Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Kawalec-Latała, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900412

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
2
 • Aspekty interpretacji obrazów pseudoimpedancji akustycznej ośrodka skalnegoAspects of the interpretation of acoustic pseudoimpedance images of rock formations / Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 169–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_15.pdf

 • słowa kluczowe: pseudoimpedancja akustyczna, wizualna interpretacja, analiza i przetwarzanie obrazów, filtry medianowe, filtr Wienera, sekcje syntetyczne, złoża soli

  keywords: salt deposits, zbiorniki węglowodorów, acoustic pseudoimpedance, visual interpretation, analysing and imges processing, median filters, Wiener’s filters, synthetic section, hydrocarbon reservoir

3
 • Context and adaptive transformation applied to interpretation of acoustic pseudoimpedance images of rocky surroundingsTransformacja kontekstowa i adaptacyjna stosowana w interpretacji obrazów pseudoimpedancji akustycznej środowiska skalnego / Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: XIII Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 17–19 czerwca 2009, Bogatynia–Świeradów Zdrój : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 44–59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 58–59, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Context and adaptive transformation applied to interpretation of acoustic pseudoimpedance images of rocky surroundingsTransformacja kontekstowa i adaptacyjna stosowana w interpretacji obrazów pseudoimpedancji akustycznej środowiska skalnego / Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 273–288. — Bibliogr. s. 287, Abstr., Streszcz.

 • keywords: data analysis and visualisation, hydrocarbon storage, seismic surface measurement, distribution of acoustic pseudoimpedance, context and adaptive transformation of images, rock section structure interpretation inhomogeneity detection

5
 • Detection of salts deposits geometry variationDetekcja zmian geometrii pokładowych złóż soli / Ewa KAWALEC-LATAŁA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 161–169. — Bibliogr. s. 168–169, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Detekcja krawędzi na sekcjach pseudoimpedancji akustycznej metodą analizy obrazów poprzez przekształcenia kontekstowe i adaptacyjne[Edge detection on images of pseudoimpedance section supported by context and adaptive transformation model images] / Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 38–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Detekcja soli wtórnie przeobrażonych w pokładowych złożach soli kamiennej na podstawie sekcji pseudoimpedancji akustycznejDetection of descendent salts in rock deposits on the basis of the pseudo-impedance acoustic section / Ewa KAWALEC-LATAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 3, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Detekcja zmian geometrii pokładowych złóż soli[Detection of geometry variation within rock salts deposits] / Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 159–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Edge detection on images of pseudoimpedance section supported by context and adaptive transformation model images / Ewa KAWALEC-LATAŁA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

 • keywords: rock salt, acoustic impedance, underground storage, data analysis and visualisation, edge detection algorithms, inhomogeneity detection

10
 • Efektywność atrybutu Fluid Factor dla poszukiwań gazu w rejonie Łańcut–KańczugaEffectiveness of the Fluid Factor attribute for gas exploration in the Łańcut–Kańczuga area / Ewa KAWALEC-LATAŁA, Ewa Staroń, Ewa Kozielska-Sroka // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 4/2, s. 159–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Abstr.. — E. Kawalec-Latała – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geofizyki, Kraków. — GZN 2011 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2011 : człowiek – zagrożenie i bezpieczeństwo : XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego : Targanice k/Żywca, 7–10 listopada 2011 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Inwersja sejsmiczna w rozpoznawaniu niejednorodności złóż soli perspektywicznych dla budowy podziemnych zbiornikówSeismic inversion of salt deposits inhomogeneities recognition for the construction of underground reservoirs / Ewa KAWALEC. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 144 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 201). — Bibliogr. s. 138–144, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Modelowania sekcji pseudoimpedancji akustycznej z włączeniem procedury dekonwolucji minimum entropii MED, jako ilustracja możliwości detekcji wtrąceń anhydrytuModelling of pseudo-acoustic impedance section with the procedure of minimum entropy deconvolution (MED) for the demonstration of anhydrite inclusion detection capabilities / Ewa KAWALEC-LATAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 1, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: inwersja, pseudoimpedancja akustyczna, podziemne zbiorniki, złoża soli kamiennej, anhydryty

  keywords: underground storage, inversion, pseudo-acoustic impedance, anhydrites, rock-salt deposits

13
 • Modelowania sekcji pseudoimpedancji akustycznej z włączeniem procedury dekonwolucji minimum entropii MED jako ilustracja możliwości detekcji wtrąceń anhydrytu[Pseudoimpedance acoustics section modelling with minimum entropy deconvolution MED included as visualization of possibility detection of salt intercalated with anhydrite] / Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: Prewencja zagrożeń naturalnych : praca zbiorowa : [GZN 2013 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2013 : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: 20 lat zagrożeń naturalnych w kopalniach] / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013 + CD. — Opis częśc. wg obwoluty i CD-ROMu. — ISBN: 978-83-61126-71-3. — S. 171–177. — Bibliogr. s. 177

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Ocena przydatności nieprzepalonych odpadów powęglowych do budowy nasypów drogowych[An assessment of applicability of unburnt coal mining wastes for erecting of road embankments] / Ewa Kozielska-Sroka, Ewa KAWALEC-LATAŁA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 4/3, s. 207–213. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Abstr.. — GzN 2010 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2010 : bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi : XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Targanice k/Żywca, 2–5 listopada 2010 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
16
 • Rozdzielczość syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej formacji solnej i jej rozpoznawanie w kontekście budowy podziemnych zbiornikówAcoustic pseudoimpedance synthetic section resolution of salt formation and its recognition for construction of underground reservoir / Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Rozdzielczość syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej formacji solnej i jej rozpoznawanie w kontekście budowy podziemnych zbiornikówAcoustic pseudoimpedance synthetic section resolution of salt formation and its recognition of underground reservoir / Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: Warsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 109–119. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Rozpoznanie wtrąceń anhydrytu w złożach soli kamiennej na podstawie danych sejsmicznych zakłóconych szumem : [streszczenie][Recognition of anhydrite intercalated of salt deposit from seismic dataset distorted by noise] / Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: XXXVIII zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 9–13 marca 2015] : materiały konferencyjne / Politechnika Wrocławska. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki [et al.]. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 41. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • The effectiveness of deconvolution process in presence of random noise on the base of rock salt deposits from ”Bytom Odrzański” area / Ewa KAWALEC-LATAŁA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 109–117. — Bibliogr. s. 117, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • The influence of seismic wavelet on the resolution of pseudoimpedance section for construction of underground storageWpływ sygnału sejsmicznego na rozdzielczość sekcji pseudoimpedancji akustycznej w rejonie budowy podziemnych magazynów / Ewa KAWALEC-LATAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/3, s. 387–397. — Bibliogr. s. 395–396, Streszcz., Abstr.. — WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” pod patronatem Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda : konferencja naukowa : Baranów Sandomierski, 18–20 czerwca 2008 / Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: wavelets, pseudoimpedance sections, undergrounde storage

21
 • Wyznaczanie fazowości sygnałów rejestrowanych w danych sejsmicznych[Determination of phase of signals registered in seismic data] / Ewa KAWALEC-LATAŁA, Dawid Pawluś // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 630–632. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 632, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ekstrakcja sygnału, sygnał zero-fazowy, inwersja sejsmiczna, dowiązywanie danych otworowych, sejsmogram syntetyczny

22
 • Zastosowanie analizy i przetwarzania obrazów do interpretacji syntetycznych sekcji pseudo-impedancji akustycznejAnalysis and image processing application to interpretation of synthetic section of acoustic pseudoimpedance / Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/3, s. 371–385. — Bibliogr. s. 384, Streszcz., Abstr.. — WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” pod patronatem Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda : konferencja naukowa : Baranów Sandomierski, 18–20 czerwca 2008 / Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: salt deposits, acoustic pseudoimpedance, visual interpretation, median filters, synthetic section, analysing and images processing, Wiener's algorithm

23
 • Złoża soli kamiennej z rejonu wyniesienia łeby na sekcjach pseudoimpedancji akustycznej w kontekście budowy podziemnych magazynówRock salt deposits of the Łeba elevation on pseudoimpedance acoustic sections for construction of underground storage / Ewa KAWALEC-LATAŁA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 94–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Złoże soli kamiennej „Bytom Odrzański” w obrazie sekcji pseudoimpedancji akustycznej generowanych z uwzględnieniem procesu dekonwolucji[Salt deposits on pseudoimpedance acoustic sections generated with deconvolution process in “Bytom Odrzański” area] / Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: Zagrożenia i technologie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Na obwol.: GzN2012 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2012. — ISBN: 978-83-61126-48-5. — S. 144–150. — Bibliogr. s. 149–150. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych