Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Król, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości obniżenia energochłonności zakładu oczyszczania ścieków przez zmiany w sposobie sterowania dużymi odbiornikami energii[Discussion of the possibilities to reduce energy consumption in sewage treatment plant by changes in the control of substantial electrical loads] / Paweł KRÓL, Jakub BRYŁA, Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 97–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz.

 • słowa kluczowe: sterowanie, efektywność energetyczna, oczyszczanie ścieków, szeregowanie zadań

2
 • Discussion of selected methods for determination of hyperelastic material model parametersOmówienie wybranych metod wyznaczenia parametrów modelu materiału hiperelastycznego / SIKORA W., KRÓL P. // W: VI Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Kraków, 25.02.2017: książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-15-5. — S. 55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kalibracja, algorytm genetyczny, symulowane wyżarzanie, model Bergstroma-Boyce, elastomery, algorytm Neldera-Meada

  keywords: genetic algorithm, calibration, simulated annealing, Bergstrom-Boyce model, elastomers, Nelder-Mead algorithm

3
 • Discussion of smart materials in micro robotic applications / Paweł KRÓL, Jacek FECZKO, Michał MAŃKA, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 89–102. — Bibliogr. s. 100–102, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Energy analysis of municipal waste in Dubrovnik / Paweł KRÓL, Riza Yukananto, Goran Krajačić // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 12. — Bibliogr.. — Pełny tekst pt. "Analiza energetyczna gospodarki odpadami w Dubrowniku : utylizacja odpadów poprzez spalanie biogazu" w postaci slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-1.5.zip}

 • keywords: waste management, biogas, energy analysis, asimptote cycle-tempo, ORC Organic Ranking Cycle

5
 • Metody pozyskania energii elektrycznej w warunkach przemysłowych przy wykorzystaniu źródeł niskotemperaturowych[Methods of energy harvesting in low temperature power sources and industrial applications] / Paweł KRÓL // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 124–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Modelowanie BSM w zadaniu optymalizacji zużycia energii w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków[Implementation of BSM modeling to optimize electricity consumption in biological reactors of wastewater treatment plant] / Paweł KRÓL, Michał LUBIENIECKI // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2017. — ISBN: 978-83-949477-0-5. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Review of the modular self reconfigurable robotic systems / Jacek FECZKO, Michał MAŃKA, Paweł KRÓL, Mariusz GIERGIEL, Tadeusz UHL, Andrzej Pietrzyk // W: RoMoCo'15 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} anniversary edition : 10\textsuperscript{th} international workshop on Robot Motion and Control : 6–8 July 2015, Poznan, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway: IEEE], [cop. 2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-7043-8. — S. 182–187. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 187, Abstr.. — Dostęp również online: {http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7219733} [2015-09-18]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Simulation of organic cycles to increase to efficiency of electricity production in low temperature power sources / Paweł KRÓL, Tadeusz UHL // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 52. — Bibliogr. s. 52

 • keywords: energy harvesting, low temperature power sources, organic rankine cycle

9
 • Sposób działania dozującej pompy perystaltycznej oraz dozująca pompa perystaltyczna[Method of operation of a peristaltic dosing pump and dosing peristaltic pump] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRÓL Paweł, PETKO Maciej, KARPIEL Grzegorz, PRUSAK Daniel. — Int.Cl.: F04B 43/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412748 A1 ; Opubl. 2016-12-19. — Zgłosz. nr P.412748 z dn. 2015-06-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 26, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412748A1.pdf

 • słowa kluczowe: pompa, pompa perystaltyczna, urządzenie dozujące

  keywords: pump, peristaltic pump, dispensing unit

10
 • Wielokanałowa dozująca pompa perystaltyczna[Multichannel dosing peristaltic pump] / Paweł KRÓL, Daniel PRUSAK, Grzegorz KARPIEL, Maciej PETKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 103–114. — Bibliogr. s. 113–114, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Wyzwania w projektowaniu i modelowaniu robotów modułowych na przykładzie cybernetycznych komórek ArtCellChallenges in MSR robots design and numerical modelling based on ”ArtCell” – cybernetic cell example / Michał MAŃKA, Mariusz GIERGIEL, Jacek FECZKO, Paweł KRÓL, Andrzej Pietrzyk // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2015 R. 58 nr 12 dod.: CD, s. 121–125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 125. — Szybkie prototypowanie : modelowanie – wytwarzanie – pomiary : I krajowa konferencja naukowa : Rzeszów–Pstrągowa, 16–18 września 2015

 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacja, wirtualne prototypowanie, roboty modułowe, co-symulacja

  keywords: modelling, simulation, co-simulation, virtual prototyping, modular self-reconfigurable robots