Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Kisielowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 50561434000

PBN: 946623

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Badania nad wpływem wybranych czynników fizykochemicznych na efektywność procesu bioługowania odpadów poflotacyjnych przy wykorzystaniu grzybów pleśniowych z gatunku {\em Aspergillus Niger}The research on the influence of the selected physicochemical agents on cooper bioleaching process efficiency from after-flotation waste using microfungi of the {\it Aspergillus Niger} species / Ewa KISIELOWSKA, Ewelina Kasińska-Pilut, Justyna Jaśkiewicz // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 247–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/KCG6rF

 • słowa kluczowe: miedź, odpady poflotacyjne, bioługowanie, grzyby pleśniowe, Aspergillus niger

  keywords: Aspergillus niger, bioleaching, copper, after-flotation waste, microfungi

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Bioaccumulation of Cr(VI) ions from aqueous solutions by {\em Penicillium citrinum}Bioakumulacja jonów Cr(VI) z roztworów wodnych przy wykorzystaniu grzyba {\it Penicillium citrinum} / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 1, s. 448–465. — Bibliogr. s. 462–464, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biological removal of Cr(VI) ions from aqueous solutions by {\em Trichoderma viride} / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2013 vol. 49 iss. 1, s. 47–60. — Bibliogr. s. 58–60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp130105

5
 • Bioługowanie srebra z odpadów poflotacyjnych składowiska „Gilów” w Lubinie z udziałem grzybów mikroskopowych z gatunku {\em Aspergillus flavus}Bioleaching of silver from post-flotation wastes of the “Gilów” dumping site in Lubin with the participation of microscopic fungi of the species {\it Aspergillus flavus} / Ewa KISIELOWSKA, Ewelina KASIŃSKA-PILUT, Anna HOŁDA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 3, s. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bioodsiarczanie węgla z wykorzystaniem bakterii \emph{Acidithiobacillus thioparus}Biodesulphurisation of coal with the use of \emph{Acidithiobacillus thioparus} / Ewa KISIELOWSKA, Anna HOŁDA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 5, s. 124–128. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel, bakterie, odsiarczanie, thioparus

  keywords: coal, desulphurisation, thioparus, bacteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Chemical and biological analysis of chromium waste / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 113–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_09.pdf

 • słowa kluczowe: mikroorganizmy, Cr(VI), błoto pochromowe, grzyby mikroskopowe, bakterie

  keywords: Cr(VI), microorganisms, chromium waste, fungi, bacteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Copper bioleaching from after-flotation waste using microfungi / Ewa KISIELOWSKA, Ewelina Kasińska-Pilut // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 156–160. — Bibliogr. s. 160. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. — Kočice : BERG Faculty of Technical University, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Examination of the waste ceramic raw material purification by means of microbiological methods / Elżbieta KONOPKA, Ewa KISIELOWSKA, Kazimierz SZTABA // W: Mineral resources, environment and health : first international conference : Frýdek-Místek, Czech Republic, Europe : 12–14 October 1994 : proceedings = Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví : první mezinárodní konference / eds. Prabir Kumar Ganguly, Adriana Stahovcová, Pavel Honzík, Vladimír Homola. — Ostrava : Technical University of Ostrava, 1994. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476). — S. 163–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of heavy metals on soil microfloraWpływ metali ciężkich na mikroflorę gleby / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 71–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_05.pdf

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, gleba, metale toksyczne, mikroflora gleby

  keywords: toxic metals, heavy metals, soil, soil microflora

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Microbiological investigations in the Acid Maine Drainage environment near Łęknica (SW Poland) – preliminary results / Piotr BOŻĘCKI, Ewa KISIELOWSKA // W: 1st Students' international geological conference : 16–19 April 2010, Kraków, Poland : abstract / ed. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polish Geological Society, 2010. — ISBN: 978-83-924869-6-1. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych[Microbiological neutralization of hydrogen sulfide wastewater] / Ewa KISIELOWSKA, Elżbieta KONOPKA, Kazimierz St. SZTABA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 179–190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mimetite formation from lead adsorbed on surface of \emph{Bacillus Subtilis} / Anna KLESZCZEWSKA, Maciej MANECKI, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz BAJDA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 32, s. 91. — 2nd Central-European mineralogical conference 2008 (CEMC) : XV meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Szklarska Poręba, 9–14 September 2008 : abstracts / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2008]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena i wykorzystanie warunków środowiskowych w procesie wzbogacania kopaliny na drodze (bio)hydrometalurgicznejEvaluation and utilization of the environmental conditions in mineral dressing by (bio)hydrometalurgical method / Elżbieta KONOPKA, Ewa KISIELOWSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 105–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_09.pdf

 • słowa kluczowe: uran, mikroflora, wzbogacanie, łupki metalonośne

  keywords: uranium, metal-bearing shales, microorganisms, en richment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Participation of microorganisms in effluent transformationUdział mikroorganizmów w przetwarzaniu osadów ściekowych / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_06.pdf

 • słowa kluczowe: osady ściekowe, utylizacja, mikroorganizmy

  keywords: utilization, sludges, microorganisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pyromorphite formation from lead adsorbed on bacteria cells of Bacillus subtilis / Anna KLESZCZEWSKA, Maciej MANECKI, Ewa KISIELOWSKA, Tomasz BAJDA // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : EGU General Assembly 2008 : Viena, 13–18 April 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : EGU], [2008]. — 1 dysk optyczny. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 10). — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Removal of heavy metals from coal medium with application of biotechnological methodsUsuwanie metali ciężkich ze środowiska węglowego przy zastosowaniu biotechnologii / Ewa KISIELOWSKA, Anna HOŁDA, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 93–104. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_08.pdf

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, mikroorganizmy, bioługowanie, grzyby pleśniowe, bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, bakterie Acidithiobacillus thiooxidans

  keywords: heavy metals, microorganisms, bioleaching, Acidithiobacillus ferrooxidans bacteria, mildew, Acidithiobacillus thiooxidans bacteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Research over bio-flocculation application in sedimentation of mineral suspensionBadania nad wykorzystaniem bioflokulacji w procesie sedymentacji zawiesin mineralnych / Ewa KISIELOWSKA, Agnieszka SUROWIAK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 1, s. 189–196. — Bibliogr. s. 196, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sedymentacja, bioflokulacja, prędkość sedymentacji, odpady mułu węglowego

  keywords: sedimentation, bio-flocculation, coal slime wastes, sedimentation velocity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Technologia wody i ścieków : ćwiczenia laboratoryjne, Cz. 1[Technology of water and sawages : laboratory exercises, Pt. 1] / Agnieszka GALA, Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 196, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1719). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-346-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Technologia wody i ścieków : ćwiczenia laboratoryjne, Cz. 2[Technology of water and sawages : laboratory exercises, Pt. 2] / Agnieszka GALA, Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 244, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1720). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-377-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The bioleaching of silver from the “Żelazny Most” disposal after-flotation wastes in Lubin with application of microfungi from genus Aspergillus nigerBioługowanie srebra z odpadów poflotacyjnych z Lubina ze składowiska „Żelazny Most” z zastosowaniem grzybów z rodzaju Aspergillus niger / Ewa KISIELOWSKA, Rafał Wojtasik, Ewelina Kasińska-Pilut, Anna HOŁDA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 31–37. — Bibliogr. s. 37, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Utilization of the biomass of selected micro-organisms flocculant in selective flocculation / Zofia BLASCHKE, Ewa KISIELOWSKA, Elżbieta KONOPKA, Zofia GŁADYSZ // Recent Advances in Coal Processing ; ISSN 1023-6201. — 1996 vol. 1, s. 511-514. — Bibliogr. s. 514. — New trends in coal preparation technologies and equipment : proceedings of the 12th international coal preparation congress : Cracow, Poland, May 23–27, 1994 / ed. Wieslaw S. Blaschke. — Amsterdam : Gordon and Breach Publishers, cop. 1996

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Barycz” w Krakowie na kształtowanie się mikroflory wód potoku MalinówkaInfluence of the effluents from the municipal storage yard “Barycz” in Krakow on formation of microflora in waters of the river Malinówka / Ewa KISIELOWSKA, Anna Jarosz // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 35). — ISBN10: 83-89772-27-2. — S. 163–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zastosowanie metod biotechnicznych w przeróbce surowców mineralnych oraz ochronie środowiskaApplication of biotechnological methods in mineral processing and environment protection / Ewa KISIELOWSKA, Elżbieta KONOPKA, Kazimierz SZTABA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 64–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. zesz. spec. Marian Brożek. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: