Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasina, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Analiza efektywności tomografii amplitudowej opartej na zmianach częstotliwości centroidalnej widma sygnału w pomiarach międzyotworowych – studium modeloweThe analysis of amplitude tomography based on the variations of centroidal signal spectrum frequency in well to well measurements – model study / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 255–284. — Bibliogr. s. 283–284, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, modelowanie sejsmiczne, metody sejsmiczne, tomografia amplitudowa

  keywords: geophysics, seismic methods, seismic modeling, amplitude tomography

2
 • Analiza wpływu parametrów modelu sejsmogeologicznego i parametrów sygnału na zmiany częstotliwości centroidalnych jego widma w pomiarach międzyotworowych – studium modeloweThe analysis of the influence of seismogeological model and signal parameters on the variations of centroidal signal spectrum frequencies in well to well measurements – model study / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 231–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_05.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, modelowanie sejsmiczne, metody sejsmiczne, tomografia amplitudowa

  keywords: geophysics, seismic methods, seismic modeling, amplitude tomography

3
 • Modelowanie trajektorii promieni i czasów przebiegu fal odbitych PP, SS i PS dla dyskretnego ośrodka poprzecznie izotropowego z nachyloną osią symetriiThe modeling of ray trajectories and travel times of reflected PP, SS, and PS waves in the discrete transversely isotropic medium with tilted symmetry axis / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 387–392. — Bibliogr. s. 392, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_44.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, anizotropia, metody sejsmiczne, hodografy, trasowanie promieni

  keywords: geophysics, anisotropy, seismic methods, ray tracing, hodographs

4
 • Modelowanie wpływu wybranych parametrów sprężystych ośrodka oraz metodyki obserwacji na zmiany cech dynamicznych oraz kinematycznych odbić czerwonego spągowcaModeling the influence of selected elastic parameters of a medium as well as aquisition parameters on the variations of dynamic and kinematic features of Rotliegendes reflections / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 3, s. 383–400. — Bibliogr. s. 399, Streszcz., Abstr. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-03/Geologia_2011_3_03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Model study of variations of spectrum centroidal frequency of turning wave propagating in near-surface layerStudium modelowe zmian częstotliwości centroidalnej widma fali refragowanej propagującej w warstwie przypowierzchniowej / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2009 [wyd. 2010] nr 9, s. 43–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr., Streszcz.. — Data wydania potwierdzona oświadczeniem Wydawnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Nowe kierunki wykorzystania transformacji falkowej w przetwarzaniu danych sejsmicznych[New directions in application of the wavelet transformation in processing of seismic data] / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA, Zbigniew KASINA // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badwaczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 581–586. — Bibliogr. s. 585–586, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Teoria sygnału sejsmicznego[Theory of seismic signal] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 353, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0339). — Bibliogr. s. 349–[354]. — ISBN: 978-83-7464-244-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • The analysis of the effectiveness of simultaneous inversion of turning and head waves first breaks – model studyAnaliza efektywności jednoczesnej inwersji pierwszych wstąpień fali refragowanej i czołowej – studium modelowe / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2012 [nr] 11, s. 67–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • The analysis of the effectiveness of the multiples attenuation by means of Karhunen-Loeve (K-L) transform – model studyAnaliza skuteczności tłumienia fal wielokrotnych za pomocą transformacji Karhunena-Loevego (K-L) – studium modelowe / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2010 nr 10, s. 33–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • The analysis of the effectiveness of the seismic noise attenuation by means of Karhunen-Loeve (K-L) transformAnaliza skuteczności tłumienia zakłóceń sejsmicznych za pomocą transformacji Karhunena-Loevego (K-L) / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 2, s. 203–221. — Bibliogr. s. 220–221, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • The directions of current applications of transforms to seismic data processing and analysisKierunki najnowszych zastosowań transformat w przetwarzaniu i analizie danych sejsmicznych / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2009 [wyd. 2010] nr 9, s. 57–77. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr., Streszcz.. — Data wydania potwierdzona oświadczeniem Wydawnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Wybrane aspekty sejsmicznej tomografii amplitudowej opartej na inwersji zmian częstotliwości centroidalnej widma sygnałuThe selected aspects of seismic amplitude tomography based on the inversion of the variations of the signal spectrum centroidal frequency / Zbigniew KASINA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 115–121. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wykorzystanie transformacji K-L do podwyższania stosunku sygnał/zakłócenie na zapisach sejsmicznych[Use of K-L transform to the signal-to-noise ratio enhancement in seismic data processing] / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA, Zbigniew KASINA // W: XV krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Ostaniec–Podlesice, 13–15 października 2010 / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie, Geofizyka Kraków Sp. z o. o.. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. [1–3]. — Toż W: Landmark 2010 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2010]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych