Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kosała, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8463-6959

ResearcherID: A-5288-2016

Scopus: 23570360400

PBN: 900896

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Akustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnychAcoustics of multifunctional sacral interiors / Krzysztof KOSAŁA, Tadeusz KAMISIŃSKI // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Architektura ; ISSN 1897-6271. — 2011 R. 108 z. 11 2–A/1: Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych. T. 1, Technologie i materiały budowlane Kraków : praca zbiorowa / pod red. Wacława Celadyna, Sabiny Kuc, s. 115–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Akustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnych : [streszczenie]Acoustics of multifunctional sacral interiors : [abstract] / Krzysztof KOSAŁA, Tadeusz KAMISIŃSKI // W: Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–21 października 2011 = New building technologies and design problems : IX\textsuperscript{th} international scientific and technical conference / red. nauk. Wacław Celadyn, Sabina Kuc ; Sekcja Budownictwa Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, Instytut Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. — Kraków : PK, cop. 2011. — S. 23. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza porównawcza akustyki kościołów rzymsko-katolickich przy użyciu metody wskaźnikowejA comparative analysis of acoustics of Roman catholic churches by means of the index method / K. KOSAŁA // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej [Dokument elektroniczny] : Kraków – Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 132–133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.iab2013.agh.edu.pl/streszczenia/IAB2013-matkonf.pdf [2013-04-26]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza właściwości akustycznych obiektów sakralnych przy zastosowaniu SVDAnalysis of acoustic properties of sacral objects by means of the SVD / Krzysztof KOSAŁA // W: OSA'08 : LV Otwarte Seminarium z Akustyki = 55\textsuperscript{th} Open Seminar on Acoustics : Wrocław–Piechowice, 8–12.09.2008 / red. Tadeusz Gudra. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział], [2008] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-921663-0-2. — S. 487–492. — Bibliogr. s. 492

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analysis of noise pollution in an andesite quarry with the use of simulation studies and evaluation indices / Krzysztof KOSAŁA, Bartłomiej STĘPIEŃ // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. — 2016 vol. 22 no. 1, s. 92–101. — Bibliogr. s. 99–101. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-05. — K. Kosała – dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB), Poland

 • keywords: noise, machines, acoustic model, quarries, noise evaluation indices

6
7
 • A comparative analysis of the index assessment of church acoustics using RASTI and STIAnaliza porównawcza wskaźnikowej oceny akustycznej kościołów z użyciem RASTI i STI / Krzysztof KOSAŁA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 6, s. 5–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: akustyka kościołów, metoda wskaźnikowa, jakość akustyczna

  keywords: church acoustics, acoustic quality, index method

8
 • A single number index to assess selected acoustic parameters in churches with redundant information / Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2011 vol. 36 no. 3, s. 545–560. — Bibliogr. s. 559–560

 • keywords: Singular Value Decomposition (SVD), acoustic quality, index method, sacral objects, redundant information

9
 • Badania i ocena zagrożeń wibroakustycznych na wybranych stanowiskach pracy w odkrywkowej kopalni wapienia[Investigations and estimations of vibroacoustic hazards at chosen workstations in limestone quarry] / Krzysztof KOSAŁA // W: WibroTech 2012 : XVI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XI ogólnopolskie seminarium wibroakustyki w systemach technicznych : Kraków, 13–14 listopada 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : s. n.], [2012] + CD. — S. 29. — Pełny tekst W: WibroTech 2012 [Dokument elektroniczny] : XVI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XI ogólnopolskie seminarium wibroakustyki w systemach technicznych : Kraków, 13–14 listopada, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Calculation models for acoustic analysis of sacral objects / Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2009 vol. 34 no. 1, s. 3–11. — Bibliogr. s. 11

 • keywords: Singular Value Decomposition (SVD), acoustic quality, index method, sacral objects

11
 • Calculation models for acoustic analysis of St. Elizabeth of Hungary church in Jaworzno Szczakowa / Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 485–498. — Bibliogr. s. 497–498. — tekst: https://goo.gl/3xSMql

 • keywords: church acoustics, Singular Value Decomposition (SVD), acoustic quality, index method, acoustic simulation tests

12
 • Decorrelation of indices for a single number assessment of the acoustic quality of sacral objectsDekorelacja wskaźników w jednoliczbowej ocenie jakości akustycznej obiektów sakralnych / Krzysztof KOSAŁA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2011 [nr] 2, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Global index of the acoustic quality of sacral buildings at incomplete information / Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2008 vol. 33 no. 2, s. 165–183. — Bibliogr. s. 182–183

 • keywords: acoustic quality, index method, sacral objects, singular value decomposition (SVD)

14
 • Index assessment of noise hazard of work environment in opencast mines of rock material / KOSAŁA Krzysztof // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 no. 3, s. 441. — 60th Open Seminar on Acoustics : Rzeszów–Polańczyk, Poland, September 9–13, 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Index assessment of the acoustics of Orthodox churches in Poland / Krzysztof KOSAŁA, Paweł MAŁECKI // Applied Acoustics ; ISSN 0003-682X. — 2018 vol. 130, s. 140–148. — Bibliogr. s. 147–148, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30. — tekst: https://goo.gl/uWEoW6

 • keywords: acoustic parameters, churches, room acoustics, building acoustics, orthodox church acoustics

16
 • Index assessment of the influence of occupancy on the acoustic quality of selected churches / KOSAŁA Krzysztof // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 621. — LXIII Open Seminar on Acoustics OSA 2016 : Warszawa–Białowieża, 13th–16th September 2016. — tekst: https://goo.gl/T6URw3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Korelacja zupełna wskaźników w jednoliczbowej ocenie jakości akustycznej obiektów sakralnych[Full correlation of indices for a single number assessment of the acoustic quality of sacral objects] / Krzysztof KOSAŁA // W: WibroTech 2010 : XV konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki i XV ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Sękocin Stary, 29–30 listopada 2010 r. / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Sekcja Wibroakustyki Komitetu Akustyki PAN. — [Polska : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89703-55-6. — S. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Kształtowanie warunków pogłosowych pomieszczeń użyteczności publicznej z wykorzystaniem materiałów dźwiękochłonnychShaping the reverberant conditions of public space using sound-absorbing materials / Krzysztof KOSAŁA, Jadwiga TURKIEWICZ // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2015 R. 20 nr 3, s. 72–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Modele obliczeniowe analizy akustycznej obiektów sakralnychComputational models of acoustic analysis of sacral buildings / K. KOSAŁA // W: XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 14–18 kwietnia 2008 = XV Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak. — [Kraków : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-61402-00-8. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Możliwości syntezy nieskorelowanych wskaźników oceny jakości akustycznej obiektów : [abstract]The possibilities of uncorrelated indices of acoustic quality assessment of the objects / Krzysztof KOSAŁA // W: XIX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej : Kraków–Zakopane, 11–16 marca 2012 = XIX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak, [Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR]. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 74–77. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Możliwości zastosowania rozkładu względem wartości szczególnych w analizie wibroakustycznej obiektów budowlanych[The posssibilities of application of the Singular Value Decomposition in vibroacoustical analysis of building objects] / Zbigniew ENGEL, Jacek Engel, Krzysztof KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2008 z. 74, s. 55–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.. — Problemy dynamiki konstrukcji : zbiór prac XIII Sympozjum dynamiki konstrukcji (DYNKON 2008) poświęconego pamięci profesora Zbyszko Stojka : Rzeszów-Bystre 25–27 września 2008. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowiskiej, 2008 + CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Płytowe ustroje dźwiękochłonne – rozwiązania konstrukcyjne i obliczenia symulacyjneSound-absorbing panel systems – structural arrangements and simulation calculations / Krzysztof KOSAŁA, Ryszard OLSZEWSKI // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2017 R. 22 nr 10, s. 60–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Problems of index assessment of vibroacoustic hazard at workstation in open pit mines : [abstract] / KOSAŁA Krzysztof, Zawieska Wiktor // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2012 vol. 37 no. 1, s. 126. — Krzysztof Kosała – dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute. — 40th Winter School on Vibroacoustical hazards suppressions : Szczyrk, Poland, February 27 – March 2, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Problemy wskaźnikowej oceny zagrożeń wibroakustycznych na stanowiskach pracy w kopalniach odkrywkowych[Problems of index assessment of vibroacoustic hazards at workstations in open-pit mines] / Krzysztof KOSAŁA, Wiktor Zawieska // W: Materiały XL Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Szczyrk, 27.02.–2.03.2012 / red. Roman Bukowski ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne – Oddział Górnośląski, [2012]. — ISBN: 978-83-931744-2-3. — S. 129–135. — Bibliogr. s. 135. — Krzysztof Kosała – afiliacja: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Procesy wibroakustyczne : źródła, badania, analiza[Vibroacoustic processes : sources, research, analysis] / Zbigniew Witold ENGEL, Jacek Robert Engel, Krzysztof KOSAŁA. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2009. — 348, [1] s.. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 41). — Bibliogr. s. 338–[349]. — ISBN10: 83-89772-55-8. — 1952–2009 57 lat WIMiR

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych