Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Kawalec-Latała, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900412

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
2
 • Aspekty interpretacji obrazów pseudoimpedancji akustycznej ośrodka skalnegoAspects of the interpretation of acoustic pseudoimpedance images of rock formations / Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 169–178. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_15.pdf

 • słowa kluczowe: pseudoimpedancja akustyczna, wizualna interpretacja, analiza i przetwarzanie obrazów, filtry medianowe, filtr Wienera, sekcje syntetyczne, złoża soli

  keywords: salt deposits, zbiorniki węglowodorów, acoustic pseudoimpedance, visual interpretation, analysing and imges processing, median filters, Wiener’s filters, synthetic section, hydrocarbon reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Context and adaptive transformation applied to interpretation of acoustic pseudoimpedance images of rocky surroundingsTransformacja kontekstowa i adaptacyjna stosowana w interpretacji obrazów pseudoimpedancji akustycznej środowiska skalnego / Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: XIII Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 17–19 czerwca 2009, Bogatynia–Świeradów Zdrój : materiały konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Pilecka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 44–59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 58–59, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Context and adaptive transformation applied to interpretation of acoustic pseudoimpedance images of rocky surroundingsTransformacja kontekstowa i adaptacyjna stosowana w interpretacji obrazów pseudoimpedancji akustycznej środowiska skalnego / Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 273–288. — Bibliogr. s. 287, Abstr., Streszcz.

 • keywords: data analysis and visualisation, hydrocarbon storage, seismic surface measurement, distribution of acoustic pseudoimpedance, context and adaptive transformation of images, rock section structure interpretation inhomogeneity detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Detection of salts deposits geometry variationDetekcja zmian geometrii pokładowych złóż soli / Ewa KAWALEC-LATAŁA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 161–169. — Bibliogr. s. 168–169, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Detekcja krawędzi na sekcjach pseudoimpedancji akustycznej metodą analizy obrazów poprzez przekształcenia kontekstowe i adaptacyjne[Edge detection on images of pseudoimpedance section supported by context and adaptive transformation model images] / Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 38–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Detekcja soli wtórnie przeobrażonych w pokładowych złożach soli kamiennej na podstawie sekcji pseudoimpedancji akustycznejDetection of descendent salts in rock deposits on the basis of the pseudo-impedance acoustic section / Ewa KAWALEC-LATAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 3, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Detekcja zmian geometrii pokładowych złóż soli[Detection of geometry variation within rock salts deposits] / Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 159–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Edge detection on images of pseudoimpedance section supported by context and adaptive transformation model images / Ewa KAWALEC-LATAŁA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2014 vol. 36 no. 1, s. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr.

 • keywords: rock salt, acoustic impedance, underground storage, data analysis and visualisation, edge detection algorithms, inhomogeneity detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efektywność atrybutu Fluid Factor dla poszukiwań gazu w rejonie Łańcut–KańczugaEffectiveness of the Fluid Factor attribute for gas exploration in the Łańcut–Kańczuga area / Ewa KAWALEC-LATAŁA, Ewa Staroń, Ewa Kozielska-Sroka // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 4/2, s. 159–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Abstr.. — E. Kawalec-Latała – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geofizyki, Kraków. — GZN 2011 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2011 : człowiek – zagrożenie i bezpieczeństwo : XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego : Targanice k/Żywca, 7–10 listopada 2011 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Inwersja sejsmiczna w rozpoznawaniu niejednorodności złóż soli perspektywicznych dla budowy podziemnych zbiornikówSeismic inversion of salt deposits inhomogeneities recognition for the construction of underground reservoirs / Ewa KAWALEC. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 144 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 201). — Bibliogr. s. 138–144, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Inwersja sekcji sejsmicznych jako metoda rozpoznawania złóż soliInversion of seismic section as a method of recognition of salts deposits / Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 131–134. — Bibliogr. s. 133–134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody sejsmiczne w badaniu budowy górotworu dla celów budownictwa podziemnegoSeismic methods in investigations of rock structures for underground engineering / Bożena JAKÓBIEC-KWAŚNICKA, Ewa KAWALEC-LATAŁA, Francois Gaujour // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie : XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Szklarska Poręba, 13–18 marca 2005 r. / PW IGiH. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 75. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 41). — S. 229–236. — Bibliogr. s. 236

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowania sekcji pseudoimpedancji akustycznej z włączeniem procedury dekonwolucji minimum entropii MED, jako ilustracja możliwości detekcji wtrąceń anhydrytuModelling of pseudo-acoustic impedance section with the procedure of minimum entropy deconvolution (MED) for the demonstration of anhydrite inclusion detection capabilities / Ewa KAWALEC-LATAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 1, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: inwersja, pseudoimpedancja akustyczna, podziemne zbiorniki, złoża soli kamiennej, anhydryty

  keywords: underground storage, inversion, pseudo-acoustic impedance, anhydrites, rock-salt deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowania sekcji pseudoimpedancji akustycznej z włączeniem procedury dekonwolucji minimum entropii MED jako ilustracja możliwości detekcji wtrąceń anhydrytu[Pseudoimpedance acoustics section modelling with minimum entropy deconvolution MED included as visualization of possibility detection of salt intercalated with anhydrite] / Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: Prewencja zagrożeń naturalnych : praca zbiorowa : [GZN 2013 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2013 : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna na temat: 20 lat zagrożeń naturalnych w kopalniach] / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013 + CD. — Opis częśc. wg obwoluty i CD-ROMu. — ISBN: 978-83-61126-71-3. — S. 171–177. — Bibliogr. s. 177

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej dla złoża gazu z rejonu RadlinaModelling synthetics pseudo-impedance acoustics section for gas deposits of Radlin region / Ewa KAWALEC-LATAŁA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2003 t. 29 z. 1–2, s. 25–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sejsmika, ropa i gaz, opór akustyczny, inwersja trasy sejsmicznej

  keywords: acoustic impedance, seismic methods, oil and gas, seismic trace inversion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena przydatności nieprzepalonych odpadów powęglowych do budowy nasypów drogowych[An assessment of applicability of unburnt coal mining wastes for erecting of road embankments] / Ewa Kozielska-Sroka, Ewa KAWALEC-LATAŁA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 4/3, s. 207–213. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Abstr.. — GzN 2010 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2010 : bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi : XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Targanice k/Żywca, 2–5 listopada 2010 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Petrologiczne zmiany w pokładach soli kamiennej odwzorowane na syntetycznych sekcjach w rejonie planowanej budowy zbiornika w NW części LGOMPetrologic variations in salts deposit in the region of perspective construction of storage in NW LGOM revealed in seismic synthetic sections / Ewa KAWALEC-LATAŁA // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 6, s. 48–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2007 / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Petrologiczne zmiany w pokładach soli kamiennej odwzorowane na syntetycznych sekcjach w rejonie planowanej budowy zbiornika w NW części LGOMPetrologic variations in salts deposit in the region of perspective construction of storage in NW LGOM revealed in seismic synthetic sections / Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: Warsztaty Górnicze 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 4–6 czerwca 2007, Ślesin k. Konina : materiały konferencji naukowej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wyższy Urząd Górniczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : WUG, 2007. — 1 dysk optyczny. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 69). — ISBN: 978-83-60195-35-2. — S. 247–253.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 252–253, Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”). — CD-ROM towarzyszy czasop.: WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Rozdzielczość syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej formacji solnej i jej rozpoznawanie w kontekście budowy podziemnych zbiornikówAcoustic pseudoimpedance synthetic section resolution of salt formation and its recognition for construction of underground reservoir / Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rozdzielczość syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej formacji solnej i jej rozpoznawanie w kontekście budowy podziemnych zbiornikówAcoustic pseudoimpedance synthetic section resolution of salt formation and its recognition of underground reservoir / Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: Warsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 109–119. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rozpoznanie anomalnych zmian właściwości sprężystych górotworu w rejonie planowanego tunelu przy zastosowaniu nietypowych metod interpretacji pomiarów sejsmicznychAnomalous rock zones identification with untypical interpretation of seismic investigation parameters for tunnel design / Bożena JAKÓBIEC-KWAŚNICKA, Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: Geotechnika i budownictwo specjalne / pod red. Danuty Flisiak i Marka Cały ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2006. — (ZSMGiG [Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii] ; nr 29). — S. 195–204. — Bibliogr. s. 204, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rozpoznanie niejednorodności pokładowych złóż soli w aspekcie budowy podziemnych zbiornikówRecognition of inhomogeneities of salt deposits for constructing underground storage / Ewa KAWALEC-LATAŁA // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2003 nr 5, s. 45–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.. — Warsztaty Górnicze 2003 : zagrożenia naturalne w górnictwie : [VII sesja] : Szklarska Poręba 26–28 maja 2003 roku

 • słowa kluczowe: monoklina przedsudecka, opór akustyczny, złoża pokładowe soli, niejednorodność złóż, pseudoopór akustyczny, zbiorniki podziemne, własności fizyczne skał

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rozpoznanie wtrąceń anhydrytu w złożach soli kamiennej na podstawie danych sejsmicznych zakłóconych szumem : [streszczenie][Recognition of anhydrite intercalated of salt deposit from seismic dataset distorted by noise] / Ewa KAWALEC-LATAŁA // W: XXXVIII zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 9–13 marca 2015] : materiały konferencyjne / Politechnika Wrocławska. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki [et al.]. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 41. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: