Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Konefał-Góral, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Atrombogenne warstwy węgloazotku krzemu otrzymywane na podłożach polimerowych[Athrombogenic silicon carbonitride layers on polymeric substrates] / Anna MAŁEK, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach inżynieryjnych, 3 edycja – Łódź 24.11.2012, Wrocław 25.11.2012 i 2.12.2012 r.. Cz. 7, Nauki inżynieryjne, T. 4 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — ISBN: 978-83-63058-21-0. — S. 45–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: warstwy węgloazotku krzemu, PEEK, PUR, plazmochemiczne osadzanie z fazy gazowej PACVD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Fizykochemiczne właściwości stopu Ti6Al4V modyfikowanego metodami PACVD[Physicochemical properties of Ti6Al4V alloy modified by PACVD method] / Stanisława JONAS, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Marta JANUŚ, Zbigniew GRZESIK // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : V ogólnopolska konferencja naukowa : 18–21 września 2013, Łódź–Spała : [streszczenia] / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2013. — Na okł dod.: Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7283-556-7. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Fizykochemiczne właściwości stopu Ti6Al4V modyfikowanego metodami PACVDPhysicochemical properties of Ti6Al4V alloy modified by PACVD method / Stanisława JONAS, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Marta JANUŚ, Zbigniew GRZESIK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 5, s. 467–471. — Bibliogr. s. 471, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Ti6Al4V, modyfikacja powierzchni, warstwy SiCxNy(H), warstwy węglowe, PACVD

  keywords: surface modification, PACVD, Ti6Al4V, SiCxNy(H) layer, carbon layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modyfikacja powierzchni podłoża tytanowego warstwami węgloazotku krzemuModification of titanium surfaces with silicon carbonitride layers / Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Stanisława KLUSKA, Stanisława JONAS // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2012 R. 33 nr 3, s. 185–188. — Bibliogr. s. 188, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Modyfikacja powierzchni polimerów warstwami gradientowymi osadzanymi metodą RFCVDModification of polymer surface with gradient layers deposited by RFCVD / Anna MAŁEK, Jadwiga KONEFAŁ, Stanisława KLUSKA, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Sławomir ZIMOWSKI // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2010 R.13 nr 96–98, s. 110–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modyfikacja powierzchni tytanu metodami plazmochemicznymiSurface modification of titanium with plasmochemical methods / Marta JANUŚ, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Stanisława KLUSKA, Stanisława JONAS // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 116–117 nr spec., s. 82–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Modyfikacja właściwości tytanu w aspekcie jego zastosowań w medycynie[Modification of the titanium properties in terms of its application in medicine] / Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Stanisława KLUSKA, Stanisława JONAS // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach przyrodniczych : 3 edycja – Wrocław 1.12.2012 r., Poznań 8.12.2012 r. i Kraków 16.12.2012 r., Poznań 12.01.2013 r.. Cz. 8, Nauki przyrodnicze, T. 3 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — ISBN: 978-83-63058-22-7. — S. 97–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz.

 • słowa kluczowe: biomateriały, tytan, Ti6Al4V, węgloazotek krzemu, modyfikacja powierzchni

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modyfikacja właściwości tytanu w aspekcie jego zastosowań w medycynie[Modification of titanium in terms of its applications in medicine] / Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Stanisława KLUSKA, Stanisława JONAS // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436. — 2013 nr 1 Nauki przyrodnicze, s. 186–189. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 188–189, Streszcz.

 • słowa kluczowe: biomateriały, tytan, Ti6Al4V, węgloazotek krzemu, modyfikacja powierzchni

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modyfikowane materiały polimerowe dla zastosowań w przemyśle maszynowym[Modified polimers for application in engineering industry] / Stanisława JONAS, Anna MAŁEK, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Stanisława KLUSKA, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH // W: NM-NT 2012 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : V krajowa konferencja : Międzyzdroje, 28–31 maja 2012 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : s. n.], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Plasma assisted chemical vapour deposition – technological design of functional coatingsChemiczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane plazmowo - projektowanie technologii funkcjonalnych powłok / M. JANUŚ, K. KYZIOŁ, S. KLUSKA, J. KONEFAŁ-GÓRAL, A. MAŁEK, S. JONAS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 909–914. — Bibliogr. s. 914. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: titanium, ceramic coatings, polyetheretherketone, aluminum alloys, PA CVD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0228

14
 • Plasmochemical modification of titanium and its alloy with silicon carbonitride layersPlazmochemiczna modyfikacja tytanu i jego stopu warstwami węgloazotku krzemu / Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Stanisława KLUSKA // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 15–16. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • Surface modification of titanium by Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition (PACVD) methods / Marta JANUŚ, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Stanisława KLUSKA, Witold JASTRZĘBSKI, Sławomir ZIMOWSKI, Stanisława JONAS // W: MSM 2012 : Mechatronic Systems and Materials : 8th international conference : Białystok, Poland, July 8–13, 2012 : abstract book / eds. Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Politechnika Białostocka. — Białystok : University of Technology, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Synteza i właściwości warstw węgloazotku krzemu na polieteroeteroketonieSynthesis and properties of silicon carbonitride layers on polyetheretherketone / Anna MAŁEK, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Stanisława KLUSKA, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Stanisława JONAS, Tadeusz Wierzchoń // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2013 R. 16 nr 119, s. 40–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: biomateriały, warstwy SiCxNy(H), polieteroeteroketon, PACVD

  keywords: biomaterials, PACVD, SiCxNy(H) layers, polyetheretherketone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Synthesis of silicon carbonitride layers with good adhesion to polyurethane substrate / Anna MAŁEK, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Stanisława KLUSKA // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 23–24. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 41–50. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Wpływ parametrów procesu PACVD na budowę i właściwości synergicznych układów $SiC_{x}N_{y}(H)/Ti$Influence of PACVD parameters on structure and properties of synergic $SiC_{x}N_{y}(H)/Ti$ system / Jadwiga KONEFAŁ, Anna MAŁEK, Stanisława KLUSKA, Stanisława JONAS, Sławomir ZIMOWSKI // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2010 R. 13 nr 99–101, s. 93–97. — Bibliogr. s. 97. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: