Wykaz publikacji wybranego autora

Bogdan Tomasz Kosturkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55151537300

PBN: 900897

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
  • Analiza podatności na zagęszczanie i brykietowanie mieszanki węgla brunatnego oraz biomasyAnalysis of compressibility and compactibility of lignite and biomass mixture powder / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 8, s. 1482–1484. — Bibliogr. s. 1484

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Analysis of briquetting of sewage sludge with coal to combustion process / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 117

  • keywords: waste management, sewage sludge, briquetting, thermal analysis (TG)

3
  • Analysis of briquetting process of sewage sludge with coal to combustion process / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00041, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/maObxx [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Application of electrofilters during incineration of communal sewage sludge / KOSTURKIEWICZ Bogdan, JANEWICZ Andrzej, MAGDZIARZ Aneta // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 201–205. — Bibliogr. s. 205, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
  • Badania brykietowania odpadowego pyłu grafitowego w prasach walcowych[Research of briquetting process of residual graphite in rolling presses] / Bogdan KOSTURKIEWICZ, JANEWICZ Andrzej // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 21. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
  • Badania właściwości i ocena podatności $CaF_{2}$ na scalanie w prasie walcowejResearch on the properties and assessing vulnerabilities of $CaF_{2}$ to briquetting in a roll press / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 428–435. — Bibliogr. s. 431, 435. — Tekst pol.-ang.. — Granulacja – proces wciąż ważny : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012”

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
  • Badania właściwości i ocena podatności $CAF_{2}$ na scalanie w prasie walcowejResearch on the properties and assessing vulnerabilities of $CAF_{2}$ to briquetting in a roll press / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // W: GRANULACJA 2012 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum : Nałęczów, 9–11 maja 2012. — [Polska : s. n.], [2012] + CD-ROM z uzupełnieniami. — S. [1], 1–9 [numeracja całości materiałów konferencyjnych nieciągła]. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
  • Briquetting lignite-biomass blends for composite solid fuels for combustion purposes / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ, Aneta MAGDZIARZ // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 210

  • keywords: fly ash, TG, co-combustion, lignite-biomass briquettes

9
  • Brykietowanie materiałów drobnoziarnistych w prasach walcowych z niesymetrycznym układem zagęszczania[Briquetting of fine-grained materials in roll pressure with asymmetrical compaction unit] / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // W: Granulacja 2015 : X ogólnopolskie sympozjum : Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Nałęczów 6–8 maja 2015. — [Puławy : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1], 1/7–7/7. — Bibliogr. s. 7/7, Streszcz.

  • słowa kluczowe: brykietowanie, prasa walcowa, niesymetryczny układ zagęszczania, materiały drobnoziarniste

10
  • Brykietowanie materiałów drobnoziarnistych w prasach walcowych z niesymetrycznym układem zagęszczaniaAgglomeration of fine-grained materials in roll presses with asymmetrical compaction unit / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 12, s. 2223–2226. — Bibliogr. s. 2226

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
  • Brykietowanie odpadowego grafitu w prasie walcowej z podajnikiem ślimakowymBriquetting waste graphite in a roll press with screw feeder / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1691–1694. — Bibliogr. s. 1694

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
  • Brykietowanie osadów ściekowych z wapnem palonym i węglem kamiennym w prasach walcowychBriquetting of sewage sludge with burnt lime and coal in a roll press / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1524–1526. — Bibliogr. s. 1526

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
  • Brykietowanie pylistej soli kamiennej w prasach walcowychBriquetting of dusty rock-salt roll process / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 412–417. — Bibliogr. s. 414, 417. — Tekst pol.-ang.. — Granulacja – proces wciąż ważny : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012” : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
  • Brykietowanie pylistej soli kamiennej w prasach walcowychBriquetting of dusty rock-salt in roll presses / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // W: GRANULACJA 2012 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum : Nałęczów, 9–11 maja 2012. — [Polska : s. n.], [2012] + CD-ROM z uzupełnieniami. — S. [1], 1–7 [numeracja całości materiałów konferencyjnych nieciągła]. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
  • Brykietowanie pylistej soli kamiennej w prasach walcowych[Briquetting of dusty rock-salt in roll presses] / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Powder & Bulk = Materiały Sypkie i Masowe ; ISSN 1899-2021. — 2013 nr 4, s. 33–35. — Bibliogr. s. 33. — Afiliacja: Akademia Góniczo-Hutnicza

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
  • Brykietowanie węgla brunatnego z biomasą w celu uzyskania paliwa kompozytowegoBriquetting lignite with biomass to order receive composite fuel / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2014 nr 5, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: biomasa, paliwa kompozytowe, węgiel brunatny, brykietowanie, termiczna utylizacja

    keywords: thermal utilisation, legnite, biomass composite fuel

18
  • Compactibility of selected production wastes / JANEWICZ Andrzej, KOSTURKIEWICZ Bogdan // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 88–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
  • Granulacja dwustopniowa nawozów mineralnychTwo-stage granulation process of fertilizers / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ, Marek HRYNIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 9, s. 1873–1876. — Bibliogr. s. 1876

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
  • Investigation of sewage sludge preparation for combustion process / Aneta MAGDZIARZ, Małgorzata WILK, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2011 vol. 32 no. 4/1, s. 299–309. — Bibliogr. s. 308–309

  • keywords: thermal analysis, waste management, sewage sludge, briquetting

21
  • Issue of selecting thickening system of roll press for briquetting the sewage sediment / KOSTURKIEWICZ Bogdan, JANEWICZ Andrzej // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 141–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
  • Matematyczny model obciążenia elementu roboczego zasilacza ślimakowegoMathematical model of working element of screw feeder / Bogdan KOSTURKIEWICZ // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 247–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto22.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
  • Metodyka doboru podzespołów zagęszczających do pras walcowychSelection methods of feeding systems for roll presses / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Andrzej JANEWICZ, Marek HRYNIEWICZ // W: PRMR 2013 : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : XXVI konferencja naukowa : 27–31.01.2013, Zakopane : materiały konferencyjne = 26th Scientific conference on Trends in the Development of Heavy Duty Machines : conference proceedings / red. Janusz Szpytko. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, 2013 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-932590-4-5. — S. 61–62. — Bibliogr. s. 61, 62. — Pełny tekst w j. pol. na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
  • Osady ściekowe jako paliwo odnawialneSewage sludge as renewable energy fuel / Bogdan KOSTURKIEWICZ, Aneta MAGDZIARZ, Małgorzata WILK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2011 nr 5, s. 111–117. — Bibliogr. s. 116–117, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
  • Otrzymywanie brykietów paliwa kompozytowego z węgla brunatnego i biomasyPreparation of fuel briquettes composite made of lignite and biomass / Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1521–1523. — Bibliogr. s. 1523

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych