Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Kaźmierczuk, dr inż.

poprzednio: Kotuła

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
  • Wykorzystanie metod statystycznych do identyfikacji piaskowców w mioceńskich utworach z rejonu złoża DzikówIdentification of sandstones in the Miocene deposit of Dzików with the use of statistical methods / Monika KAŹMIERCZUK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 177–182. — Bibliogr. s. 182, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej dla mioceńskich utworów z rejonu złoża Dzików[Multidimensional statistical methods used in geological interpretation of well logs in the Miocene formation in Dzików region] / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 51

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
  • Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej w mioceńskich utworach z rejonu złoża gazu Dzików w SE PolsceApplication of statistical methods to geological interpretation of well logs of the miocene formation in the area of Dzików gas field in SE Poland / Monika KAŹMIERCZUK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57 nr 11, s. 1004–1014. — Bibliogr. s. 1014, Abstr.. — Polski Kongres Geologiczny : sesja geofizyczna : Kraków, 26–28.06.2008 r. / pod red. Jadwigi Jarzyny. — Warszawa : Polski Instytut Geologiczny, 2009

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Zastosowanie metod statystycznych do wspomagania geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej[Application of statistical methods to aid geological interpretation of well logs] / Monika KAŹMIERCZUK // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 3 / red. nauk. Jacek Jakubowski, Janusz Wątroba. — Kraków : StatSoft Polska Sp. z o. o., 2008. — ISBN: 978-83-88724-38-1. — S. 369–377. — Bibliogr. s. 377

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
  • Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej dla mioceńskich utworów z rejonu złoża KsiężpolApplication of statistical methods to geological interpretation of well logs of the Miocene formation in the area of Księżpol gas field / Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 577–590. — Bibliogr. s. 590, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych