Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kozłowska-Róg, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Application of the barium-$\beta$”-alumina solid-state electrolyte to the thermodynamic study of the $BaO-ZrO_{2}$ system / Grzegorz RÓG, Mirosław M. BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Krakow, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-60958-54-4. — S. 48–52. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 52, Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of the barium-$\beta$”-alumina solid-state electrolyte to the thermodynamic study of the ${BaO-ZrO_{2}}$ systemZastosowanie elektrolitu stałego Ba-$\beta$”-${Al_{2}O_{3}}$ do badań termodynamicznych układu ${BaO-ZrO_{2}}$ / Grzegorz RÓG, Mirosław M. BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 3, s. 254–258. — Bibliogr. s. 258, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Calcium zirconate as a solid electrolyte for electrochemical devices applied in metallurgy / M. DUDEK, G. RÓG, W. Bogusz, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. BUĆKO, Ł. ZYCH // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2006 vol. 24 no. 1, s. 253–260. — Bibliogr. s. 260

 • keywords: perovskite, electrolyte, metallic melt, probe, oxygen ion conductor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Composite solid electrolytes in the $CaO-ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}$ system : preparation, properties, and application to the solid galvanic cells / Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG, Władysław Bogusz, Mirosław BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // Roczniki Polskiego Towarzystwa Chemicznego = Annals of Polish Chemical Society. — 2007 2007, s. 119–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.. — ISBN: 978-83-922424-7-5. — XLIX Zjazd PTChem i SITPChem : Gdańsk, 18–22 wrzesień 2006 / kom. red. Tadeusz Ossowski [et al.] ; PTChem, SITPChem. — [Warszawa : PTChem, 2007]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Otrzymywanie i zastosowanie w ogniwach galwanicznych kompozytowych elektrolitów stałych tworzących się w układzie $CaO-ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}$[Composite electrolytes in $CaO-ZrO_{2}-Al_{2}O_{3}$ system : preparation, properties and the application to the solid galvanic cells] / Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG, Władysław Bogusz, Mirosław BUĆKO, Anna KOZŁOWSKA-RÓG // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18–22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red.: Jacek Namieśnik, Bożena Zabiegała, Katarzyna Skowrońska, Monika Gdaniec-Pietryka, Monika Partyka, Kamila Skarżyńska, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Agata Górecka ; PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, SITPChem. — Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 241, S9-P6. — Referat omyłkowo powtórzony na s. 257, S10-P4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Thermodynamic properties of the $BaO-ZrO_{2}$ system / BUĆKO M. M., RÓG. G., KOZŁOWSKA-RÓG A. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 52–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Thermodynamic stability of $LaCrO_{3}$ and $CaZrO_{3}$ using a solid-state galvanic cell method / M. DUDEK, G. RÓG, A. KOZŁOWSKA-RÓG // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tytuł poprz.: Roczniki Chemii. — 2007 vol. 81 iss. 1, s. 23–29. — Bibliogr. s. 28–29

 • keywords: solid oxide fuel cells, calcium zirconate, solid galvanic cells, lanthanum chromite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The standard Gibbs free energy of formation of calcium chromium (III) oxide in the temperature range (1073 to 1273) K / G. RÓG, A. KOZŁOWSKA-RÓG, M. DUDEK // Journal of Chemical Thermodynamics ; ISSN 0021-9614. — 2007 vol. 39 iss. 2, s. 275–278. — Bibliogr. s. 278, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/FXNTGx

 • keywords: solid-state galvanic cell, CaF2 electrolyte, Gibbs free energy of formation, calcium chromium (III) oxide, CaZrO3 electrolyte

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jct.2006.07.005

11
 • Właściwości pigmentów ceramicznych dla zdobnictwa płytek ściennych i podłogowychCeramic pigments properties for wall and floor tiles decoration / GUBERNAT A., STOBIERSKA E., RÓG A. // W: Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — ISBN: 978-83-60958-62-9. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie cyrkonianu wapnia jako elektrolitu stałego w elektrochemicznych sondach tlenowychApplication of calcium zirconate as a solid electrolyte in electrochemical oxygen probes / Magdalena DUDEK, Grzegorz RÓG, Anna KOZŁOWSKA-RÓG, Mirosław M. BUĆKO, Łukasz ZYCH // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 38–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie cyrkonianu wapnia jako elektrolitu stałego w elektrochemicznych sondach tlenowychApplication of $CaZrO_{3}$ as a solid electrolyte in electrochemical oxygen probes / M. DUDEK, G. RÓG, M. BUĆKO, A. KOZŁOWSKA-RÓG, Ł. ZYCH // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: