Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Witek, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgf


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Application of well logs and laboratory data to analysis of reservoir properties of Polish Miocene of Ż gas field / M. J. BAŁA , K. WITEK // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–5], P223. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Calculations of the elastic parameters (velocity of P-waves and S-waves) and bulk density for selected wells from the Western Carpathians / BAŁA M., WITEK K. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 37. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Integrate interpretation of geophysical data at aspect of prospecting for reservoirs in thin beds horizons of Miocene / K. WITEK, J. KRAWIEC // W: Near surface 2007 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} European meeting of environmental and engineering geophysics : 3–5 September 2007, Istanbul, Turkey : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Houten, The Netherlands] : EAGE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — e-ISBN: 978-90-73781-81-8. — S. [1–5], P52. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Papers”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Model prędkościowy fal P i S opracowany przy zastosowaniu programu ESTYMACJA i danych geofizyki otworowej w rejonie wschodniej części zapadliska przedkarpackiegoP-wave and S-wave velocity model determined using the ESTYMACJA program and well-logging data from the eastern part of the Carpathian Foredeep / Maria BAŁA, Katarzyna WITEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 3, s. 299–310. — Bibliogr. s. 309–310, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zapadlisko przedkarpackie, miocen, profilowanie akustyczne, czasy interwałowe, prędkości fal podłużnych, prędkości fal poprzecznych, akustyczny obraz falowy

  keywords: acoustic full waveforms, acoustic log, interval transit time, compressional and shear wave velocities, Miocene Carpathian Foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Model prędkościowy fal P i S oraz gęstości objętościowych dla wybranych otworów w rejonie Karpat ZachodnichVelocity model of P-waves and S-waves and bulk density for selected wells from the Western Carpathians / Maria BAŁA, Katarzyna WITEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 4/1, s. 59–80. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-04-1/Geologia_2007_4-1_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych : projekt badawczy nr 4 T12B 05629 10.2005–04.04.2008Modelling of variable gas-saturation degree of the pore space on results of acoustic logs and other well logs and seismic wave fields / kierownik projektu: Maria BAŁA ; zespół realizujący prace badawcze: Maria BAŁA, Adam CICHY, Kaja PIETSCH, Urszula Woźnicka, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Andrzej Drabina, Marcin KOBYLARSKI, Katarzyna WITEK, Aneta RZEMIENIARZ, Tomasz DANEK, Joanna KRAWIEC, Maria CICHA, Maria GOŁĘBIOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki. — Kraków : [AGH WGGiOŚ], 2008. — 116 s.. — Bibliogr. s. 113–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Opracowanie modelu prędkościowego fal P i S oraz gęstości objętościowych na podstawie danych geofizyki otworowej i obliczeń programem {\em ESTYMACJA} w wybranych otworach w Karpatach Zachodnich[Study of P and S waves velocity model and bulk densities on the basis of well jogging data and results of the ESTYMACJA calculations in selected wells in the West Carpathians] / Maria BAŁA, Katarzyna WITEK // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Opracowanie rozkładu prędkości fal P i S z głębokością przy wykorzystaniu programu ESTYMACJA i danych geofizyki otworowej w rejonie wschodniej części zapadliska przedkarpackiegoDistribution of velocity P-wave and S-wave as a function of depth using a Estimation program and log data in East Part of Carpathian Foredeep / Maria BAŁA, Katarzyna WITEK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konf., s. 255–259. — Bibliogr. s. 258, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20–23.09.2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ filtracji płuczki wiertniczej na pomiary oporności pozornej na podstawie danych pochodzących z rejonu złoża Żołynia–LeżajskImpact of drilling mud invasion on apparent resistance measurements on the basis of data from Żołynia–Leżajsk field / Katarzyna WITEK // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 445–450. — Bibliogr. s. 450, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. wg okł. — Toż na CD. — GEOPETROL 2006 : problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospopdarki = recovery of oil and gas and sustained economical development : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 18–21. 09. 2006 / INiG. — Kraków : INiG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: