Wykaz publikacji wybranego autora

Przemysław Korohoda, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8768-012X

ResearcherID: brak

Scopus: 14631970700

PBN: 909702

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 149, z ogólnej liczby 149 publikacji Autora


1
 • Acute kidney injury in a single pediatric intensive care unit in Poland: a retrospective study / Monika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Alina Sobczak, Anna Horbaczewska, Agata Filipiak, Katarzyna Zachwieja, Krzysztof Kobylarz, Marcin Tkaczyk, Dorota Drożdż, Jacek A. Pietrzyk // Kidney & Blood Pressure Research ; ISSN 1420-4096. — 2014 vol. 39, no. 1, s. 28–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr.. — tekst: http://www.karger.com/Article/Pdf/355774

 • keywords: acute kidney injury, children, pediatric intensive care, urine output

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1159/000355774

2
 • Algorytm korygujący podpikselowe przesunięcia międzywierszowe w kamerze skanującejAn algorithm for correction of subpiksel horizontal shifts in the scanning camera / Przemysław KOROHODA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 7 z. 3, s. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wrażliwościowa wyznaczanego optymalizacyjnie klirensu komórkowego w modelu dwuprzedziałowymSensitivity analysis for the obtained after optimisation cellular clearance of the two-compartmental model / Przemysław KOROHODA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 10 z. 3, s. 63–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/QnTtno

 • słowa kluczowe: modelowanie, klirens komórkowy, hemodializa

  keywords: modeling, cellular clearance, hemodialysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of critical sampling effects revisited / Andrzej Borys, Przemysław KOROHODA // W: SPA 2017 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznan, 20–22\textsuperscript{nd} September 2017 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section, Circuits and Systems Chapter , Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Institute of Automation and Robotics. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Piscataway] : IEEE, [2017]. — W bazie Web of Science ISBN: 978-8-3620-6530-1. — ISBN: 978-83-62065-28-8. — S. 131–136. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 136, Abstr.

 • keywords: signal theory, Dirac delta multiplied by a function, cosine function and cardinal series, discontinuity in Pi function

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/SPA.2017.8166852

5
6
 • Application of multidimensional data analysis to chromatography / Tadeusz Satława, Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Przemysław KOROHODA // Image Processing & Communications : an International Journal ; ISSN 1425-140X. — 2013 vol. 18 no. 2–3, s. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Approximation of the generalized convolution – case study example / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // W: Signal processing'2005 : workshop proceedings : Poznań, 30\textsuperscript{th} September 2005 / The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Chapter Circuits and Systems. Poland Section. — Poznań : Poznań University of Technology. Faculty of Computing Science and Management. Institute of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems, 2005. — Org. konf.: IEEE. — S. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Assessment of thermal diffusion in the natural biological environment / Przemysław SYPKA, Przemysław KOROHODA, Jarosław Kucza // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2013 vol. 9 no. 2, s. 91–95. — Bibliogr. s. 95, Abstr.

 • keywords: thermal diffusivity, Angstrom method, natural environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bams-2013-0011

9
 • Audio in-band signalling system based on a complementary pair of peak and notch equalizers / Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN // W: SPA 2016 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications : Poznan, 21–23\textsuperscript{rd} September 2016 : conference proceedings / The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznan University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and Systems Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Poznan : Poznan University of Technology], [2016]. — W bazie Web of Science ISBN: 978-8-3620-6527-1. — ISBN: 978-83-62065-24-0. — S. 207–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.

 • keywords: digital audio, notch equalizer, peak equalizer, biquad filters, in-band signalling, near perfect reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • A comparison of the SVM and neural networks in signal and image classification / Joanna GRABSKA-CHRZĄSTOWSKA, Przemysław KOROHODA, Zbigniew Pieprzak // W: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania [Dokument elektroniczny] : Słok, 17–18 czerwca 2015 : [streszczenia artykułów]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2015]. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/g/content/file/slok/Streszczenia_AGH.pdf [2016-04-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Badanie biozgodności reutylizowanych błon dializacyjnych przy pomocy techniki AFMThe dialysis membranes biocompatybility evaluation using AFM technique / Roman RUMIAN, Monika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2004 : materiały VI sympozjum : Krynica, 9–13 maja 2004 r. = VI symposium on Modelling and Measurements in Medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja "Pomiary Automatyka Kontrola". — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391862437. — S. 223–228. — Bibliogr. s. 227–228, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Can urinary IL8 and 18 serve as early markers of acute kidney injury (AKI) in paediatric cardiac surgery patients? / M. Miklaszewska, K. Zachwieja, P. KOROHODA, T. Mroczek, A. Moczulska, D. Drożdż, J. A. Pietrzyk // Pediatric Nephrology : Journal of the International Pediatric Nephrology Association ; ISSN 0931-041X. — 2011 vol. 26 iss. 9 spec. iss., s. 1592 [Poster Session]. — IWDN : 11th International Worskhop in Developmental Nephrology : New York, USA, 24–27 August, 2010. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00467-011-1958-y.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Can we further improve the quality of nephro-urological care in children with myelomeningocele? / Monika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA, Katarzyna Zachwieja, Michał Wolnicki, Małgorzata Mizerska-Wasiak, Dorota Drożdż, Jacek A. Pietrzyk // International Journal of Environmental Research and Public Health ; ISSN 1661-7827. — 2016 vol. 13 iss. 9 art. no. 876, s. 1–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-01. — tekst: http://www-1mdpi-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/1660-4601/13/9/876/pdf

 • keywords: children, myelomeningocele, chronic kidney disease, urinary tract infection, renal scintigraphy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijerph13090876

15
 • Compression of sequences of thermograms documenting dynamic forearm studies in hemodialyzed patients / KOROHODA P., TADEUSIEWICZ R. // Thermology International ; ISSN 1560-604X. — Tytuł poprz.: European Journal of Thermology ; ISSN: 1028-2238. — 2003 vol. 13 no. 2, s. 73–74. — 9th European Congress of Thermology : Kraków, May 29 to June 1, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Czynniki ryzyka uszkodzenia serca u dzieci przewlekle dializowanychRisk factors of heart dysfunction in chronically dialysed children / Dorota Drożdż, Andrzej Rudziński, Jacek A. Pietrzyk, Zbigniew Kordon, Maciej Drożdż, Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewska, Przemysław KOROHODA // Standardy Medyczne ; ISSN 1641-4039. — 2007 t. 4 nr 1, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Czynniki ryzyka uszkodzenia serca u dzieci przewlekle dializowanychRisk factors of heart dysfunction in chronically dialysed children / Drożdż D. [et al.], KOROHODA P. // Standardy Medyczne. Suplement. — 2007 t. 9 nr 29, s. 60, 57/P4. — Tekst pol.-ang.. — VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej : Jachranka k. Warszawy, 10–12. 05. 2007 r. : [abstrakty] / pod red. Ryszarda Grendy. — Warszawa : Media-Press, 2007. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Czy hemodializa codzienna wpływa na zmianę współczynników modelowania kinetycznego dializy? : doniesienie wstępneDoes daily hemodialysis influence urea kinetic modeling (UMK) coefficients? : preliminary report / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Monika Miklaszewska, Małgorzata Komorowska, Roman RUMIAN, Dorota Drożdż, Lidia KRAWENTEK, Katarzyna Zachwieja // Przegląd Lekarski ; ISSN 0033-2240. — 2006 t. 63, supl. 3, s. 194–197. — Bibliogr. s. 197. — PIII-60, PIII-60A s. 274. — IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej : Kraków, 20–22 kwietnia 2006. — Kraków : Wydawnictwo Przegląd Lekarski, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Czy oznaczanie Kt/V jest nadal uzasadnione?[Is the Kt/V measure convincingly motivated?] / Jacek A. Pietrzyk, Przemysław KOROHODA // W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym : 2003, T. 3 / pod red. Andrzeja Więcka, Franciszka Kokota. — Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2004. — (MP Medycyna Praktyczna). — ISBN10: 8374300051. — S. 187–199. — Bibliogr. s. 198–199

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Czy oznaczenie Kt/V u hemodializowanych dzieci jest nadal uzasadnione?[Is the Kt/V measure in the case of hemodialyzed children convincingly motivated?] / J. A. Pietrzyk, P. KOROHODA, K. Zachwieja // Problemy Lekarskie ; ISSN 0478-3824. — 2004 supl. nr 2, s. 12–18. — Bibliogr. s. 17–18. — IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Toruniu. — Warszawa : CSK MSWiA, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Czy porównanie skuteczności hemodializy i dializy otrzewnowej jest możliwe?Is comparative assessment of hemodialysis and peritoneal dialysis efficiency possible? / Przemysław KOROHODA, Jacek A. Pietrzyk, Władysław Sułowicz // Nefrologia i Dializoterapia Polska ; ISSN 1429-1029. — 2009 t. 13 nr 3, s. 132–137. — Bibliogr. s. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • DCT-IIIe based wavelet-like decomposition-reconstruction procedure with windowing for two-dimensional data – case study / Przemysław KOROHODA, Adam Dąbrowski // W: SPA 2013 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznań, 26–28\textsuperscript{th} September 2013 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — Poznań : PUT, [2013]. — ISBN: 978-83-62065-15-8 ; e-ISBN: 978-83-62065-17-2. — S. 306–311. — Bibliogr. s. 311, Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-83-62065-17-2 oraz seria wydawnicza: Signal Processing Algorithms Architectures Arrangements and Application ; ISSN 2326-0262

 • keywords: discrete cosine transform, downsampling and upsampling, halfband filtering, generalized convolution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Design of the mutually cancelling narrow passband and stopband filters – a case study / Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN // W: ICSES'16 [Dokument elektroniczny] : 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 5–7, 2016, Kraków, Poland : proceedings / ed. by Witold Machowski, Jacek Stępień. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — Dod. ISBN 978-1-5090-2667-8. — e-ISBN: 978-1-5090-2666-1. — S. 57–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • keywords: signal processor, notch and peak filters, digital audio

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICSES.2016.7593820