Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Skowronek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0200-7217 orcid iD

ResearcherID: AAE-7960-2021

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f080

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • Atlas anatomiczny piłkarza : tekstowe obrazy męskiego ciała (i męskiej niedojrzałości?)The anatomical atlas of player : textual images of the male body and male immaturity / Katarzyna SKOWRONEK // Konteksty ; ISSN 1230-6142. — 2012 R. 66 nr 3–4, s. 211–218. — Bibliogr. s. 218, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Biografia naukowca a naukowe myślenie (na przykładzie akademickiej biografii i tekstów językoznawczych Adama Heinza)Biography and scientist and scientific thinking (based on the example of academic biography and linguistic texts of Adam Heinz) / Katarzyna SKOWRONEK // W: Biografie, opowieści, autorytety = Biographies, stories, authority figures / pod red. Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2015. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 21). — ISBN: 978-83-60741-92-4. — S. 161–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: semiotyka, biografia akademicka, językoznawstwo, strukturalizm, Adam Heinz

  keywords: semiotics, academic biography, Adam Heinz, linguistics, structuralism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biografie, opowieści, autorytetyBiographies, stories, authority figures / pod red. Katarzyny SKOWRONEK. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2015. — 175, [3] s.. — (Idee i Myśliciele ; t. 21). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60741-92-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Clifford Geertz w onomastyce? : refleksje na marginesie lektury monografii Artura Rejtera „Nazwy własne w kon/tekstach kultury”Clifford Geertz in onomastics? : a few thoughts after reading Artur Rejter’s book ”Proper names in con/texts of culture” / Katarzyna SKOWRONEK // Onomastica ; ISSN 0078-4648. — 2019 R. 63, s. 315–322. — Bibliogr. s. 321–322, Summ.. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/132174/edition/115469/content

  orcid iD
 • słowa kluczowe: antropologia, onomastyka, Clifford Geertz, opis gęsty, wiedza lokalna

  keywords: anthropology, onomastics, Clifford Geertz, thick description, local knowledge

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/ONOMAST.63.17

5
 • Co onomasta ma z religioznawcą? : ku onomastyce interdyscyplinarnej (na przykładzie nazw kościołów i związków wyznaniowych w Polsce)What does the onomast have in common with the religious studies expert? : toward interdisciplinary onomastics (for example, the names of churches and denominational connections in Poland) / Zbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK // Onomastica ; ISSN 0078-4648. — 2008/2009 [cop. 2009] R. 53, s. 9–32. — Bibliogr. s. 30–31, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy istnieje duchowość bez \emph {sacrum}? : kilka słów o duchowości \emph {niereligijnej} : wstęp[Is there spirituality without sacrum? : a few words about non-religious spirituality : preface] / Katarzyna SKOWRONEK, Zbigniew PASEK // W: Pozareligijne wymiary duchowości / pod red. Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek, Radosława Tyrały. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — ISBN: 978-83-64275-22-7. — s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Czy języki marketingu „mogą kłamać”? : recenzja monografii Magdaleny Smoleń-Wawrzusiszyn \emph{Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna}Can marketing discourses 'lie'? : a review of Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn’s paper \emph{Polish marketing discourses. A linguistic perspective} / Rec. Katarzyna SKOWRONEK // Socjolingwistyka ; ISSN 0208-6808. — 2019 [t.] 33, s. 289–295. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/54/96

  orcid iD
 • słowa kluczowe: krytyczna analiza dyskursu, profesjolekt, dyskurs marketingu, zmiany społeczno-kulturowe w Polsce po 1989 r.

  keywords: critical discourse analysis, professiolect, marketing discourse, post 1989 social and cultural changes in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/SOCJOLING.33.19

8
 • Czy kulturoznawstwo przynosi „zbawienie”? : kilka słów o potrzebie badań w tej dziedzinie[Do cultural studies bring ”salvation”? : a few words on the need of research of that topic] / Katarzyna SKOWRONEK // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 7–25. — Bibliogr. s. 24–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Czy onomastyka jest kobietą? : na marginesie lektur antropologicznych i onomastycznychIs onomastics a woman? : a comment on anthropological and onomastical books / Katarzyna SKOWRONEK // Onomastica ; ISSN 0078-4648. — 2016 R. 60, s. 411–421. — Bibliogr. s. 420–421, Summ.

 • słowa kluczowe: antropologia, onomastyka, gender, współczesna proza polska, nazwy literackie

  keywords: gender, anthropology, onomastics, modern Polish prose, literary names

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/ONOMAST.60.25

10
 • Czy słowo ma moc we współczesnym świecie?Has word got power in today's world? / Katarzyna SKOWRONEK // W: Język źródłem (nie)porozumienia = Language – the source of (mis)understandings / pod red. Katarzyny Skowronek i Łukasza Trzcińskiego. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers ; t. 17). — ISBN: 978-83-60741-65-8. — S. 7–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Discursive construction of post-communism in pastoral letters of the Polish Episcopate's Conference 1990–2005 / Katarzyna SKOWRONEK // W: The post-communist condition : public and private discourses of transformation / eds. Aleksandra Galasińska, Dariusz Galasiński. — Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2010. — (Discourse Approachest to Politics, Society and Culture ; vol. 37). — dod. ISBN 978-90-272-8817-2. — ISBN: 978-90-272-0628-2. — S. 133–150. — Bibliogr. s. 149–150. — Dod. afiliacja: Department of Onomastics of the Institute of Polish Language Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Duchowość jako kategoria analizy kulturoznawczejSpirituality as a category of cultural analysis / Zbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK // W: Kultura jako {\it cultura} / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. — (Acta Universitatis Wratislaviensis ; ISSN 0239-6661 ; no. 3345. Prace Kulturoznawcze ; ISSN 0860-6668 ; 12). — ISBN: 978-83-229-3240-7. — S. 69–83. — Bibliogr. s. 83, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • \emph {Dziewczyna w typie Kendall Jenner} : antroponimy żeńskie w prasie „kobiecej” na tle koncepcji genderowych\emph {A girl like Kendall Jenner} : feminine anthroponyms in the light of gender theories / Katarzyna SKOWRONEK // Onomastica ; ISSN 0078-4648. — 2017 R. 61/1, s. 73–95. — Bibliogr. s. 93–95, Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: konstruktywizm, gender, wzory kobiecości, antroponimia, polska prasa dla koniet

  keywords: gender, constructivism, female role models, anthroponymy, Polish women's magazines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/ONOMAST.61.1.5

14
 • Emocjonalne aspekty kultury[The emotional aspects of culture] / pod red. Marii BIELAWKI, Łukasza TRZCIŃSKIEGO i Katarzyny SKOWRONEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 247, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-929-2. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Ideologia przekazu telewizyjnego (na przykładzie stacji telewizyjnej AXN)The ideology of television broadcasting (on the example of AXN TV station) / Katarzyna SKOWRONEK, Bogusław Skowronek // W: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filciak, Grzegorz Ptaszek. — Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. — (Popkultura i media). — ISBN: 978-83-7644-000-2. — S. 314–327. — Bibliogr. s. 327, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Inspiracje socjologiczne w polskiej onomastyce – stare i nowe związkiThe sociological inspirations in the Polish onomastic. The old and new relationship / Katarzyna SKOWRONEK // Socjolingwistyka ; ISSN 0208-6808. — 2013 [t.] 27, s. 31–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ.

 • słowa kluczowe: teoria, onomastyka, socjologia, paradygmat

  keywords: theory, paradigm, onomastics, sociology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Jak mówić o Bogu? : Osho "teoria" języka religijnegoHow to speak about God? : Osho's "theory" of religious language / Katarzyna SKOWRONEK // W: Nowa ewangelizacja : język - teologia - kultura / pod red. Małgorzaty Nowak i Wiesława Przyczyny. — Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, 2017. — (Teolingwistyka ; 13). — ISBN: 978-83-7793-476-0. — S. 477–495. — Bibliogr. s. 493–494, Summ.. — Publikacja prezentowana na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Język (nowej) ewangelizacji", 24–26 września 2015 r., Supraśl

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Jan Kalwin „dla opornych” : popularyzacja kalwinizmu w internetowych i pozainternetowych sferach kultury popularnejJohn Calvin ”for dummies” : popularisation of calvinism in the Internet and extra-Internet spheres of pop culture / Katarzyna SKOWRONEK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura ; ISSN 2083-7275. — 2014 168, s. 147–160. — Bibliogr. s. 159, Abstr.

 • słowa kluczowe: Internet, Jan Kalwin, popularyzacja, kultura popularna, semiotyka

  keywords: Internet, John Calvin, popularisation, pop culture, semiotics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Jeden film – wielu widzów – różnorodność odczytań : relatywizm interpretacji w świetle filozofii pragmatyzmuOne film, many viewers: a diversity of construals : relativism of interpretation in the prospective of the philosophy of pragmatism / Katarzyna SKOWRONEK, Bogusław Skowronek // W: Relatywizm w języku i kulturze / pod red. Anny Pajdzińskiej, Ryszarda Tokarskiego. — Lublin : Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. — ISBN: 978-83-227-3247-2. — S. 249–259. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Język w podręcznikach do nauczania religii w świetle ustawy o języku polskim[The language in the school books to teaching of religion in view of the legislation about Polish language] / Wiesław Przyczyna, Katarzyna SKOWRONEK // Katecheta ; ISSN 0209-1291. — 2008 R. 52 nr 6, s. 12–21. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Język źródłem (nie)porozumieniaLanguage – the source of (mis)understandings / pod red. Katarzyny SKOWRONEK i Łukasza TRZCIŃSKIEGO. — Kraków : Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej ; Wydawnictwo Aureus, 2014. — 205 s.. — (Idee i Myśliciele ; t. 17). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60741-65-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Językowe wyrażanie kategorii gender w dyskursie politycznymLinguistic expressions of a gender category in political discourse / Katarzyna SKOWRONEK, Mariusz Rutkowski // W: Oblicza świata w dyskursach kultury : księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi / pod red. Jacka Dębickiego i Anny Małeckiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — ISBN: 978-83-66364-32-5. — S. 257–270. — Bibliogr. s. 269–270

  orcid iD
 • słowa kluczowe: gender a polityka, dyskurs polityczny, kobieta w polskiej polityce, strategie tożsamościowe, stereotypy płciowe

  keywords: gender and politics, political discourse, woman in Polish politics, identity strategies, gender stereotypes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kaczor (i) Donald: medialne konstrukcje ideowe premierów RP w świetle teorii amalgamatów[Kaczor (and) Donald: media's ideological constructions of Prime Ministers RP in the perspectives of the amalgamaths theorie] / Mariusz Rutkowski, Katarzyna SKOWRONEK // W: Oblicza nowych mediów / pod red. Agnieszki Ogonowskiej ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. — Kraków : WSZiB, cop. 2011. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 76). — ISBN: 978-83-60560-68-6. — S. 61–80. — Bibliogr. s. 77–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kategoria \emph{Obcego} w oficjalnym dyskursie Kościoła rzymskokatolickiego w PolsceThe category of \emph{Stranger/Alien} in the official discourse of the Roman Catholic Church in Poland / Katarzyna SKOWRONEK // W: Obcy/Inny : propozycje aplikacji pojęciowych / red. nauk. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. — ISBN: 978-83-227-9115-8. — S. 235–258. — Bibliogr. w formie przypisów, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: