Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Kowalik, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900575

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Analiza zmian właściwości chemicznych odpadów paleniskowych po 8 latach od zdeponowania na składowisku, pod kątem ich biologicznej rekultywacjiThe analysis of the changes in chemical properties of the incineration wastes and the possibilities of their biological reclamation 8 years after the deposition in the decantation pond / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // W: „Toksyczne substancje w środowisku” : VI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 7–8.09.2010 r. : streszczenia = „Toxic substances in environment” : VI international scientific conference : abstracts / red. Barbara Wiśniowska-Kielian ; Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Oddział Krakowski. — Kraków : KCRiŚ. UR im. H. Kołłątaja, PTIE. OK, [2010]. — ISBN: 978-83-914308-3-5. — S. 36–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of chemical properties of the incineration wastes and the possibilities of their biological reclamationAnaliza właściwości chemicznych odpadów paleniskowych pod kątem ich biologicznej rekultywacji / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2011 vol. 18 no. 9–10, s. 1271–1278. — Bibliogr. s. 1277–1278, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kształtowanie się wybranych właściwości inicjalnej gleby na zrekultywowanej w kierunku leśnym hałdzie górnictwa miedziThe formation of selected properties of the initial soil on the waste heap from copper mining under forest-directed reclamation / Jerzy WÓJCIK, Stanisław KOWALIK // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 1, s. 87–99. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/wSfjmV

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Problem fosforu w objętych rekultywacją rolniczą bardzo zwięzłych gruntach zwałowiskowych górnictwa siarkiThe problem of phosphorus in the agricultural reclamation of very compact grounds in the heap of sulphur mining / Stanisław KOWALIK // W: Chemia : związki fosforu w chemii, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska / red. nauk. Teresa Znamierowska. — Wrocław : Wydawnictwo UE, 2008. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 4). — S. 49–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Symptomy rozwoju ekosystemu leśnego na zrekultywowanym w kierunku leśnym zwałowisku utworów odpadowych w zakładach górniczych miedziSymptoms of the development of forest ecosystem within the forest-reclaimed dumping ground of the copper mining enterprise / Jerzy WÓJCIK, Stanisław KOWALIK // W: Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia : 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów = Current challenges in reclamation to forest : international scientific conference : book of abstracts : Department of Forest Ecology and Reclamation - history, research interests and achievements / pod red. Marka Pająka ; Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017. — ISBN: 978-83-64758-56-0. — S. 28–30. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: węgiel organiczny, zwałowisko, azot ogólny, rekultywacja leśna, odpady górnicze, wzrost drzew

  keywords: organic carbon, mining waste, forest reclamation, dumping ground, general nitrogen, tree growth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The content of the forms of calcium and sulphur in the spoil tip of initial soil in the Sulphur Mine ”Machów” after many years of its agricultural and forestry land useZawartość form wapnia i siarki w gruntach zwałowiska Kopalni Siarki „Machów” po wieloletnim okresie ich zagospodarowania rolniczego i leśnego / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 nr 2, s. 59–69. — Bibliogr. s. 68–69, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.2/geom.2012.6.2.59.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, zwałowisko, wapń, siarka

  keywords: reclamation, sulphur, heap, calcium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.2.59

7
 • The content of the organic carbon and total nitrogen in the soil of the reclaimed repository of the Sulphur Mine ”Machów” after many years of agricultural and forestry managementZawartość węgla organicznego i azotu ogólnego w glebie zrekultywowanego zwałowiska Kopalni Siarki "Machów" po wieloletnim zagospodarowaniu rolniczym i leśnym / Jerzy WÓJCIK, Stanisław KOWALIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 4, s. 91–101. — Bibliogr. s. 100–101, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.4/geom.2014.8.4.91.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, węgiel organiczny, zwałowisko, azot ogólny

  keywords: reclamation, organic carbon, total nitrogen, repository

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.4.91

8
 • Zagadnienia z gleboznawstwa : dla studentów inżynierii środowiska[Problems of soil science : for environmental engineering students] / Stanisław KOWALIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 175, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1690). — Bibliogr. s. 175–[176]. — Wyd. 2 popr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zmiany właściwości inicjalnej gleby w okresie 10 lat od wykonania zabiegów rekultywacyjnych na gruntach toksycznie kwaśnych zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”Changes of the properties of initial soil within 10 years since the accomplishment of reclamation measures on toxically acid grounds of the outer dump in the “Bełchatów” Lignite Mine / Jerzy WÓJCIK, Marek Pająk, Stanisław KOWALIK, Wojciech Krzaklewski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: