Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Kot-Niewiadomska, mgr

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Anomalne zawartości miedzi (Cu) w rejonie Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” – uwarunkowania naturalne i historyczneAnomalous copper in the „Trzebinia” Metal Company area – the natural and historical conditions / Alicja KOT-NIEWIADOMSKA // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 181–182. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 635–644. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 643, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Afiliacja autorki: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Polska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cr, Ni, Cu w środowisku gruntowym terenu poprzemysłowego Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia”[Cr, Ni, Cu in ground environment of post-industrial area of Metallurgical Plant “Trzebinia”] / Alicja KOT // W: Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego : warsztaty : Warszawa, 9–10 czerwca 2011 : streszczenia / Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Politechnika Śląska. Instytut Fizyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mikrofacjalne i geochemiczne porównanie landowerskich radiolarytów Gór Bardzkich i Gór Kaczawskich (Sudety)[Microfacies and geochemical comparison of llandovery radiolarities from Bardzkie Mountains and Kaczawa Mountains (Sudety Mts.)] / Alicja KOT // W: POKOS'4 : teraźniejszość kluczem do przeszłości: współczesne procesy sedymentacyjne i ich zapis kopalny : IV polska konferencja sedymentologiczna : Smołdzino, 21–26 czerwca 2010 r. : streszczenia referatów i posterów : przewodnik do wycieczek / red. Joanna Rokotnicka [et al.]. — [Polska]. : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, [2010]. — ISBN: 978-83-61320-90-6. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości i ograniczenia wykorzystania terenu poprzemysłowego w gospodarowaniu przestrzenią na przykładzie Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia”[Possibilities and limitations of post-industry area application in spatial management on example of Metallurgical Plant “Trzebinia”] / Alicja KOT-NIEWIADOMSKA, Slávka GAŁAŚ // W: Metody analiz środowiska przyrodniczego na potrzeby gospodarki przestrzennej : ogólnopolska konferencja naukowa : 18–19 listopada 2011 w Warszawie. — Warszawa : SGGW, 2011. — S. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Post-industrial buildings in Poland as a part of town cultural landscape / Alicja KOT-NIEWIADOMSKA, Slávka GAŁAŚ // W: Colloquium on Landscape management 2012 : Brno, 3\textsuperscript{th} February 2012 / ed. Miroslav Kravka ; Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. — Brno : Mendel University in Brno, [2012]. — ISBN: 978-80-7375-612-3. — S. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Problems of mineral deposit protection in spatial development in Poland / Slávka GAŁAŚ, Alicja KOT-NIEWIADOMSKA // W: Colloquium on Landscape management 2012 : Brno, 3\textsuperscript{th} February 2012 / ed. Miroslav Kravka ; Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. — Brno : Mendel University in Brno, [2012]. — ISBN: 978-80-7375-612-3. — S. 66–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Programowanie strategii zagospodarowania złoża rud $Zn-Pb$ Laski w oparciu o zasadę optymalności BellmanaProgramming the strategy of development of the Laski lead-zinc ore deposit based on Bellman's optimality principle / Alicja KOT // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 273–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ bazy zasobowej kopalin na gospodarkę przestrzenną w gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiskaInfluence of mineral resources on spatial management in communes where spas are located / Ewa KRÓL, Alicja KOT // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 369–378. — Bibliogr. s. 377–378, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ bazy zasobowej kopalin na gospodarowanie przestrzenią w gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiskaInfluence of mineral resources on space management in communes where spas are located / Ewa KRÓL, Alicja KOT // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 3, s. 21–40. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Abstr.

 • keywords: mineral resources, spa, space management, indicators of depletion of mineral resources and the shares of, mining areas in the commune area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wskaźniki geochemiczne do oceny zanieczyszczenia metalami ciężkimi środowiska gruntowego terenu poprzemysłowego Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia”Geochemical indexes to assess heavy metal contamination in soil of postindustrial area of the „Trzebinia” Metal Company / Alicja KOT // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 603–612. — Bibliogr. s. 611–612, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zakłady Metalurgiczne Trzebinia – kłopotliwa spuścizna historii[Trzebinia Metal Company – troublesome remainder of history] / Alicja KOT-NIEWIADOMSKA // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2012 nr 2, s. 6–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: