Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Gabor, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Analiza czynników wpływających na zaszumienie chmur punktów pozyskanych ze zdjęćInfluencing factor on the noise of point clouds capture from images / Katarzyna GABOR // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 112–113. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/QiwvHH [2016-09-27]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: chmura punktów, zakłócenia, maching

  keywords: point cloud, noise, image matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Development of a system for monitoring the technical condition of a historical site on the example of barracks in the former Auschwitz-Birkenau campOpracowanie systemu monitoringu obrazowego stanu technicznego obiektu zabytkowego na przykładzie baraków byłego obozu Auschwitz-Birkenau / Katarzyna GABOR, Antoni RZONCA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2014 vol. 60 nr 2, s. 122–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, monitoring, fotogrametria, integracja danych, deformacje

  keywords: laser scanning, monitoring, photogrammetry, data integration, deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Filtracja w procesie łączenia chmur punktów pozyskanych technologią skanowania laserowego[Filtering in the process of point clouds alignment, obtained from laser scanning technology] / Katarzyna GABOR // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [25.11.2015] : materiały konferencyjne – jesień. Cz. 2, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, Monika Panfil. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-5-6. — ISBN: 978-83-65362-10-0. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metody filtracji chmur punktówPoint clouds filtering methods / Katarzyna GABOR // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 3 / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (23)). — Dod. ISBN dla całości: 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-36-0. — S. 12–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz.

 • słowa kluczowe: skanowanie laserowe, zakłócenia, przetwarzanie, szum

  keywords: image matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ filtracji na proces łączenia chmur punktówFiltering influence of the process of point clouds alignment / Katarzyna GABOR // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 3 / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. — (Monografie ; 2016 (23)). — Dod. ISBN dla całości: 978-83-942083-6-3. — ISBN: 978-83-65362-36-0. — S. 19–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz.

 • słowa kluczowe: przetwarzanie wstępne, Noise filter, SOR filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: