Wykaz publikacji wybranego autora

Konrad Jurasz, mgr inż.

doktorant

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, *Katedra Elektroniki


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


Identyfikatory Autora

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 619325b87523400e6371e266

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
2
 • Method for recognizing order of signals / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOŚCIELNIK Dariusz, SZYDUCZYŃSKI Jakub, MIŚKOWICZ Marek, JURASZ Konrad. — Int.Cl.: G04F 10/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4261623 A1 ; Opubl. 2023-10-18. — Zgłosz. nr EP22213666 z dn. 2022-12-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4261623A1.pdf

 • słowa kluczowe: metastabilność, TDC, przetwarzanie czasowo-cyfrowe, komparator czasu

  keywords: time-to-digital conversion, TDC, metastability, time comparator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób rozpoznawania kolejności sygnałów[Method for signal sequence recognition] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz KOŚCIELNIK, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Marek MIŚKOWICZ, Konrad JURASZ. — Int.Cl.: G04F 10/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 440944 A1 ; Opubl. 2023-10-16. — Zgłosz. nr P.440944 z dn. 2022-04-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL440944A1.pdf

 • słowa kluczowe: metastabilność, TDC, przetwarzanie czasowo-cyfrowe, komparator czasu

  keywords: time-to-digital conversion, TDC, metastability, time comparator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób rozpoznawania kolejności sygnałów[Method for signal sequence recognition] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz KOŚCIELNIK, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Marek MIŚKOWICZ, Konrad JURASZ. — Int.Cl.: G04F 10/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 244483 B1 ; Udziel. 2023-11-13 ; Opubl. 2024-01-29. — Zgłosz. nr P.440944 z dn. 2022-04-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL244483B1.pdf

 • słowa kluczowe: metastabilność, TDC, przetwarzanie czasowo-cyfrowe, komparator czasu

  keywords: time-to-digital conversion, TDC, metastability, time comparator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • System for recognizing order of signals / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOŚCIELNIK Dariusz, SZYDUCZYŃSKI Jakub, MIŚKOWICZ Marek, JURASZ Konrad. — Int.Cl.: G04F 10/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4261622 A1 ; Opubl. 2023-10-18. — Zgłosz. nr EP22213665 z dn. 2022-12-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4261622A1.pdf

 • słowa kluczowe: metastabilność, TDC, przetwarzanie czasowo-cyfrowe, komparator czasu

  keywords: time-to-digital conversion, TDC, metastability, time comparator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Układ do rozpoznawania kolejności sygnałów[System for recognizing order of signals] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz KOŚCIELNIK, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Marek MIŚKOWICZ, Konrad JURASZ. — Int.Cl.: G04F 10/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 440945 A1 ; Opubl. 2023-10-16. — Zgłosz. nr P.440945 z dn. 2022-04-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL440945A1.pdf

 • słowa kluczowe: metastabilność, TDC, przetwarzanie czasowo-cyfrowe, komparator czasu

  keywords: time-to-digital conversion, TDC, metastability, time comparator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Układ do rozpoznawania kolejności sygnałów[System for recognizing order of signals] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz KOŚCIELNIK, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Marek MIŚKOWICZ, Konrad JURASZ. — Int.Cl.: G04F 10/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 244484 B1 ; Udziel. 2023-11-13 ; Opubl. 2024-01-29. — Zgłosz. nr P.440945 z dn. 2022-04-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL244484B1.pdf

 • słowa kluczowe: metastabilność, TDC, przetwarzanie czasowo-cyfrowe, komparator czasu

  keywords: time-to-digital conversion, TDC, metastability, time comparator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: