Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Korzeniowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7246-247X

ResearcherID: F-8384-2014

Scopus: 56616231000

PBN: 909468

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Algorytm analizy obrazu z kamery otworowej do automatycznego lokalizowania rozwarstwień górotworu i innych nieciągłości[Algorithm for analyses of borehole camera image for automatic localization of strata separation and other discontinuities] / Waldemar KORZENIOWSKI, Mariusz Młynarczuk // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 8–9. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 22–34. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Algorytm analizy obrazu z kamery otworowej do automatycznego lokalizowania rozwarstwień górotworu i innych nieciągłościAlgorithm for analyses of borehole camera image for automatic localization of strata separation and other discontinuities / Waldemar KORZENIOWSKI, Mariusz Młynarczuk // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2012 R. 14 nr 7/8, s. 71–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Algorytm oceny zagrożeń zawodowych na górniczym stanowisku pracyThe algorithm for assessing occupational threats on a selected mining workplace / Waldemar KORZENIOWSKI, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 10, s. 481–488. — Bibliogr. s. 488

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, ryzyko, zawodowe zagrożenia górnicze

  keywords: risk, work safety, mining occupational threats

4
 • Alternatywne metody badania wybranych parametrów mieszaniny piasku i odpadów flotacyjnych jako materiału podsadzkowegoAlternate methods of research on selected parameters of sand and flotation tailings mixture as stowing material / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 3–4, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza poprawy płynności transportu poziomego na przykładzie Zakładu Górniczego „Sobieski”Analysis of the possibility to improve the continuity of horizontal transportation on the basis of ”Sobieski” hard coal mine / Waldemar KORZENIOWSKI, Radosław WALOSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 72–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kopalnia węgla kamiennego, transport poziomy

  keywords: hard coal mine, horizontal transportation

6
 • Analiza SWOT odzysku odpadów w technologii wypełniania wyrobisk w kopalni soliSWOT analysis of the waste recovery technique for filling excavation in the salt mine / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2017 t. 13, s. 156–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, odzysk odpadów, wypełnianie i likwidacja wyrobisk poeksploatacyjnych

  keywords: salt mine, waste recovery, mining excavation backfilling and closure

7
 • Application of long expansion rock bolt support in the underground mines of Legnica-Głogów Copper District / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Piotr DUDEK // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 3, s. 47–57. — Bibliogr. s. 56–57

 • keywords: 3D printing, ore mining, rebuilding of excavations, long expansion rock bolt support

8
 • Automatyzacja drogą do poprawy bezpieczeństwa i efektywności[Automatization is the road to safety and efficiency] / Waldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 162–164. — Bibliogr. s. 164. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: automatyzacja pracy kompleksów ścianowych, efektywny czas pracy ściany, awarie górnicze, awarie techniczne

9
 • Badania i eksperymenty w technologiach górniczych w kopalni „Pomorzany”Test and experiments in mining technologies – ”Pomorzany” mine / Waldemar KORZENIOWSKI // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2014 nr 4, s. 5–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, rudy Zn-Pb, filary oporowe, podsadzka hydrauliczna

  keywords: Zn-Pb ores, roof bolting, support pillars, hydraulic backfill

10
 • Badania i rozwój technologii górniczych w olkuskich kopalniach rud cynku i ołowiu[Research and development of mining technology in Olkusz zinc and lead mine] / Waldemar KORZENIOWSKI // W: Jubileusz 40-lecia Kopalni ”Pomorzany” : [Bukowno, 5 września 2014] : konferencja / ZGH Bolesław. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 34–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Badania laboratoryjne nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów czteropunktowych wypełnionych skałą płonnąLaboratory investigations of the load capacity and load-strain characteristics of four-point cribs filled with waste rocks / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 7, s. 303–308. — Bibliogr. s. 308

 • słowa kluczowe: kaszt czteropunktowy, podporność kasztów, skała płonna

  keywords: four-point cribs, load capacity of cribs, waste rocks

12
 • Badania porównawcze nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów o różnym wypełnieniuComparative investigations of the load capacity and load-strain characteristics of chocks with different filling / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 4, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Badania zdolności wiązania popiołów po spalaniu odpadów komunalnych w kontekście możliwości odzysku ich właściwości w komorach solnych : [streszczenia][Research on binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration in the context of recovery their properties in salt chambers] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 126–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Badania zmian wybranych właściwości geomechanicznych skał pod wpływem temperatury do $1100^{\circ}C$ w aspekcie potencjalnych możliwości procesu podziemnego zgazowania węglaInvestigations of changes of selected geo-mechanical properties of rocks under the influence of temperature up to $1100^{\circ}C$ in the aspect of potential possibilities of the process of underground coal gasification / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 5, s. 44–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Change of rock pillar properties with time / Waldemar KORZENIOWSKI // W: RGMA-09 : Rock mechanics & geo-environment in mining and allied industries : international symposium : 12–14 February, 2009 [India] / eds. S K Sharma, B K Shrivastva, N C Karmakar ; Department of Mining Engineering Institute of Technology Banaras Hindu University Varanasi. — [India : s. n.], [2009]. — S. 466–473. — Bibliogr. s. 473, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Charakterystyka deformacji chodnika podścianowego podczas eksploatacji strugowej ściany 1/VI w pokładzie 385/2 w LW „Bogdanka”[Headgate deformation characteristic during plow exploitation of the 1/VI longwall face in 385/2 seam in LW “Bogdanka” Mine] / W. KORZENIOWSKI, Ł. HEREZY, K. SKRZYPKOWSKI // W: International Mining Forum 2011 : nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego : LW „Bogdanka”, 24–26.11.2011 r. / pod red. Artura Dyczko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, cop. 2011. — ISBN: 978-83-62079-10-0. — S. 233–240. — Bibliogr. s. 240, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Charakterystyka modelu kasztu górniczego o zwiększonej podporności[Characteristics of a model of mining wooden chock with increased load capacity] / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Charakterystyka modelu kasztu górniczego o zwiększonej podpornościCharacteristics of a model of mining wooden chock with increased load capacity / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 26–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stos, kaszt, kaszt pionowy, obudowa drewniana

  keywords: vertical crib, wooden pile, cribs, wooden support

19
 • Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa obudowy kotwowej rozprężnej z podkładką wydrukowaną na drukarce 3D[Stress-strain characteristic of long expansion rock bolt support with bearing plate printed on the 3D printer] / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Piotr DUDEK // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Geomechaniczne własności skał serii złożowej[Geomechanical properties of copper ore deposit] / Narcyz Michał Kunysz, Piotr Kijewski, Waldemar KORZENIOWSKI, Jan Lis // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 365–374. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953Mineral Resources Management / eds. Waldemar KORZENIOWSKI, Stefan KUKIAŁKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Eugeniusz J. Sobczyk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — t. 24 z. 4/3. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — Na obwol.: Kraków, Poland 10.09.2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Headgate deformation characteristic during plow exploitation of the 1/VI longwall face in 385/2 seam in LW “Bogdanka” Mine / W. KORZENIOWSKI, Ł. HEREZY, K. SKRZYPKOWSKI // W: International Mining Forum 2011 : new techniques and technologies in thin coal seam exploitation : 24–26 November 2011, Bogdanka, Poland / eds. Artur Dyczko, [et al.]. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2011. — ISBN: 978-0-415-68938-0 ; ISBN10: 0-415-68938-4. — S. 211–219. — Bibliogr. s. 219, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Kaszt górniczy[Crib in mining industry] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORZENIOWSKI Waldemar. — Int.Cl.: E21D 15/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 397242 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.397242 z dn. 2011-12-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 12, s. 32-33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL397242A1.pdf

 • słowa kluczowe: kaszt górniczy

  keywords: crib in mining industry

24
 • Kaszt górniczy[Crib in mining industry] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar KORZENIOWSKI. — Int.Cl.: E21D 15/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219715 B1 ; Udziel. 2014-10-27 ; Opubl. 2015-06-30. — Zgłosz. nr P.397242 z dn. 2011-12-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219715B1.pdf

 • słowa kluczowe: kaszt górniczy

  keywords: crib in mining industry

25
 • Kompleksowa ocena zagrożeń ergonomicznych operatora samojezdnego wozu wiercąco-kotwiącegoComprehensive assessment of ergonomic hazard of drilling and bolting jumbo operator / Waldemar KORZENIOWSKI, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2015 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 23–27 lutego 2015 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zagrożenia ergonomiczne, ryzyko zawodowe