Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Korohoda, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8768-012X

ResearcherID: brak

Scopus: 14631970700

PBN: 909702

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 84 publikacji Autora


1
 • Acute kidney injury in a single pediatric intensive care unit in Poland: a retrospective study / Monika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Alina Sobczak, Anna Horbaczewska, Agata Filipiak, Katarzyna Zachwieja, Krzysztof Kobylarz, Marcin Tkaczyk, Dorota Drożdż, Jacek A. Pietrzyk // Kidney & Blood Pressure Research ; ISSN 1420-4096. — 2014 vol. 39, no. 1, s. 28–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr.. — tekst: http://www.karger.com/Article/Pdf/355774

 • keywords: acute kidney injury, children, pediatric intensive care, urine output

2
 • Analysis of critical sampling effects revisited / Andrzej Borys, Przemysław KOROHODA // W: SPA 2017 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznan, 20–22\textsuperscript{nd} September 2017 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section, Circuits and Systems Chapter , Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Institute of Automation and Robotics. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Piscataway] : IEEE, [2017]. — W bazie Web of Science ISBN: 978-8-3620-6530-1. — ISBN: 978-83-62065-28-8. — S. 131–136. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 136, Abstr.

 • keywords: signal theory, Dirac delta multiplied by a function, cosine function and cardinal series, discontinuity in Pi function

3
4
 • Application of multidimensional data analysis to chromatography / Tadeusz Satława, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Przemysław KOROHODA // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2013 vol. 18 no. 2–3, s. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Assessment of thermal diffusion in the natural biological environment / Przemysław SYPKA, Przemysław KOROHODA, Jarosław Kucza // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2013 vol. 9 no. 2, s. 91–95. — Bibliogr. s. 95, Abstr.

 • keywords: thermal diffusivity, Angstrom method, natural environment

6
 • Audio in-band signalling system based on a complementary pair of peak and notch equalizers / Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN // W: SPA 2016 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications : Poznan, 21–23\textsuperscript{rd} September 2016 : conference proceedings / The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznan University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and Systems Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Poznan : Poznan University of Technology], [2016]. — W bazie Web of Science ISBN: 978-8-3620-6527-1. — ISBN: 978-83-62065-24-0. — S. 207–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.

 • keywords: digital audio, notch equalizer, peak equalizer, biquad filters, in-band signalling, near perfect reconstruction

7
 • A comparison of the SVM and neural networks in signal and image classification / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Przemysław KOROHODA, Zbigniew Pieprzak // W: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania [Dokument elektroniczny] : Słok, 17–18 czerwca 2015 : [streszczenia artykułów]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2015]. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/g/content/file/slok/Streszczenia_AGH.pdf [2016-04-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Can urinary IL8 and 18 serve as early markers of acute kidney injury (AKI) in paediatric cardiac surgery patients? / M. Miklaszewska, K. Zachwieja, P. KOROHODA, T. Mroczek, A. Moczulska, D. Drożdż, J. A. Pietrzyk // Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association ; ISSN 0931-041X. — 2011 vol. 26 iss. 9 spec. iss., s. 1592 [Poster Session]. — IWDN : 11th International Worskhop in Developmental Nephrology : New York, USA, 24–27 August, 2010. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00467-011-1958-y.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Can we further improve the quality of nephro-urological care in children with myelomeningocele? / Monika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Katarzyna Zachwieja, Michał Wolnicki, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Dorota Drożdż, Jacek A. Pietrzyk // International Journal of Environmental Research and Public Health ; ISSN 1661-7827. — 2016 vol. 13 iss. 9 art. no. 876, s. 1–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-01. — tekst: http://www-1mdpi-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/1660-4601/13/9/876/pdf

 • keywords: children, myelomeningocele, chronic kidney disease, urinary tract infection, renal scintigraphy

10
 • Correlation between fat mass and blood pressure in healthy children / Dorota Drozdz, Przemko Kwinta, Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Maciej Drozdz, Krystyna Sancewicz-Pach // Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association ; ISSN 0931-041X. — 2009 vol. 24 iss. 9, s. 1735–1740. — Bibliogr. s. 1739–1740, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00467-009-1207-9.pdf

 • keywords: children, hypertension, bioimpedance, BMI, fat mass

11
12
 • Czy porównanie skuteczności hemodializy i dializy otrzewnowej jest możliwe?Is comparative assessment of hemodialysis and peritoneal dialysis efficiency possible? / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2009 t. 13 nr 3, s. 132–137. — Bibliogr. s. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • DCT-IIIe based wavelet-like decomposition-reconstruction procedure with windowing for two-dimensional data – case study / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // W: SPA 2013 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznań, 26–28\textsuperscript{th} September 2013 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — Poznań : PUT, [2013]. — ISBN: 978-83-62065-15-8 ; e-ISBN: 978-83-62065-17-2. — S. 306–311. — Bibliogr. s. 311, Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-83-62065-17-2 oraz seria wydawnicza: Signal Processing Algorithms Architectures Arrangements and Application ; ISSN 2326-0262

 • keywords: discrete cosine transform, downsampling and upsampling, halfband filtering, generalized convolution

14
 • Design of the mutually cancelling narrow passband and stopband filters – a case study / Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN // W: ICSES'16 [Dokument elektroniczny] : 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 5–7, 2016, Kraków, Poland : proceedings / ed. by Witold Machowski, Jacek Stępień. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — Dod. ISBN 978-1-5090-2667-8. — e-ISBN: 978-1-5090-2666-1. — S. 57–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • keywords: signal processor, notch and peak filters, digital audio

15
 • Digital filtering by discrete trigonometric transforms realized with generalized convolutionFiltracja cyfrowa oparta na dyskretnych transformatach trygonometrycznych, realizowana za pomocą splotu uogólnionego / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2008 R. 49 nr 4, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • Discrete trigonometric transform (DTT) filtersFiltry realizowane za pomocą dyskretnych transformacji trygonometrycznych (DTT) / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2010 R. 51 nr 3, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Efektywność wykrywania punktów charakterystycznych w obrazach stereoskopowych za pomocą wartości własnych hesjanuEfficiency of the keypoint detection in the stereoscopic images with use of the Hessian matrix eigenvalues / Przemysław KOROHODA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 2, s. 1233–1243. — Bibliogr. s. 1242–1243, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto45.pdf

 • słowa kluczowe: dysparycja, punkty charakterystyczne, hesjan, stereoskopia

  keywords: disparity, keypoints, Hessian matrix, stereoscopy

19
 • Efficient image watermarking in the transform domain with the discrete trigonometric transformsZagadnienie efektywnego oznaczania obrazów znakami wodnymi za pomocą transformacji trygonometrycznych / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2009 R. 50 nr 3, s. 39–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Evaluation of medical images segmentation / Przemysław KOROHODA, Bartosz ZIÓŁKO, Monika Miklaszewska, Mariusz ZIÓŁKO // W: Proceedings of the twenty-first national conference on Applications of mathematics in biology and medicine : Regietów, 22–26 September 2015 = Krajowa konferencja zastosowań matematyki w biologii i medycynie / eds. Mariusz Ziółko, Urszula Foryś, Joanna Grzybowska. — Warszawa : University of Warsaw. Institute of Applied Mathematics and Mechanics, [2015]. — ISBN: 978-83-932893-2-5. — S. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Evaluation of nanostructure in reused cuprophane and polysulfone dialysis membranesBadanie mikrostruktury reutylizowanych kuprofanowych i polisulfonowych błon dializacyjnych / Monika Miklaszewska, Jacek A. Pietrzyk, Katarzyna Zachwieja, Dorota Drożdż, Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN, Lidia KRAWENTEK, Władysław Sułowicz, Marek Szymoński // Advances in Clinical and Experimental Medicine ; ISSN 1230-025X. — 2008 vol. 17 no. 2, s. 173–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

 • keywords: nanostructure, biocompatibility, dialyzer reuse, polysulfone dialysis membrane, cuprophane dialysis membrane

22
 • Experimental study of wavelet-like decomposition based on filtering in domains of discrete trigonometric transforms / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // W: SPA 2010 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznan, 23–25\textsuperscript{th} September 2010 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment. — Poznań : Poznan University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems, [2010]. — ISBN: 978-83-62065-01-1. — S. 16–20. — Bibliogr. s. 20, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Experimental study on the Discrete Trigonometric Transform (DTT) wavelet-like decomposition stage with windowed filters / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // W: SPA 2011 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznań, 29–30\textsuperscript{th} September 2011 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — Poznań : PUT, [2011] + CD-ROM. — ISBN: 978-83-62065-02-8. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 37–38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Filter size not the anticoagulation method is the decisive factor in continuous renal replacement therapy circuit survival / Monika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Katarzyna Zachwieja, Krzysztof Kobylarz, Constantinos J. Stefanidis, Alina Sobczak, Dorota Drożdż // Kidney & Blood Pressure Research ; ISSN 1420-4096. — 2017 vol. 42, no. 2, s. 327–337. — Bibliogr. s. 336–337, Abstr.. — tekst: https://www-1karger-1com-1000032to2f32.wbg2.bg.agh.edu.pl/Article/Pdf/477609

 • keywords: filter, clotting, circuit, anticoagulation, PICU, CRRT

25
 • Flow based two-compartment models : a comparative computational study / P. KOROHODA // W: World congress on Medical physics and biomedical engineering [Dokument elektroniczny] : 11th international congress of the IUPESM : for the benefit of the patient : September 7–12, 2009 Munich, Germany / eds. Olaf Dössel, Wolfgang C. Schlegel. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Berlin ; Heildelberg ; New York : Springer, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (IFMBE Proceedings / International Federation for Medical & Biological Engineering ; ISSN 1680-0737 ; vol. 25). — ISBN: 978-3-642-03897-6 ; e-ISBN: 978-3-642-03895-2. — S. 838–841. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 841, Abstr.. — Toż W: World congress on Medical physics and biomedical engineering. Vol. 25/VII, Diagnostic and therapeutic instrumentation, clinical engineering : September 7–12, 2009 Munich, Germany / ed. Dössel Olaf, Schlegel Wolfgang C. — [S. l.] : Springer, 2009. — ISBN 978-3-642-03884-6. — (IFMBE Proceedings ; vol. 25/7)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych