Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Klimkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2927-8308

ResearcherID: M-6502-2014

Scopus: 57189576870

PBN: 913550

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej[Graduates of the AGH Faculty of Management at the beginning of their professional career] / Piotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0616). — Bibliogr. s. 145–152. — ISBN: 978-83-7464-775-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • A comprehensive view on occupational health and safety as a part of responsible rewardingBezpieczeństwo i higiena pracy jako kluczowy element odpowiedzialnego wynagradzania pracowników / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Ewa BECK-KRALA // W: Social responsibility of organizations : old – new stakeholders?. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 464). — ISBN: 978-83-7695-642-8. — S. 69–79. — Bibliogr. s, 77–79, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, kapitał ludzki, bezpieczeństwo i higiena pracy, odpowiedzialne wynagrodzenie

  keywords: human capital, Occupational Health and Safety, Corporate Social Resonsibility, responsible rewarding

3
 • Bezpieczne i higieniczne środowisko pracy w procesie ewaluacji systemu wynagrodzeń[Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization] / E. BECK-KRALA, K. KLIMKIEWICZ // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 13–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Budowanie zaangażowania – czyli o wykorzystaniu platformy Moodle w kształtowaniu kompetencji społecznych studentówBuilding commitment – using Moodle in developing social skills of students / Katarzyna KLIMKIEWICZ // e-mentor ; ISSN 1731-6758. — 2016 nr 2, s. 4–12. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • CSR-based employer attractiveness among young job seekers: the role of individual characteristics and attitudes towards CSR / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Victor Oltra // W: EURAM'15 [Dokument elektroniczny] : 15\textsuperscript{th} annual conference : 17–20 June, 2015, Warsaw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : s. n.], [2015]. — e-ISBN: 978-8386437-60-0. — S. [1–2], 1–40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://2015.euramfullpaper.org/program/papers-download.asp [2015-10-17]. — Bibliogr. s. 22–29, Abstr.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: employer branding, corporate social responsibility (CSR), employer attractiveness, young job seekers, individual characteristics, attitude towards CSR

6
 • Czy dialog buduje przewagę konkurencyjną? : badanie spostrzegania przez menedżerów potencjału konkurencyjnego partycypacji interesariuszy w organizacjiDoes the dialogue create the competitive advantage? : the study on managerial perception of the competitive potential based on stakeholder participation in organization / Karolina Pietras, Katarzyna KLIMKIEWICZ // Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1899-6116. — 2015 nr 2, s. 83–101. — Bibliogr. s. 99-101, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: partycypacja interesariuszy, dialog z interesariuszami, przewaga konkurencyjna, zasoby relacyjne, percepcja menedżerska

  keywords: stakeholder participation, stakeholder dialogue, competitive advantage, relational resources, managerial perception

7
 • Development of professional competencies : the perspective of: employers, employees and universities / Piotr GÓRSKI, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Marzena STASZKIEWICZ // W: Uncertainty in a flattening world: challenges for IHRM : 13\textsuperscript{th} international human resource management conference : 24–27\textsuperscript{th} June 2014, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Aleksy Pocztowski, Beata Buchelt. — Cracow : Cracow University of Economics, cop. 2014. — ISBN: 978-83-914703-4-3. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Does CSR enhance employer attractiveness? : the role of Millennial job seekers' attitudes / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Victor Oltra // Corporate Social Responsibility and Environmental Management ; ISSN 1535-3958. — 2017 vol. 24 iss. 5, s. 449–463. — Bibliogr. s. 459–461, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-22

 • keywords: stakeholder engagement, employer branding, corporate social responsibility (CSR), employer attractiveness, Millennials, individual attitudes

9
 • How effective are business ethics/CSR courses in higher education? / Guillermina Tormo-Carbó, Victor Oltra, Elies Seguí-Mas, Katarzyna KLIMKIEWICZ // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0428. — 2016 vol. 228, s. 567–574. — Bibliogr. s. 573–574, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-04. — 2nd international conference on Higher Education Advances, HEAd´16, 21–23 June 2016, València, Spain. — tekst: https://goo.gl/vpJhsY

 • keywords: higher education, management students’ ethical awareness, business ethics/CSR course effectiveness, CSR teaching, business ethics teaching

10
 • Jak zapewnić wspierające środowisko pracy? : bezpieczeństwo i higiena pracy jako element odpowiedzialnego wynagradzania[Assuring human capital as a base for corporate social responsibility? : a comprehensive view on occupational health and safety as a part of responsible rewarding] / K. KLIMKIEWICZ, E. BECK-KRALA // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kompetencje, wartości i oczekiwania studentów Wydziału Zarządzania na progu kariery zawodowejCompetences, values and expectations of students of management at the beginning of their careers / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization / Ewa BECK-KRALA, Katarzyna KLIMKIEWICZ // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. — 2016 vol. 22 no. 4, s. 523–531. — Bibliogr. s. 530–531. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-02

 • keywords: compensation evaluation model, supportive working environment, occupational safety and health evaluation

13
 • Ocena istotności kompetencji zawodowych i wymagań rynku pracy przez studentów Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na progu kariery zawodowejAssessment and professional competencies relevance and labour market requirements for students of the AGH University of Science and Technology in Cracow Faculty of Management at the start of a professional career / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-476-1. — S. 33–45. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Odpowiedzialne przedsiębiorstwo w odpowiedzialnym otoczeniuResponsible company in responsible surrounding / Katarzyna KLIMKIEWICZ // W: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym = Integration and disintegration processes in modern economy. Pt. 5, Integration and disintegration in real sector / pod red. Barbary Polszakiewicz i Jerzego Boehlke. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. — (Ekonomia i Prawo ; ISSN 1898-2255 ; t. 11 nr 4). — S. 199–213. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Poszukiwanie wartości – znaczenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw dla kształtowania wizerunku pracodawcyLooking for values? – the role of the corporate social responsibility in shaping of the employer's profile / Katarzyna KLIMKIEWICZ // W: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego : 24–25 listopada 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–16. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/referaty_konferencyjne/ [2011-01-21]. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr., Summ.. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Programy motywacyjne wspierające prośrodowiskową politykę organizacjiReward programs supporting environmental organizational policy / Ewa BECK-KRALA, Katarzyna KLIMKIEWICZ // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management ; ISSN 1641-0874. — 2017 nr 6, s. 41–56 [tekst pol.], s. 41–54 [tekst ang.]. — Bibliogr. s. 53–55, Summ., Streszcz.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: odpowiedzialne wyna­gradzanie, zielone pro­gramy moty­wowa­nia i wyna­gradza­nia pra­cown­ików, zrównoważone sys­temy wyna­gradza­nia

  keywords: responsible rewarding, sustainable reward systems, green incentive and compensation programs

17
 • Responsible rewarding systems – the first step to explore the research areaOdpowiedzialne wynagradzanie – pierwsze kroki w kierunku określenia obszaru badań / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Ewa BECK-KRALA // W: Social responsibility of organizations directions of changes / ed. by Magdalena Rojek-Nowosielska. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2015. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 387). — ISBN: 978-83-7695-502-5. — S. 66–79. — Bibliogr. s. 77–78, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, wynagradzanie pracowników, ewaluacja systemów wynagrodzeń

  keywords: corporate social responsibility, rewarding employees, compensation systems evaluation

18
 • Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia studentów uczelni wyższychThe role of students interships in improving the practical aspect of education / Katarzyna KLIMKIEWICZ // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 93–101. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, praktyki zawodowe, kształcenie na uczelniach wyższych

  keywords: inter-organizational cooperation, internship, practical aspect of education

19
 • Różnice kulturowe wobec rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na przykładzie Polski i NiemiecThe cultural differences against the corporate social responsibility development on the example of Poland and Germany / Katarzyna KLIMKIEWICZ // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 327–335. — Bibliogr. s. 335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Shaping corporate social responsibility - contribution of reward proffesionals to CSR / Ewa BECK-KRALA, Katarzyna KLIMKIEWICZ, Dow Scott // W: RMC 2017 [Dokument elektroniczny] : 6th Reward Management Conference : the new pay revisited: promises fulfilled or unrequited? : Brussels, 7–8 December 2017 / European Institute for Advanced Studies in Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : EIASM], [2017]. — (European Reward Managment Conference ; ISSN 2295-1695). — S. [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [14–15]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Socio-economic impact of compensation programs / Katarzyna KLIMKIEWICZ, Ewa BECK-KRALA // W: RMC 2017 [Dokument elektroniczny] : 6th Reward Management Conference : the new pay revisited: promises fulfilled or unrequited? : Brussels, 7–8 December 2017 / European Institute for Advanced Studies in Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : EIASM], [2017]. — (European Reward Managment Conference ; ISSN 2295-1695). — S. [1–21]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [16–21], Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Społeczna odpowiedzialność pracodawców – perspektywa teoretyczna a oczekiwania uczestników rynku pracyEmployers social responsibility – theoretical perspective vs. expectations on the labour market / Katarzyna KLIMKIEWICZ // W: Społeczna odpowiedzialność organizacji : diagnoza i doskonalenie / red. nauk. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 338). — ISBN: 978-83-7695-425-7. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, rynek pracy, wizerunek pracodawcy, oczekiwania wobec społecznej odpowiedzialności pracodawców

  keywords: corporate social responsibility, labour market, employer branding, expectations towards social responsibility of employers

23
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako wyraz kultury organizacyjnejCorporative social responsibility as an expression of organisation culture / Katarzyna KLIMKIEWICZ // W: Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena / red. nauk. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 156). — ISBN: 978-83-7695-120-1. — S. 136–146. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcyCorporate social responsibility vs. employer branding / Katarzyna KLIMKIEWICZ // W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji / red. nauk. Małgorzata Gableta, Agata Pietroń-Pyszczek. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 43). — ISBN: 978-83-7011-956-0. — S. 200–207. — Bibliogr. s. 206–207, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw jako odpowiedź na współczesne problemy w organizacjach – przykłady dobrych praktyk w polityce personalnejCorporate social responsibility as key part of an employer's HR strategy – facing contemporary challenges in business environment / Katarzyna KLIMKIEWICZ // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki / red. nauk. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu we Wrocławiu, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 42). — ISBN: 978-83-7011-955-3. — S. 197–210. — Bibliogr. s. 209–210, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych