Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kaczmarska, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4278-5921 orcid iD

ResearcherID: M-8881-2015

Scopus: 56367666100

PBN: 5e709298878c28a047398a88

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 127, z ogólnej liczby 128 publikacji Autora


1
2
 • Alternatywne materiały formierskie do zastosowania w odlewnictwie, Cz. 1Alternative moulding materials for use in foundry industry, Pt. 1 / KACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (12)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-942083-7-0. — S. 100–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ekologiczne technologie mas formierskich, surowce odnawialne, spoiwo odlewnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alternatywne materiały formierskie do zastosowania w odlewnictwie, Cz. 2Alternative moulding materials for use in foundry industry, Pt. 2 / KACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata, Kurleto Żaneta // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, T. 1 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015. — (Monografie ; 2015 (12)). — ISBN (całość) 978-83-942083-1-8. — ISBN: 978-83-942083-7-0. — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.

 • słowa kluczowe: kompozycje polimerowe, ekologiczne technologie mas formierskich, spoiwo odlewnicze, modyfikacja polimerów naturalnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An assessment of the effectiveness of physical curing methods of molding sand bonded by binders based on starch and aluminosilicatesOcena efektywności metod fizycznego utwardzania masy formierskiej wiązanej spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Żaneta KURLETO, Łukasz SZYMAŃSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 133–141. — Bibliogr. s. 140–141, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: masy formierskie, suszenie, spoiwo skrobiowe, utwardzanie fizyczne, mikrofale

  keywords: drying, molding sands, microwaves, physical methods of curing, starch binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.3.133

5
 • Analiza termiczna mas formierskich wiązanych spoiwem polimerowym[Thermal analysis of moulding sands with polymeric binder] / K. KACZMARSKA, M. Kuroń, B. GRABOWSKA // Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2012 z. 13, s. 159–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Abstr.. — VIII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID'2012 : Ustroń-Jaszowiec, 31 maja–2 czerwca 2012 / red. nauk. zesz.: Jan Szajnar, Andrzej Studnicki, Jacek Suchoń. — Gliwice : Politechnika Śląska, 2012. — ISBN 978-83-63605-00-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza termiczna spoiwa polimerowego na bazie skrobi modyfikowanejThermal analysis of a polymeric binder based on modified starch / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // W: Determinanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej : XXXVII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 5 czerwiec 2013 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Ewy Staniewskiej, Moniki Górskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : PCz. WIPMiFS, cop. 2013. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080 ; nr 4). — ISBN: 978-83-63989-02-6. — S. 350–353. — Bibliogr. s. 353, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wybranych właściwości technologicznych mas formierskich wiązanych spoiwem polimerowym na bazie karboksymetyloskrobi utwardzanych w polu mikrofal[Analysis of selected technological properties of moulding sands bonded by new binder based on carbxyomethyl starch and cured by the microwave irradiation] / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // W: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (KSD) : Toruń, 19–21 czerwca 2013 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — [Toruń : s. n.], [2013]. — S. 107. — Bibliogr. s. 107

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, masa formierska, skrobia modyfikowana, utwardzanie, promieniowanie mikrofalowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wybranych właściwości utwardzanych fizycznie mas formierskich ze spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym[Analysis of selected properties of physical cured moulding sand bonded by starch-aluminosilicate binder] / KACZMARSKA Karolina, GRABOWSKA Beata, DROŻYŃSKI Dariusz // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : [Wrocław 10 czerwiec 2015] : materiały konferencyjne, Cz. 2 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań ; Wrocław ; Lublin : Młodzi Naukowcy, 2015. — ISBN (całość) 978-83-942083-0-1. — ISBN: 978-83-94083-3-2. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Analiza wybranych właściwości utwardzanych mikrofalowo mas formierskich wiązanych spoiwem na bazie skrobi : streszczenieAnalysis of selected technological properties of moulding sands bonded by starch-based binder : abstract / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI // W: II Konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z okazji Dnia Odlewnika [Dokument elektroniczny] : 27.11.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Wydział Odlewnictwa AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_doktoranci_2014/5.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwo skrobiowe, nowoczesne materiały odlewnicze, skrobia natywna, właściwości mas formierskich

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza zmian strukturalnych spoiwa skrobiowego sieciowanego na drodze fizycznej[Analysis of structural changes in the starch-based binder cross-linked by physical agents] / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2

 • słowa kluczowe: skrobia modyfikowana, spoiwo, sieciowanie, spektroskopia FTIR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza zmian strukturalnych w spoiwie skrobiowym sieciowanym na drodze fizycznejAnalysis of structural changes in the starch-based binder cross-linked by physical agents / K. KACZMARSKA, B. GRABOWSKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 51–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: innowacyjne materiały i technologie odlewnicze, spoiwa polimerowe, sieciowanie, spektroskopia FTIR, modyfikat skrobiowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of selected properties of green sands with modified starch-based additives / K. KACZMARSKA, B. GRABOWSKA, D. DROŻYŃSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 3, s. 127–131. — Bibliogr. s. 131, Abstr.

 • keywords: green sand system, innovative moulding materials, carboxymethyl starch sodium, additives for moulding sand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analysis of selected technological properties of green sands with starch-based additivesAnaliza wybranych właściwości technologicznych klasycznych mas formierskich z dodatkami skrobiowymi / Dariusz DROŻYŃSKI, Żaneta KURLETO, Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2015 vol. 41 no. 2, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2015.41.2/mafe.2015.41.2.65.pdf

 • słowa kluczowe: przepuszczalność, klasyczna masa formierska, dodatki skrobiowe, wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym, osypliwość

  keywords: wear resistance, permeability, green sand system, starch additives, green compressive strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2015.41.2.65

15
16
17
 • Application of microwaves to curing molding sands with a sodium carboxymethyl starch-based binder / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI // W: ISC 2015 : 2\textsuperscript{nd} International Student Conference on Geology, mining, metallurgy, chemical engineering, material science and related fields : 13–14 July, 2015, Bor, Serbia : book of abstracts / eds. Ljubiša Balanović, Dragana Živković, Nada Štrbac ; University of Belgrade ; Technical Faculty in Bor. — Bor : Technical Faculty, 2015. — ISBN: 978-86-6305-033-4. — S. 17. — Bibliogr. s. 17

 • keywords: moulding sand, foundry materials, microwave curing, sodium carboxymethyl starch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Application of sodium carboxymethyl starch (CMS-Na) in molding sand technology / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Sylwia CUKROWICZ // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 31

 • keywords: foundry, cross linking, microwave, carboxymethyl starch, molding sand technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGHResearch for the foundry industry − the Laboratory of Structural Research and Chemical Analysis of the Faculty of Foundry Engineering of the AGH University of Science and Technology / Beata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ // Laboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski ; ISSN 1643-7381. — 2019 nr 2, s. 16–22. — Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: badania, odlewnictwo, AGH, spektrofotometria UV-Vis, spektrometria IR, pirolityczna chromatografia gazowa ze spektrometrią mas Py-GC/MS

  keywords: research, founding, AGH, UV-Vis spectrophotometry, IR spectrometry, pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry Py-GC/MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Badania FTIR, DRIFT, UV-Vis i Py-GC-MS materiałów wielkocząsteczkowych pod kątem ich zastosowania w technologii mas odlewniczychFTIR, DRIFT, UV-Vis and Py-GC-MS study of macromolecular materials for use in the moulding sands technology / B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, Ż KURLETO-KOZIOŁ // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 79–100. — Bibliogr. s. 98–100, Streszcz.

 • słowa kluczowe: montmorylonit, masy odlewnicze, materiały wielkocząsteczkowe, karboksymetyloceluloza, materiały wiążące

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania nad odnawialnością polimerowych spoiw odlewniczychStudies on the renewability of polymeric binders for foundry / B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 47–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania stabilności nowych spoiw odlewniczych na przykładzie wodnej kompozycji polimerowej PAA/CMS-Na[Studies on the stability of new binder for foundry on the example of water soluble composition of poly (acrylic acid)/sodium carboxymethyl] / Beata GRABOWSKA, Barbara Pilch-Pitera, Karolina KACZMARSKA, Barbara Trzebicka, Barbara Mendrek // W: „Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — ISBN: 978-83-60988-15-2. — S. 481, S08P29. — Bibliogr. s. 481

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania strukturalne (FTIR, DRIFT) skrobi eteryfikowanej $CMS-Na_{0.6}$ pod kątem zastosowania w technologii mas formierskichStructural studies (FTIR, DRIFT) of $CMS-Na_{0.6}$ etherified starch for applications in moulding sands technology / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 2, s. 137–149. — Bibliogr. s. 147–149, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.prace.iod.krakow.pl/praceio/1500972871d78b116e2.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: spoiwo polimerowe, skrobia modyfikowana, sieciowanie, badania spektroskopowe

  keywords: polymer binders, cross linking, modified starch, spectroscopic studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2017.13

24
 • Badania strukturalne i termoanalityczne (IR, DRS, TG-DSC) skrobii eteryfikowanej $CMS-Na_{0,6}$ pod kątem zastosowania w technologii mas formierskich : streszczenie[Structural and thermoanalytical studies (IR, DRS, TG-DSC) of etherified starch $CMS-Na_{0,6}$ for use in moulding sand technology : abstract] / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Badania strukturalne procesu sieciowania soli sodowej karboksymetyloskrobi wobec wybranych czynników fizycznych. Cz. 1, Udział wiązań wodorowych[Structural studies on sodium carboxymethyl starch crosslinked by selected physical agents. Pt. 1, The content of hydrogen bonds] / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 187

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: