in particular in gas filter-separator stations] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jakub NOWAK, Jan MACUDA, Krystian LISZKA. — Int.Cl.: G01T 1/167\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237746 B1 ; Udziel. 2021-02-05 ; Opubl. 2021-05-17. — Zgłosz. nr P.427070 z dn. 2018-09-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237746B1.pdf

 • słowa kluczowe: gazociąg, cząstki stałe, gaz ziemny, promieniotwórczość, Pb-210

  keywords: natural gas, radioactivity, Pb-210, gas pipeline, black powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: