Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kasina, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza efektywności tomografii amplitudowej opartej na zmianach częstotliwości centroidalnej widma sygnału w pomiarach międzyotworowych – studium modeloweThe analysis of amplitude tomography based on the variations of centroidal signal spectrum frequency in well to well measurements – model study / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 255–284. — Bibliogr. s. 283–284, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, modelowanie sejsmiczne, metody sejsmiczne, tomografia amplitudowa

  keywords: geophysics, seismic methods, seismic modeling, amplitude tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu parametrów modelu sejsmogeologicznego i parametrów sygnału na zmiany częstotliwości centroidalnych jego widma w pomiarach międzyotworowych – studium modeloweThe analysis of the influence of seismogeological model and signal parameters on the variations of centroidal signal spectrum frequencies in well to well measurements – model study / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 2, s. 231–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_05.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, modelowanie sejsmiczne, metody sejsmiczne, tomografia amplitudowa

  keywords: geophysics, seismic methods, seismic modeling, amplitude tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Imaging of near surface velocity heterogeneities of the medium in wave pattern of acoustic modelingOdwzorowanie przypowierzchniowych niejednorodności prędkościowych ośrodka w obrazie falowym modelowań akustycznych / Zbigniew KASINA, Nasar el ZAWAM // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 3, s. 265–273. — Bibliogr. s. 273, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Informatyczne aspekty przestrzennego rozpoznawania wysadów solnych metodą sejsmiczną[IT aspects of spatial recognition of salt domes by seismic method] / Zbigniew KASINA // Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w Krakowie ; ISSN 1231-3750. — 2002 [wyd. 2004] t. 66, s. 125–130. — Bibliogr. s. 129–130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX[The interactive processing of seismic data in ProMAX system] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 95 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0180). — Bibliogr. s. 95. — ISBN10: 83-7464-013-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Interpretacja prześwietlań sejsmicznych komora solna-powierzchnia ziemi – studium modeloweInterpretation of transmission measurements between salt chamber and surface – model study / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2003 t. 29 z. 1–2, s. 5–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelowanie sejsmiczne[Seismic modeling] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003. — 234, [1] s.. — Bibliogr. s. 233–[235]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie trajektorii promieni i czasów przebiegu fal odbitych PP, SS i PS dla dyskretnego ośrodka poprzecznie izotropowego z nachyloną osią symetriiThe modeling of ray trajectories and travel times of reflected PP, SS, and PS waves in the discrete transversely isotropic medium with tilted symmetry axis / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 387–392. — Bibliogr. s. 392, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_44.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, anizotropia, metody sejsmiczne, hodografy, trasowanie promieni

  keywords: geophysics, anisotropy, seismic methods, ray tracing, hodographs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modelowanie wpływu wybranych parametrów sprężystych ośrodka oraz metodyki obserwacji na zmiany cech dynamicznych oraz kinematycznych odbić czerwonego spągowcaModeling the influence of selected elastic parameters of a medium as well as aquisition parameters on the variations of dynamic and kinematic features of Rotliegendes reflections / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 3, s. 383–400. — Bibliogr. s. 399, Streszcz., Abstr. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-03/Geologia_2011_3_03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Model study of variations of spectrum centroidal frequency of turning wave propagating in near-surface layerStudium modelowe zmian częstotliwości centroidalnej widma fali refragowanej propagującej w warstwie przypowierzchniowej / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2009 [wyd. 2010] nr 9, s. 43–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr., Streszcz.. — Data wydania potwierdzona oświadczeniem Wydawnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nowe kierunki wykorzystania transformacji falkowej w przetwarzaniu danych sejsmicznych[New directions in application of the wavelet transformation in processing of seismic data] / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA, Zbigniew KASINA // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 581–586. — Bibliogr. s. 585–586, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Recovering near surface velocity fields by means of turning ray tomography – model studyOdtwarzanie przypowierzchniowych rozkładów prędkości za pomocą tomografii fal refragowanych – studium modelowe / Zbigniew KASINA, Nasar el Zawam // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2006 [wyd. 2007] nr 8, s. 37–43. — Bibliogr. s. 42, Abstr.

 • słowa kluczowe: geofizyka, sejsmika, tomografia sejsmiczna, tomografia fal refragowanych

  keywords: geophysics, seismics, seismic tomography, turning ray tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Teoria sygnału sejsmicznego[Theory of seismic signal] / Zbigniew KASINA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 353, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0339). — Bibliogr. s. 349–[354]. — ISBN: 978-83-7464-244-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The analysis of the effectiveness of simultaneous inversion of turning and head waves first breaks – model studyAnaliza efektywności jednoczesnej inwersji pierwszych wstąpień fali refragowanej i czołowej – studium modelowe / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2012 [nr] 11, s. 67–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The analysis of the effectiveness of the multiples attenuation by means of Karhunen-Loeve (K-L) transform – model studyAnaliza skuteczności tłumienia fal wielokrotnych za pomocą transformacji Karhunena-Loevego (K-L) – studium modelowe / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2010 nr 10, s. 33–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The analysis of the effectiveness of the seismic noise attenuation by means of Karhunen-Loeve (K-L) transformAnaliza skuteczności tłumienia zakłóceń sejsmicznych za pomocą transformacji Karhunena-Loevego (K-L) / Zbigniew KASINA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 2, s. 203–221. — Bibliogr. s. 220–221, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The directions of current applications of transforms to seismic data processing and analysisKierunki najnowszych zastosowań transformat w przetwarzaniu i analizie danych sejsmicznych / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2009 [wyd. 2010] nr 9, s. 57–77. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr., Streszcz.. — Data wydania potwierdzona oświadczeniem Wydawnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The effect of seismic signal parameters on results of first break picking realized by means on neural pickerWpływ parametrów sygnału sejsmicznego na wyniki punktowania pierwszych wstąpień za pomocą pikera neuronowego / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2005 [nr] 7, s. 35–44. — Bibliogr. s. 43–44, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_7-2005.pdf

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, sejsmika, punktowanie pierwszych wstąpień, piker neuronowy

  keywords: neural networks, seismic, first break picking, neural picker

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Tomografia sejsmiczna jako narzędzie przestrzennego rozpoznania wnętrza Ziemi[Seismic tomography as an instrument of spatial recognition of Earth interior] / Zbigniew KASINA // Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w Krakowie ; ISSN 1231-3750. — 2002 [wyd. 2004] t. 66, s. 109–113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ parametrów akwizycji i przetwarzania na wyniki przestrzennego rozpoznania wnętrza Ziemi metodą tomografii sejsmicznejThe effect of aquisition and processing parameters on the results of spatial recognition of Earth interior using seismic tomography / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2002 nr 4, s. 17–33. — Bibliogr. s. 31–33, Abstr.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_4-2002.pdf

 • słowa kluczowe: geofizyka, tomografia, metody sejsmiczne

  keywords: tomography, geophysics, seismic methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wybrane aspekty sejsmicznej tomografii amplitudowej opartej na inwersji zmian częstotliwości centroidalnej widma sygnałuThe selected aspects of seismic amplitude tomography based on the inversion of the variations of the signal spectrum centroidal frequency / Zbigniew KASINA // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 115–121. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2008 : nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 15–18.09.2008 / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2008 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie modelowań sejsmicznych do optymalizacji parametrów akwizycji prześwietlań wysadów solnychApplication of seismic modeling to design aquisition parameters of salt dome transmission measurements / Zbigniew KASINA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2002 R. 41 z. 4–5, s. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wykorzystanie transformacji K-L do podwyższania stosunku sygnał/zakłócenie na zapisach sejsmicznych[Use of K-L transform to the signal-to-noise ratio enhancement in seismic data processing] / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA, Zbigniew KASINA // W: XV krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Ostaniec–Podlesice, 13–15 października 2010 / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie, Geofizyka Kraków Sp. z o. o.. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. [1–3]. — Toż W: Landmark 2010 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2010]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wysad solny jako obiekt przestrzennego rozpoznania wnętrza ZiemiSalt dome as a object of spatial recognition of Earth interior / Zbigniew KASINA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2003 nr 5, s. 17–33. — Bibliogr. s. 32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: