Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Karwan, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Elektrorafinacja miedzi[Electrorefining of copper] / Andrzej Rapacz, Tadeusz KARWAN, Piotr Romanowicz, Zbigniew Skrzek, Leszek Olewiński, Krzysztof Urbanowicz, Stanisław Nosal // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 747–778. — Bibliogr. [dla całej części 6] s. 834–838

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Kazimierz Bielenin : twórca polskiej archeometalurgii : monografia[Kazimierz Bielenin : Polish creator of archeometallurgy : monograph] / pod red. Mirosława KARBOWNICZKA ; aut.: Mirosław KARBOWNICZEK, Szymon Orzechowski, Jacek Górski, Ireneusz SULIGA, Tadeusz KARWAN, Paweł Madera, Dorota Słowińska, Andrzej Rembalski, Grzegorz Gill, Małgorzata Wawer. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 172 s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0552). — Bibliogr. s. 171–172. — ISBN: 978-83-7464-695-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Ocena poziomu technicznego hutnictwa w dobrach Małachowskich[Assessment of the metallurgy technical level in the estate of Malachowski] / Ireneusz SULIGA, Mirosław KARBOWNICZEK, Tadeusz KARWAN // W: Rola rodu Małachowskich w dziejach Ziemi Koneckiej : 24 październik 2014 Końskie / pod red. Wojciecha Paska ; Muzeum Regionalne PTTK Końskie. — Końskie : Muzeum Regionalne PTTK w Końskich, 2015. — ISBN: 978-83-61852-22-3. — S. 28–47. — Bibliogr. s. 47. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Od topni Kazimierza Wielkiego do huty miedzi Jana Turzo : metalurgia miedzi od początku XVI wiekuFrom the melting shops of Casimir the Great to the copper smelter of Jan Turzo : copper metallurgy till the beginng of the 16\textsuperscript{th} century / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Tadeusz KARWAN, Stanisław RZADKOSZ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 1, s. 22–29. — Bibliogr. s. 28–29

 • słowa kluczowe: miedź, srebro, ołów, archeometalurgia, metalurgia miedzi, żużle miedzi

  keywords: copper, silver, lead, archaeometallurgy, copper metallurgy, copper slags

6
7
8
 • Struktura żużli z procesu zawiesinowegoStructure of slags from fluidized-bed process / Tadeusz KARWAN, Jerzy NOWAKOWSKI, Zbigniew Gostyński, Roman Konefał // W: Metalurgia metali nieżelaznych : konferencja międzynarodowa : Kraków 17–19.11.2014 : streszczenia referatów = Metallurgy of non-ferrous metals : international conference : abstracts. — [Gliwice : s. n.], [2014]. — S. 32. — Pełny tekst na dysku Flash. — S. [1-11]. — Wymagania systemowe: Word. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: struktura, żużle, proces zawiesinowy

  keywords: flash smelter, slags structure

9
 • Wczesnośredniowieczna technologia strącania ołowiu żelazem na stanowiskach w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu i Sosnowcu-Zagórzu : badania materiałoznawcze[Early medieval technology of precipitation lead with iron in Dąbrowa Górnicza-Łosień and Sosnowiec-Zagórze archaeological sites : metallurgical examinations] / Ireneusz SULIGA, Tadeusz KARWAN, Mirosław KARBOWNICZEK, Dariusz Rozmus // W: Argenti fossores et alii : znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego Średnioiwiecza (X–XII wiek): praca zbiorowa / pod red. Piotra Boronia. — Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2013. — S. 151–174. — Ireneusz Suliga, Tadeusz Karwan, Mirosław Karbowniczek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Znaczenie wynalazku Stanisława Łaszczyńskiego dla rozwoju metalurgii miedzi i cynku[The significance of Stanisław Laszczynski's invention for the development of copper and zinc metallurgy] / Tadeusz KARWAN // W: Historyczne dziedzictwo świętokrzyskiego hutnictwa miedzi i ołowiu / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Wsi Kieleckiej. — Kielce : IKONA, 2017. — Publikacja zawiera prace prezentowane na sesji naukowej w dniu 16.09.2017 w parku Etnograficznym w Tokarni. — ISBN: 978-83-65461-36-0. — S. 10–20. — Bibliogr. s. 20. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Dod. afiliacja: Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych