Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Kołodziej-Hajdo, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913551

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Activity based costing as the tool of performance management / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Performance management : concepts and methods / sci. eds. Janusz Nesterak and Bernard Ziębicki. — Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. — ISBN: 978-83-62511-11-2. — S. 75–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego[Performance budget as a tool to support the implementation of management control in local government unit] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnegoPerformance budget as a tool management control in local government / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 148–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, jednostka samorządu terytorialnego

  keywords: management, management control, government administration units

4
 • Budżet zadaniowy – ujęcie polskie i międzynarodowePerformance budgeting – Polish and international perspective / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Rachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 471). — ISBN: 978-83-7695-656-5. — S. 236–245. — Bibliogr. s. 244–245, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sektor finansów publicznych, budżet zadaniowy, nowe zarządzanie publiczne

  keywords: public finance sector, New Public Management, performance budgeting

5
 • European funds for SMEs : their meaning in development of the sector / Janusz Nesterak, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Knowledge – economy – society : challenges of the contemporary world / ed. Renata Oczkowska, Bogusz Mikuła ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : FCUE, 2011. — ISBN: 978-83-62511-36-5. — S. 211–229. — Bibliogr. s. 229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Ewidencja księgowa funduszy UE w jednostce gospodarczejAccounting records of EU funds in business units / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 18: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 213–220. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Factoring jako metoda finansowania działalności przedsiębiorstwa[Factoring as a method of financing the company activity] / Paweł JASTRZĘBSKI, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Krzysztof Płaszewski // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996, Kraków : materiały konferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — ISBN10: 83-902384-7-0. — S. 64–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych : korzyści i barieryProject finance SMES from EU funds : barriers and benefits / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 32: Rachunkowość w teorii i praktyce, s. 535–547. — Bibliogr. s. 546–547, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Institutional and legal conditions of public-private partnership in Poland / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Expectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-52-2. — S. 57–66. — Bibliogr. s. 65–66, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kontrola zarządcza w jednostkach administracji publicznej – aspekty praktyczneManagement control in government administration units – practical aspects / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 442). — ISBN: 978-83-7695-597-1. — S. 184–193. — Bibliogr. s. 192–193, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, kontrola zarządcza, jednostki administracji rządowej

  keywords: management, management control, government administration units

11
 • Koszty logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwemLogistics costs in the process of business management / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 291). — ISBN: 978-83-7695-389-2. — S. 246–254. — Bibliogr. s. 253–254, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: logistyka, koszty logistyki, zarządzanie kosztami

  keywords: logistics, logistics costs, costs management

12
 • Koszty w systemie Just-in-TimeCosts in system Just in Time / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Koszt pozyskiwania funduszy w przedsiębiorstwie jako kryterium wyboru sposobu finansowania działalności[The cost of raising funds in the company as a criterion for selecting the method of financing] / Jarosław R. Fuchs, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 63–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Logistic costing – essence and concepts / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Cost management in the enterprise under globalization : monograph, Pt. 2 / ed. Jolanta Chluska ; Faculty of Management. Częstochowa University of Technology. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej). — ISBN: 978-83-63500-00-9. — S. 9–20. — Bibliogr. s. 20, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ocena efektywności w partnerstwie publiczno-prywatnym[Evaluation of the effectiveness of public-private partnership] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — ISBN: 978-83-264-3434-1. — S. 160–188. — Afiliacja na podstawie wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie nowoczesnego zarządzania organizacjami publicznymiPublic-private partnerships as a tool of modern management of public organizations / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 224, s. 51–60. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, usługi publiczne, zarządzanie organizacjami publicznymi

  keywords: public services, public-private partnership, the management of public organizations

17
 • Partnerstwo publiczno-prywatne - kontekst przedsiębiorcyPublic-private partnership - context of the entrepreneur / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — ISBN: 978-83-65173-20-1 ; e-ISBN: 978-83-65173-21-8. — S. 39-47. — Bibliogr. s. 47, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Podatek odroczony według regulacji krajowych, MSSF i US GAAPDeferred tax according to domestic regulations, IFRS and US GAAP / Anna SUROWIEC, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 122). — ISBN: 978-83-7695-042-6. — S. 454–463. — Bibliogr. s. 463, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Pomiar efektywności projektu realizowanego w partnerstwie publiczno-prawnym[Measuring efficiency of project in public-law partnership] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 11. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Pomiar efektywności projektu realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnymMeasurement of public-private partnership project efficiency / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 60–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiar, efektywność, partnerstwo publiczno-prywatne

  keywords: measurement, efficiency, public-private partnership

21
 • Przepływ informacji finansowej w transakcji PPPFlow financial information in the PPP transactions / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: informacja, partnerstwo publiczno-prywatne, usługi publiczne, partnerzy

  keywords: information, public-private partnerships, public services, partners

22
 • Przepływ informacji finansowej w transakcji PPPFlow financial information in the PPP transactions / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 181–192. — Bibliogr. s. 191–192, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: informacja, partnerstwo publiczno-prywatne, usługi publiczne, partnerzy

  keywords: information, public-private partnerships, public services, partners

23
 • Rachunek kosztów działań w procesach logistycznych przedsiębiorstwa[Activity-based costing in logistic process of the enterprise] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii / książka pod red. Moniki Łada, Aliny Kozarkiewicz ; red. Agnieszka Bereźnicka-Serafin. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,, 2008. — ISBN: 978-83-255-0378-9. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Rachunkowość przedsiębiorstwa finansującego projekty inwestycyjne z funduszy UEAccounting of a business unit financing investment projects from EU funds / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC // W: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 122). — ISBN: 978-83-7695-042-6. — S. 237–245. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne według regulacji MSSF i US GAAPLong-lived assets and intangible assets in IFRS and US GAAP / Anna SUROWIEC, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 625. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 32: Rachunkowość w teorii i praktyce, s. 647–656. — Bibliogr. s. 656, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych