Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kogut, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909956

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Active methods of mercury removal from flue gases / Marta MARCZAK, Stanisław BUDZYŃ, Jakub SZCZUROWSKI, Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 158. — Bibliogr. s. 158

 • keywords: solid fuels, mercury emission, flue gases purification

2
 • Analiza efektów powiązania technologii suchego chłodzenia koksu z podsuszaniem wsadu węglowegoAnalysis of the effects of combining coke dry quenching with coal predrying / Piotr BURMISTRZ, Andrzej Czaplicki, Grzegorz CZERSKI, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Piotr Żarczyński // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 3, s. 355–368. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: suche chłodzenie koksu, podsuszanie wsadu węglowego, koks, rachunek efektywności ekonomicznej

  keywords: coke, coke dry quenching, coal predrying, economic effficiency account

3
 • A new current based slip controller for ABS / Krzysztof KOGUT, Krzysztof KOŁEK, Maciej ROSÓŁ, Andrzej TURNAU // W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017 — the 19th Polish Control Conference, Kraków, Poland, June 18–21, 2017 / eds. Wojciech Mitkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 577). — ISBN: 978-3-319-60698-9 ; e-ISBN: 978-3-319-60699-6. — S. 190–199. — Bibliogr. s. 196, 199, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Balance of mercury in the combustion processes / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT // W: Mercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — ISBN: 978-83-63016-18-0. — S. 92–104. — Bibliogr. s. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Instalacja demonstracyjna do monitorowania i redukcji emisji rtęci ze spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowychThe demo installation for monitoring and reduction of mercury emission from coal-fired plants / Marek Bujny, Piotr BURMISTRZ, Stanisław Gruszka, Wacław Janicki, Krzysztof KOGUT, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2012 t. 15 z. 4, s. 161–174. — Bibliogr. s. 171–173, Streszcz., Abstr.. — XXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Gospodarka – Surowce – Energia – Środowisko – Polityka Energetyczna : Zakopane, 14–17 października 2012, cz. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Instalacja demonstracyjna do usuwania rtęci ze spalinDemonstration installation for mercury removal from flue gases / Andrzej STRUGAŁA, Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki // W: Emisja rtęci i możliwości jej ograniczenia w polskim sektorze energetycznym : konferencja naukowo-przemysłowa : Kraków, 13–14 maja 2015 r. : zbiór referatów. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 92–118. — Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Legal regulations on mercury emission / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT // W: Mercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — ISBN: 978-83-63016-18-0. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 41–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Lignites and subbituminous coals combustion in Polish power plants as a source of anthropogenic mercury emission / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Marta MARCZAK, Jerzy Zwoździak // Fuel Processing Technology ; ISSN 0378-3820. — 2016 vol. 152, s. 250–258. — Bibliogr. s. 257–258, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-17. — tekst: https://goo.gl/hh3MXz

 • keywords: mercury, lignite, anthropogenic emission, subbituminous coal, coal-fired power plants

9
 • Mercury in bituminous coal used in Polish power plantsRtęć w węglach kamiennych spalanych w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 473–488. — Bibliogr. s. 486–488. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/830/698

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, spalanie, energetyka, wskaźnik emisji

  keywords: mercury, combustion, power industry, bituminous coal (hard coal), emission factor

10
 • Mercury in Polish bituminous coals used in coke production / Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT, Marta MARCZAK, Jerzy GÓRECKI, Tadeusz DZIOK // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 202. — Bibliogr. s. 202

 • keywords: bituminous coal, coal cleaning, anthropogenic mercury emission, coking, mercury distribution

11
 • Mercury in the environment – overview / Piotr BURMISTRZ, Tadeusz DZIOK, Krzysztof KOGUT // W: Mercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — ISBN: 978-83-63016-18-0. — S. 19–32. — Bibliogr. s. 29–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Methods of mercury content reduction in coal / Piotr BURMISTRZ, Tadeusz DZIOK, Krzysztof KOGUT, Dorota MAKOWSKA // W: Mercury as a coal combustion pollutant : monograph / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała. — Warszawa : Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, [2014]. — ISBN: 978-83-63016-18-0. — S. 135–152. — Bibliogr. s. 150–152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Neural network application for analysis of operation of medium pressure gas networks / Krzysztof KOGUT // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 114–121. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 120–121, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Niewielki udział, choć ekologiczne i wysokosprawne moceOnly a small share, but environmentally friendly, high-efficiency production / Krzysztof KOGUT // W: Polskie Elektrownie 2010 = Polish Power Plants 2010 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET, [2010]. — S. 42–47, 118–123. — Bibliogr. s. 47, 123. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ocena przydatności polskich węgli do procesu zgazowaniaAssessment of Polish coal's suitability for the gasification process / Stanisław PORADA, Przemysław GRZYWACZ, Grzegorz CZERSKI, Krzysztof KOGUT, Dorota MAKOWSKA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 4, s. 89–102. — Bibliogr. s. 100–102, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: substancja mineralna, zgazowanie węgla, reaktory zgazowania, reakcyjność węgla, przydatność przemiałowa

  keywords: coal gasification, mineral matter, gasifiers, coal reactivity, grindability

16
 • Produkcja tlenu[Oxygen production] / Krzysztof KOGUT, Przemysław GRZYWACZ // W: Baza danych procesów i operacji w technologiach zgazowania węgla : monografia / pod red. Stanisława Porady i Andrzeja Strugały. — Kraków ; [Białystok : Drukarnia Cyfrowa - Partner Poligrafia], 2015. — ISBN: 978-83-63503-69-7. — S. 85–98. — Bibliogr. s. 92, 95, 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Produkcja tlenu do procesów zgazowania[Oxygen production to gasification processes] / Przemysław GRZYWACZ, Krzysztof KOGUT // W: Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla : monografia / pod red. Stanisława Porady i Andrzeja Strugały. — Kraków ; Białystok : Drukarnia Cyfrowa - Partner Poligrafia, 2015. — ISBN: 978-83-63503-68-0. — S. 89–107. — Bibliogr. s. 107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Prognozowanie pracy sieci gazowej za pomocą sztucznych sieci neuronowychForecasting the work of gas network by means of artificial neural network / Tomasz CIEŚLIK, Krzysztof KOGUT // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2016 R. 72 nr 6, s. 443–450. — Bibliogr. s. 450. — Artykuł powstał na podstawie referatu z Konferencji naukowo-technicnej FORGAZ 2016 "Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja", 13–15 stycznia 2016, Muszyna. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: prognozowanie, sieć neuronowa, spadek ciśnienia, sieć gazowa

  keywords: forecasting, neural network, pressure drop, gas network

19
 • Prospects for the use of hydrogen in electricity storage in the light of foreign experience / Tomasz Blacharski, Krzysztof KOGUT, Adam SZURLEJ // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 85

 • keywords: natural gas, hydrogen, energy storage

20
 • Próba zbudowania mapy drogowej klientów gazu ziemnegoAttempt to build the road map of natural gas customers / Tomasz CIEŚLIK, Piotr Narloch, Krzysztof KOGUT, Klaudia METELSKA // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 t. 91 nr 4, s. 123–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.. — T. Cieślik – dod. afiliacja: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, gaz ziemny, prognozowanie, analiza zużycia

  keywords: artificial neural networks, natural gas, forecasting, consumption analysis

21
 • Reduction of mercury emission during the processing of coal / Piotr BURMISTRZ, Leszek CZEPIRSKI, Krzysztof KOGUT, Andrzej STRUGAŁA, Jakub SZCZUROWSKI // W: Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — ISBN: 978-83-931791-1-4. — S. 151–166. — Bibliogr. s. 163–166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Sorbent do oczyszczania gazów spalinowych[Sorbent to flue gases treatment] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BURMISTRZ Piotr, CZEPIRSKI Leszek, Janicki Wacław, KOGUT Krzysztof, STRUGAŁA Andrzej, Tokarski Stanisław. — Int.Cl.: B01J 20/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404807 A1 ; Opubl. 2015-02-02. — Zgłosz. nr P.404807 z dn. 2013-07-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 3, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404807A1.pdf

 • słowa kluczowe: usuwanie rtęci, pył koksowy, gazy spalinowe

  keywords: coke dust, mercury removal, flue gases

23
 • Spalanie węgla jako źródło emisji rtęci do środowiskaCoal combustion as a source of mercury emission to environment / Marta MARCZAK, Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. — ISBN: 978-83-7865-407-0. — S. 11–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, spalanie, emisja antropogeniczna

  keywords: hard coal, mercury, combustion, anthropogenic emission

24
 • Spalanie węgla jako źródło emisji rtęci do środowiskaCoal combustion as a source of mercury emission to environment / Marta MARCZAK, Piotr BURMISTRZ, Krzysztof KOGUT // W: Rtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka [Dokument elektroniczny] : IV ogólnopolska konferencja : Gdynia, 11–13.05.2016 : abstrakty. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 7. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Technologia paliw : wyzwania i szanse : praca zbiorowa[Fuels technology : challenges and opportunities : collective work] / pod red. Piotra BURMISTRZA ; aut.: Czesław Butrymowicz, Piotr BURMISTRZ, [et al.], Grzegorz CZERSKI, [et al.], Jerzy F. JANIK, [et al.], Krzysztof KOGUT, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, [et al.], Stanisław PORADA, [et al.]. — Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2016. — 116, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-911589-8-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych