Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Marlena Dyndał, dr inż.

poprzednio: Koper

asystent

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2874-5760

ResearcherID: brak

Scopus: 56845187800

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Amorphous carbon nitride layers deposited by pacvd aimed at organic light emitting diodes / Katarzyna DYNDAŁ, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH // W: WCFMN 2019 : World Congress on Functional Materials and Nanotechnology : May 13-14, 2019, Valencia, Spain. — [Valencia : s. n.], 2019. — S. [20]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Characterization of $a-C:N:H$, $a-SiN_{x}:H$ and $a-SiC_{x}:N_{y}:H$ layers deposited on various substrates / Katarzyna DYNDAŁ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2018 R. 39 nr 6, s. 198–202. — Bibliogr. s. 202

 • słowa kluczowe: właściwości optyczne, elipsometria spektroskopowa, PACVD, warstwy amorficzne

  keywords: PACVD, optical properties, spectroscopic ellipsometry, amorphous layers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2018.6.1

3
 • Comparison of $a-C:N:H$ layers grown at the anode and cathode in RF-PACVD processing / Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Katarzyna DYNDAŁ, Jerzy Sanetra, Janusz Jaglarz // Vacuum : Surface Engineering, Surface Instrumentation & Vacuum Technology ; ISSN 0042-207X. — 2017 vol. 146, s. 15–21. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-18. — Fall Meeting of the European-Materials-Research-Society (E-MRS Fall) : Warsaw, Poland, 19-22 September 2016. — tekst: https://goo.gl/cSXed5

 • keywords: ellipsometry, optical properties, carbon nitride layers, chemical vapour deposition, structural

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.vacuum.2017.09.025

4
5
 • Dyfuzja azotu i pole naprężeń generowane w procesie azotowania[Diffusion of nitrogen and stress field generation during nitriding process] / Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Katarzyna KOPER, Marek ZAJUSZ, Marek DANIELEWSKI // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : VI ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź-Spała, 25–28 września 2016 / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7283-761-5. — S. 71. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: dyfuzja, azotowanie, metoda dwóch prędkości, naprężenia, modelowanie matematyczne, dryft

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Electrical and optical properties of the $WO_3$ thin films deposited by the glad magnetron sputtering technique / A. RYDOSZ, K. KOLLBEK, K. MARSZAŁEK, K. DYNDAŁ, W. Andrysiewicz // W: 11-th symposium on Vacuum based science and technology : November 19–21, 2019, Kołobrzeg, Poland : book of abstracts / ed. Bogdan Warcholiński. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7365-519-5. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Modelowanie procesu azotowania[Modelling of the nitriding process] / Katarzyna KOPER, Bartłomiej WIERZBA, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH // W: NM-NT 2015 : Nowe Materiały – Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym : VI krajowa konferencja : Międzyzdroje, 24–28 maja 2015 r. : program konferencji i streszczenia referatów / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Inżynierii Materiałowej. — [Szczecin : ZUT], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 109. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Plasmochemical modification of aluminum-zinc alloys using $NH_{3}-Ar$ atmosphere with anti-wear coatings deposition / Karol KYZIOŁ, Katarzyna KOPER, Łukasz Kaczmarek, Zbigniew GRZESIK // Materials Chemistry and Physics ; ISSN 0254-0584. — Tytuł poprz.: Materials Chemistry. — 2017 vol. 189, s. 198–206. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-23. — tekst: https://goo.gl/ZlGKfa

 • keywords: coatings, alloys, plasma deposition, surface properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.matchemphys.2016.12.046

11
 • Poprawa właściwości użytkowych stopów aluminium-cynk na drodze obróbki w warunkach plazmochemicznychImprovment of useful parameters of aluminum-zinc alloys in plasma condition / Katarzyna KOPER, Łukasz Kaczmarek, Karol KYZIOŁ // W: TYGIEL 2015 : interdyscyplinarność kluczem do rozwoju : VII interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 21–22 marca 2015 : abstrakty / red. Monika Olszówka, Kinga Kropiwiec, Kamil Maciąg. — Lublin : DM Sorus Sp. z. o., 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63768-62-1. — S. 112–113. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: stopy Al-Zn, modyfikacja plazmochemiczna, właściwości użytkowe

  keywords: plasmochemical modification, Al-Zn alloys, functional properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Powtarzalność procesów chemicznego osadzania z fazy gazowej ze wspomaganiem plazmy wyładowania 13,56 MHz na przykładzie warstw $a-C:N:H$[Repeatibility of plasma assisted chemical vapor deposition processes, 13.56 MHz, on example of $a-C:N:H$ layers] / Katarzyna KOPER // W: Dokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-69-2. — S. 58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób wytwarzania diody elektroluminescencyjnej[Method of producing a light-emitting diode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TKACZ-ŚMIECH Katarzyna, DYNDAŁ Katarzyna, Sanetra Jerzy. — Int.Cl.: H01L 51/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 428122 A1 ; Opubl. 2020-06-15. — Zgłosz. nr P.428122 z dn. 2018-12-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 13, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL428122A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób wytwarzania organicznej diody elektroluminescencyjnej o zwiększonej odporności na działanie czynników atmosferycznych[Method of producing an organic light-emitting diode with increased resistance to atmospheric factors] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TKACZ-ŚMIECH Katarzyna, DYNDAŁ Katarzyna, Sanetra Jerzy. — Int.Cl.: H01L 51/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 428123 A1 ; Opubl. 2020-06-15. — Zgłosz. nr P.428123 z dn. 2018-12-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 13, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL428123A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Structural and optical characterization of carbon nitride layers deposited by plasma assisted chemical vapor deposition at various conditions / Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Katarzyna KOPER, Andrzej MIKUŁA, Bouchta Sahraoui, Janusz Jaglarz // Thin Solid Films ; ISSN 0040-6090. — 2018 vol. 646, s. 28–35. — Bibliogr. s. 34–35, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-13. — tekst: https://goo.gl/mifWWf

 • keywords: chemical vapor deposition, optical properties, spectroscopic ellipsometry, growth rate, carbon nitride, Fourier-transform infrared spectroscopy, energy gap

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.tsf.2017.11.016

16
17
18
 • Wpływ parametrów procesu RF PACVD na szybkość wzrostu, strukturę oraz parametry optyczne warstw węglowych dotowanych azotem[Effect of RF PACVD parameters on growth rate, structure and optical properties of nitrogen-doped carbon layer] / Katarzyna KOPER // W: Dokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-69-2. — S. 59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ składu mieszaniny reakcyjnej w procesie modyfikacji powierzchni stopu Al-Zn na wybrane właściwości fizykochemiczne powłoki a-SiCN:HThe effect of chemical composition of gas mixture on the selected physicochemical properties of a-SiCN:H coatings in case of surface modification of Al-Zn alloy / Katarzyna KOPER, Karol KYZIOŁ, Łukasz Kaczmarek, Zbigniew GRZESIK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2015 R. 36 nr 4, s. 160–165. — Bibliogr. s. 165

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, modyfikacja powierzchni, właściwości fizykochemiczne, stopy Al-Zn, RF CVD, A-SiCN:H

  keywords: microstructure, surface modification, physicochemical properties, RF CVD, Al-Zn alloys, a-SiCN:H

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2015.4.2

20
 • Wpływ stężenia $CH_{4}$ na strukturę i wybrane właściwości fizykochemiczne warstw Si-DLC otrzymanych na podłożach Ti z użyciem metody RF CVD[Effects of the $CH_{4}$ concentration on the structure and selected physicochemical properties of DLC-Si layers obtained on Ti substrates using the RF CVD method] / Katarzyna KOPER, Karol KYZIOŁ, Marek Klich, Łukasz Kaczmarek, Zbigniew GRZESIK // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Wrocław 9.01.2016, Warszawa 16.01.2016 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 6 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-56-2. — S. 144. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ struktury otrzymanych powłok ochronnych na stopach $Al-Zn$ w warunkach plazmochemicznych na właściwości użytkowe tych stopów[Influence of the structure of protective coatings obtained under plasmochemical conditions on the useful properties of the $Al-Zn$ alloys] / Katarzyna KOPER, Łukasz Kaczmarek, Karol KYZIOŁ // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : VIII edycja : Poznań 28.03.2015, Gdańsk 11.04.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 4 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CreativeTime, 2015. — 1 dysk optyczny. — Opis część. wg okł.. — e-ISBN: 978-83-63058-48-7. — S. 78. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie metody elipsometrii spektroskopowej w badaniach właściwości amorficznych warstw a-CN(H)[Spectroscopic ellipsometry characterization of amorphous a-CN(H) layers] / Katarzyna KOPER, Karol KYZIOŁ, Janusz Jaglarz, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Wrocław 9.01.2016, Warszawa 16.01.2016 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 6 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-56-2. — S. 143. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: