Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Kołodziej-Hajdo, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5333-0375

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913551

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Activity-based costing in the company logistic processes / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC // W: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference : Zlín 28. a 29. dubna 2005 = Finance and accouting in science, tuition and practice : proceedings of the international conference : [abstracts] / ed. Stanislav Palička ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví. — Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. — S. 91. — Pełny tekst w: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi [Dokument elektroniczny] : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Zlín 28. a 29. dubna 2005 = Finance and accouting in science, tuition and practice / ed. Stanislav Palička ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zlín : Univerzita Tomáše Bati. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częściowo wg CD-ROM-u. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Activity based costing as the tool of performance management / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Performance management : concepts and methods / sci. eds. Janusz Nesterak and Bernard Ziębicki. — Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. — ISBN: 978-83-62511-11-2. — S. 75–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza czynników determinujących efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach koksochemicznychThe analysis of factors determining the stock management effectiveness in coke companies / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 471–483. — Bibliogr. s. 483, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budżet partycypacyjny jako instrument zarządzania publicznego w koncepcji \emph{public governance} na przykładzie miasta KrakowaParticipatory budget as a public management instrument in public governance of the city of Cracow / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 341, s. 159–170. — Bibliogr. s. 168–169, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/12.pdf

 • słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego, public governance, budżet partycypacyjny

  keywords: public governance, participatory budget, local government unit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego[Performance budget as a tool to support the implementation of management control in local government unit] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnegoPerformance budget as a tool management control in local government / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 148–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/13.pdf

 • słowa kluczowe: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, jednostka samorządu terytorialnego

  keywords: management, management control, government administration units

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Budżet zadaniowy – ujęcie polskie i międzynarodowePerformance budgeting – Polish and international perspective / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Rachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 471). — ISBN: 978-83-7695-656-5. — S. 236–245. — Bibliogr. s. 244–245, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sektor finansów publicznych, budżet zadaniowy, nowe zarządzanie publiczne

  keywords: public finance sector, New Public Management, performance budgeting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.471.21

8
 • Czynniki determinujące efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach koksochemicznychFactors determining the effectiveness of inventory management in coke chemicals enterprises / Janusz Nesterak, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw : zeszyt dedykowany Profesor Annie Nehring z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / red. nauk. z. Kazimierz Górka. — Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; ISSN 0208-7944 ; nr 731). — S. 213–225. — Bibliogr. s. 225

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • European funds for SMEs : their meaning in development of the sector / Janusz Nesterak, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Knowledge – economy – society : challenges of the contemporary world / ed. Renata Oczkowska, Bogusz Mikuła ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : FCUE, 2011. — ISBN: 978-83-62511-36-5. — S. 211–229. — Bibliogr. s. 229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ewidencja księgowa funduszy UE w jednostce gospodarczejAccounting records of EU funds in business units / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 18: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 213–220. — Bibliogr. s. 219, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Factoring jako metoda finansowania działalności przedsiębiorstwa[Factoring as a method of financing the company activity] / Paweł JASTRZĘBSKI, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Krzysztof Płaszewski // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996, Kraków : materiały konferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — ISBN10: 83-902384-7-0. — S. 64–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Financial results and the reconversion processes in energy distribution companies / Anna SUROWIEC, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Beata Skowron-Grabowska // W: Technology & economy in industrial reconversion / eds. Maria Nowicka-Skowron, Ralph Lescroart, Piotr Pachura ; HEC du Luxemburg. Institut Superieur Industriel Pierrard ; Czestochowa University of Technology. Faculty of Management. — Virton, Belgium : HEC du Luxemburg ISI Pierrard, 2004. — (Dépôt légal ; D/2004/9727/2). — Opis częśc. wg okł.. — S. 368–374. — Bibliogr. s. 374, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych : korzyści i barieryProject finance SMES from EU funds : barriers and benefits / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 32: Rachunkowość w teorii i praktyce, s. 535–547. — Bibliogr. s. 546–547, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Institutional and legal conditions of public-private partnership in Poland / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Expectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-51-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-52-2. — S. 57–66. — Bibliogr. s. 65–66, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kontrola zarządcza w jednostkach administracji publicznej – aspekty praktyczneManagement control in government administration units – practical aspects / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 442). — ISBN: 978-83-7695-597-1. — S. 184–193. — Bibliogr. s. 192–193, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, kontrola zarządcza, jednostki administracji rządowej

  keywords: management, management control, government administration units

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.442.17

16
 • Kontrola zarządcza z punktu widzenia nowego zarządzania publicznegoManagement control from the point of view of a new public management / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — ISBN: 978-93-65173-62-1 ; e-ISBN: 978-83-65173-63-8. — S. 71–79. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Koszty logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwemLogistics costs in the process of business management / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 291). — ISBN: 978-83-7695-389-2. — S. 246–254. — Bibliogr. s. 253–254, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: logistyka, koszty logistyki, zarządzanie kosztami

  keywords: logistics, logistics costs, costs management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Koszty w systemie Just-in-TimeCosts in system Just in Time / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koszty zapasów w problematyce budżetowania[The cost of stocks in budgeting problems] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Cz. 4 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania AGH. Katedra Zarządzania Finansami. — Kraków : KZF WZ AGH, 2003. — S. 79–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koszt pozyskiwania funduszy w przedsiębiorstwie jako kryterium wyboru sposobu finansowania działalności[The cost of raising funds in the company as a criterion for selecting the method of financing] / Jarosław R. Fuchs, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — ISBN10: 83-902384-3-8. — S. 63–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Logistic costing – essence and concepts / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Cost management in the enterprise under globalization : monograph, Pt. 2 / ed. Jolanta Chluska ; Faculty of Management. Częstochowa University of Technology. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej). — ISBN: 978-83-63500-00-9. — S. 9–20. — Bibliogr. s. 20, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Obrotowość zapasów a koszty logistyczne przedsiębiorstwa[Inventory turnover and logistic cost of management] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : III [trzecia] konferencja naukowa : 17–19 czerwca 2002 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica], 2002. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena efektywności w partnerstwie publiczno-prywatnym[Evaluation of the effectiveness of public-private partnership] / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — ISBN: 978-83-264-3434-1. — S. 160–188. — Afiliacja na podstawie wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie nowoczesnego zarządzania organizacjami publicznymiPublic-private partnerships as a tool of modern management of public organizations / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 224, s. 51–60. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/05_24.pdf

 • słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, usługi publiczne, zarządzanie organizacjami publicznymi

  keywords: public services, public-private partnership, the management of public organizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Partnerstwo publiczno-prywatne - kontekst przedsiębiorcyPublic-private partnership - context of the entrepreneur / Marta KOŁODZIEJ-HAJDO // W: Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — ISBN: 978-83-65173-20-1 ; e-ISBN: 978-83-65173-21-8. — S. 39-47. — Bibliogr. s. 47, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: