Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Kowalska, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9097-528X

ResearcherID: brak

Scopus: 56040420600

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • AGH jest moim oknem na świat[The AGH is my window on the world] / Natalia KOWALSKA // W: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : jubileusz 100-lecia królowej nauk górniczo-hutniczych / kolegium red. Bronisław Barchański, [et al.] ; Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego. — Katowice : Stowarzyszenie Bractwo Gwarków, 2019. — (Poczet Gwarków Śląskich ; z. 11). — ISBN: 978-83-938710-4. — S. 393–397

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cu uses : [abstract] / Natalia KOWALSKA // W: RawDTRIP Summer School : 2–13 September 2019, Krakow : guidebook. — [Poland : RawMaterials Academy], [2019]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Rebirth of mining heritage in Croatia - example of St. Barbara Mine in Rude / Silvija Turk, Natalia KOWALSKA, Maja Klisurić, Josip Lebegner // W: Let's meet and share our experiences! : international conference of minig and undergroud museums : Wieliczka, Bochnia, 19-22 November 2018, Poland : book of abstracts. — [Wieliczka, Bochnia : s. n.], [2018]. — S. 99–100. — Pełny tekst W: ICMUM 2018 : International Conference of Mining and Underground Museums : let's meet and share our experiences! : 19–22 November 2018, Wieliczka–Bochnia, Poland / scientific ed. Jan Godłowski ; eds. Elżbieta Bednarowska, Małgorzata Piera ; Cracow Saltworks Museum in Wieliczka. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, cop. 2018. – S. 349–360. – Bibliogr. s. 359–360, Abstr. – ISBN 978-83-63348-34-2. – N. Kowalska – dod. afiliacja: InnoEnergy PhD School. — Tytuł w pełnym tekście: Revival of mining heritage in Croatia – example of St. Barbara Mine in Rude

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rekultywacja, zagospodarowanie i rewitalizacja terenów pogórniczych – przegląd doświadczeń Wydziału Górnictwa i GeoinżynieriiReclamation, redevelopment and revitalisation of post-mining areas – a review of the experience of the Mining and Geoengineering Faculty / Anna OSTRĘGA, Zuzanna ŁACNY, Natalia KOWALSKA, Katarzyna PREIDL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2019 t. 75 nr 10, s. 11–20. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1163-pdf.html

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zagospodarowanie, rewitalizacja, tereny pogórnicze, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

  keywords: reclamation, revitalisation, post-mining areas, redevelopment, Faculty of Mining and Geoengineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rewitalizacja terenu pogórniczego w kierunku przyrodniczym na przykładzie kopalni węgla kamiennego Penallta[Revitalization of postmining area for nature in the coal mine Penallta] / Natalia KOWALSKA // W: Współczesne aspekty rolniczo-przyrodnicze / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Judyta Kabus. — Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2017. — ISBN: 978-83-65357-86-1. — S. 123–135. — Bibliogr. s. 135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Skansen Przemysłu Naftowego „Magdalena” w Gorlicach na tle innych reliktów Ziemi Gorlickiej[„The Magdalena” Open Air Museum in Gorlice against other relicts in Gorlice Country] / Kazimierz Dudek, Anna OSTRĘGA, Natalia KOWALSKA // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : XIII konferencja : Bóbrka, 11–13 kwietnia 2019 r. / oprac. Paweł P. Zagożdżon, Andrzej J. Wójcik ; Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Instytut Historii Nauki PAN. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-953956-1-1. — S. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The possibilities of revitalization of post-mining areas – the Polish and Vietnamese examples / ŁACNY Zuzanna, KOWALSKA Natalia, Tran Linh // W: POL-VIET 2019 : scientific-research cooperation between Poland and Vietnam : [5th international conference : 8–10 July 2019, Krakow] : abstracts, Vol. 1. — Kraków : [AGH], 2019. — ISBN: 978-83-943772-3-6. — S. 18. — Pełny tekst na dysku Flash. – S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [8–9], Abstr.. — Linh Tran – dod. afiliacja: Hanoi University of Science and Technology

 • keywords: reclamation, revitalization, degradated areas, polish mining activity, vietnamese mining activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The possibilities of the revitalisation of post-mining areas – the Polish and Vietnamese examplesRewitalizacja terenów pogórniczych – przykłady rozwiązań w Polsce i Wietnamie / Zuzanna ŁACNY, Natalia KOWALSKA, Linh Tran // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 2, s. 7–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a1.pdf

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, tereny zdegradowane, turystyka zrównoważona, nadmierny ruch turystyczny, polska działalność wydobywcza, wietnamska działalność wydobywcza

  keywords: revitalisation, degraded areas, polish mining activity, sustainable tourism, overtourism, Vietnamese mining activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-01

9
 • Tourist product on the post-industrial areas : example of Croatia / Natalia KOWALSKA // W: Multidirectional research in agriculture, forestry and technology [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} international conference for young researchers : 16–17 April 2018, Kraków : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: post-industrial areas, industrial tourism, tourist products, Croatian mining heritage, copper and iron ore

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Use of international experiences for the needs of revitalization : example of the United Kingdom / N. KOWALSKA // W: Multidirectional research in agriculture, forestry and technology [Dokument elektroniczny] : 6th international conference for young researchers : 24–25 April 2017, Kraków : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 80. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: reclamation, revitalization, international cooperation, regional development, heritage, corporate social responsibility environmental standards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wioski tematyczne jako przykład innowacji w turystyce na terenie pogórniczymThematic villages as an example of tourism innovation in the postmining areas / Natalia KOWALSKA // Turystyka Kulturowa ; ISSN 1689-4642. — 2019 nr 4, s. 7–19. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.. — tekst: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/1058/919

 • słowa kluczowe: dziedzictwo przemysłowe, tereny zdegradowane, rewitalizacja terenów wiejskich, wioski tematyczne

  keywords: industrial heritage, degraded areas, revitalization of rural areas, thematic villages

  cyfrowy identyfikator dokumentu: