Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Gdowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7964-3724 orcid iD

ResearcherID: O-7653-2015

Scopus: 8691224100

PBN: 5e70923a878c28a04739204d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 131, z ogólnej liczby 132 publikacji Autora


1
 • A concept of integration of a vactrain underground station with the Solidarity Transport Hub Poland / Olena STRYHUNIVSKA, Katarzyna GDOWSKA, Rafał RUMIN // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 21 art. no. 5737, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/21/5737/pdf

  orcid iD
 • keywords: low pressure high speed trains, hyperloop station building, spatial design, hyperloop, vactrain, vacuum tube high speed train

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13215737

2
 • A MILP model for assignment problem with time windows for loading parcel Lockers : [abstract] / Roger KSIĄŻEK, Katarzyna GDOWSKA // W: DMMS 2017 & ZTS XX : 1st international conference Decision Making in Manufacturing and Services & XX jubilee symposium Applications of systems theory : Zakopane, September 26–30, 2017 : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik. — Cianowice : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Ostoja”, cop. 2017. — ISBN: 978-83-62218-57-8. — S. 201–202. — K. Gdowska - dod. afiliacja: INESC TEC, Centre for Industrial Engineering and Management, Porto, Portugal

 • keywords: assignment problem, time windows, MILP, last-mile delivery, parcel lockers, pop stations, city logistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A MILP model for capaciteted Vehicle Routing Problem in municipal services with time windows and limited resources : [abstract] / Antoni KORCYL, Roger KSIĄŻEK, Katarzyna GDOWSKA // W: DMMS 2017 & ZTS XX : 1st international conference Decision Making in Manufacturing and Services & XX jubilee symposium Applications of systems theory : Zakopane, September 26–30, 2017 : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik. — Cianowice : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Ostoja”, cop. 2017. — ISBN: 978-83-62218-57-8. — S. 199–200

 • keywords: time windows, MILP, VRP, capacitated VRP, municipal services

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A MILP model for route optimization problem in a municipal multi-landfill waste collection system / Antoni KORCYL, Roger KSIĄŻEK, Katarzyna GDOWSKA // W: ICIL 2016 : 13\textsuperscript{th} International Conference on Industial Logistics : 28 September – 1 October, Zakopane, Poland : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik ; AGH University of Science and Technology, International Center for Innovation and Industrial Logistics. — Poland : AGH University of Science and Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62079-06-3. — S. 109–118. — Bibliogr. s. 117–118, Abstr.

 • keywords: linear programming, time windows, MILP model, transport network, VRP, CVRPTW, MDCVRPTW

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • A MILP model for the selective solid waste collection routing problem / Antoni KORCYL, Roger KSIĄŻEK, Katarzyna GDOWSKA // W: DMMS 2019 [Dokument elektroniczny] : Decision Making in Manufacturing and Services : 22nd international conference : September 26–29, 2019, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Tadeusz Sawik. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — Dysk Flash. — S. 67. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: MILP, solid waste management, selective solid waste collection system, rich VRP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • A random search algorithm for cyclic delivery synchronization problemWykorzystanie algorytmu heurystycznego do rozwiązania problemu synchronizacji dostaw cyklicznych do centrów przeładunkowych / Katarzyna GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // LogForum ; ISSN 1895-2038. — 2017 t. 13 nr 3, s. 263–272. — Bibliogr. s. 269–271, Abstr., Streszcz., Zsfassung. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-20. — tekst: https://www.logforum.net/pdf/13_3_2_17.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: optymalizacja, synchronizacja, harmonogramowanie dostaw cyklicznych, programowanie całkowitoliczbowe mieszane, algorytmy heurystyczne

  keywords: optimization, mixed integer programming, heuristic algorithms, random search, cyclic delivery synchronization n problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17270/J.LOG.2017.3.2

8
 • Algorytmy heurystyczne wyznaczania wielkości produkcji dla znanego harmonogramu przezbrojeń dla zadania planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnychHeuristics algorithms for lot-sizing in a case with pre-definied changeovers schedule for the lot-sizing and scheduling problem / Roger KSIĄŻEK, Katarzyna Zofia GDOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4597–4608. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4607–4608, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: planowanie wielkości partii produkcyjnych, szeregowanie partii produkcyjnych, algorytm heurystyczny, harmonogram produkcji, harmonogram przezbrojeń

  keywords: lot sizing and scheduling problem, heuristics algorithm, production schedule, changeovers schedule

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Algorytmy układania rozkładów zajęć metodami programowania matematycznego i kolorowania grafów[Algorithms of timetabling – mathematical programming and graf colouring approach] / Radosław DOMAGALSKI, Katarzyna GDOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–28 listopada 2008 r. = Enterprise management : theory and practice : XI international scientific conference / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St . Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-242-2. — S. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza i ocena wybranych elementów struktury polsko-rosyjskiej wymiany towarowej w latach 2009–2012Analysis and evaluation of selected aspects of the structure of trade exchange between Poland and Russia in 2009–2012 / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Dariusz SALA, Magdalena Juszczyk // W: Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The concepts, methods and conditions of the development organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0559). — ISBN: 978-83-7464-706-9. — S. 194–204. — Bibliogr. s. 202–204, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Approaches to the formation of a mechanism for sustainable development in the innovative ecosystem of housing and communal services in the East Kazakhstan region / Nadezhda Shmeleva, Almaz Kabdrakhmanov, Katarzyna GDOWSKA // W: Proceedings of the 1st international scientific forum on Sustainable Development of Socio-economic systems [Dokument elektroniczny] : WFSDS 2021 : June 3–4, 2021, Yekaterinburg, Russian Federation, Vol. 1 / ed. Anton Dmitrievich Nazarov. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Setúbal] : SCITEPRESS – Science and Technology Publications, cop. 2022. — e-ISBN: 978-989-758-597-5. — S. 178–185. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=782fEwyFk00=&t=1 [2022-12-21]. — Bibliogr. s. 185, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

  orcid iD
 • keywords: sustainable development, management of innovative activity in housing and communal services, water supply systems, innovative ecosystems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5220/0010665700003223

13
 • Budowa algorytmu genetycznego dla zadania CLSP planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnejThe structure of the genetic algorithm of lot-sizing and scheduling problem formulated as capacitated lot sizing problem / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // W: TLM 2011 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 08–10 grudnia 2011 : [materiały konferencyjne] / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bus interval synchronization in terms of smart and sustainable city logistics / GDOWSKA K. // W: Forsight-management: best world practice of development and integration of education, science and business : materials I international scientific and practical conference : Georgia, Tbilisi, 24–30th October 2017 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. — Kherson : Publishing house Vyshemyrskyi V. S., 2017. — ISBN: 978-617-7273-76-8. — S. 80–84. — Bibliogr. s. 83–84

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Business Process Management: blockchain, robotic process automation and educators forum : BPM 2023 : blockchain, RPA and educators forum : Utrecht, The Netherlands, September 11–15, 2023 : proceedings / eds. Julius Köpke, Orlenys López-Pintado, Ralf Plattfaut, Jana-Rebecca Rehse, Katarzyna GDOWSKA, Fernanda Gonzalez-Lopez, Jorge Munoz-Gama, Koen Smit, Jan Martijn E. M. van der Werf. — Cham : Spriner Nature Switzerland, cop. 2023. — XII, 264 s.. — (Lecture Notes in Business Information Processing ; ISSN 1865-1348 ; LNBIP 491). — Bibliogr. przy ref.. — ISBN: 978-3-031-43432-7 ; e-ISBN: 978-3-031-43433-4

  orcid iD
 • keywords: artificial intelligence, process modelling, business process management, blockchain, teaching computer science, computer education, software robots, hyperautomation, robotic process automation, information systems security, distributed ledger technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-43433-4

16
 • Business Process Management in CEE countries: a literature-based research landscape / Renata Gabryelczyk, Edyta BRZYCHCZY, Katarzyna GDOWSKA, Krzysztof KLUZA // W: Business Process Management : Blockchain, Robotic Process Automation, and Central and Eastern Europe Forum : BPM 2022 Blockchain, RPA, and CEE Forum : Münster, Germany, September 11–16, 2022 : proceedings / eds. Andrea Marrella, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2022. — (Lecture Notes in Business Information Processing ; ISSN 1865-1348 ; 459). — ISBN: 978-3-031-16167-4 ; e-ISBN: 978-3-031-16168-1. — S. 279–294. — Bibliogr. s. 292–294, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-09-07

  orcid iD
 • keywords: literature review, business process management, Central and Eastern Europe, CEE, BPM

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-16168-1_18

17
 • Choice of optimisation criteria for the timetabling problem in city public transportation for tram lines sharing intermediate stops / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // W: Aspects of production engineering and management / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2011. — ISBN: 978-83-7464-478-5. — S. 107–121. — Bibliogr. s. 120–121, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Comparison of application of randomised algorithm and genetic algorithm for timetabling problem in city public transportation for tram lines sharing hubs / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // W: Management and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-43-1. — S. 249–264. — Bibliogr. s. 263–264, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Costs optimization by reasonable use of the fleet in city public transportation network / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Radosław DOMAGALSKI // W: Information systems in management. 10, Computer aided logistics / scientific eds. Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski ; Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Department of Informatics. — Warsaw : WULS Press, 2011. — ISBN: 978-83-7583-265-5. — S. 17–27. — Bibliogr. s. 27.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Crowdsourcing-based solutions - a new approach to last-mile delivery / GDOWSKA K. // W: Forsight-management: best world practice of development and integration of education, science and business : materials I international scientific and practical conference : Georgia, Tbilisi, 24–30th October 2017 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. — Kherson : Publishing house Vyshemyrskyi V. S., 2017. — ISBN: 978-617-7273-76-8. — S. 85–88. — Bibliogr. s. 87–88. — K. Gdowska - dod. afiliacja: INESC TEC, Centre for Industrial Engineering and Management, Porto, Portugal

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Cyclic delivery scheduling to customers with different prioritiesHarmonogramowanie cyklicznych dostaw towarów do odbiorców o różnych priorytetach synchronizacji dostaw / Katarzyna Zofia GDOWSKA, Roger KSIĄŻEK // LogForum ; ISSN 1895-2038. — 2013 z. 9(4), s. 283–292. — Bibliogr. s. 290–291, Abstr., Streszcz., Zsfassung

 • słowa kluczowe: optymalizacja, harmonogramowanie dostaw cyklicznych, programowanie całkowitoliczbowe mieszane, okna czasowe

  keywords: optimization, mixed integer programming, cyclic delivery scheduling problem, time windows

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Decision-making problems in last-mile delivery with crowdshippment : [abstract] / Katarzyna GDOWSKA // W: DMMS 2017 & ZTS XX : 1st international conference Decision Making in Manufacturing and Services & XX jubilee symposium Applications of systems theory : Zakopane, September 26–30, 2017 : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik. — Cianowice : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Ostoja”, cop. 2017. — ISBN: 978-83-62218-57-8. — S. 205–206. — K. Gdowska - dod. afiliacja: INESC TEC, Centre for Industrial Engineering and Management, Porto, Portugal

 • keywords: assignment problem, time windows, MILP, last-mile delivery, parcel lockers, pop stations, city logistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Deeper learning approaches integrated in serious games / Blazhko Oleksandr, GAWEŁ Bartłomiej, GDOWSKA Katarzyna, Dziabenko Olga, Luhova Tetiana // Project, Program, Portfolio Management ; ISSN 2522-9435. — 2017 t. 2, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21. — P3M : Project, Program, Portfolio Management : druga mižnarodna naukovo-praktična konferencìâ : 08–09 grudnâ 2017, Odesa : tezi dopovídej = P3M : Project, Program, Portfolio Management : druga międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna : 08–09 grudnia 2017, Odesa = P3M : Project, Program, Portfolio Management : the second international research conference : 08–09 December 2017, Odesa

 • keywords: gamification, game-based learning, deeper learning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Demand forecasting with the usage of artificial neural networks on the example of a distribution enterprise / Krzysztof JURCZYK, Katarzyna GDOWSKA, Jerzy MIKULIK, Wojciech WOŹNIAK // W: ICIL 2016 : 13\textsuperscript{th} International Conference on Industial Logistics : 28 September – 1 October, Zakopane, Poland : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik ; AGH University of Science and Technology, International Center for Innovation and Industrial Logistics. — Poland : AGH University of Science and Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62079-06-3. — S. 84–93. — Bibliogr. s. 91–93, Abstr.

 • keywords: artificial neural networks, inventory management, customer service level, demand forecasting, time series analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: