Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Karcz, prof. zw. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701719737

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza produkcji wodoru i związanej z nią emisji ${CO_{2}}$ przy zgazowaniu węgla kamiennego w reaktorach Shell oraz TexacoComparative analysis of hydrogen production and related ${CO_{2}}$ emission during hard coal gasification in Shell and Texaco technologies / Piotr BURMISTRZ, Tomasz Chmielniak, Aleksander KARCZ, Marek Ściążko // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2, s. 63–75. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
4
 • Evaluation of $CO_{2}$ emission in the process of hydrogen production through coal gasification / T. Chmielniak, A. KARCZ, A. STRUGAŁA, M. Ściążko // W: Fuel cells and hydrogen technologies : second Polish forum : 7–10.09.2009 Kocierz, Poland : book of abstracts / PSWiOP Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych, AGH. — [S. l.: s. n.], [2009]. — S. O14. — Bibliogr. s. O14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Gaz koksowniczy jako surowiec do produkcji wodoruCoke oven gas as raw material for hydrogen production / Aleksander KARCZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 1, s. 111–117. — Bibliogr. s. 116–117, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Impact of the drying process on coking properties of coal charge and strength after reaction of produced coke and its reactivity / Zbigniew BĘBENEK, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 32–43. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kierunki technologiczne rozwoju koksownictwaDirections of coking technology development / Marek Ściążko, Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2011 R. 56 nr 4, s. 228–237. — Bibliogr. s. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Oszacowanie emisji $CO_{2}$ związanej z wydobyciem, wzbogacaniem i transportem węgli – potencjalnych surowców dla procesów wytwarzania wodoruEvaluation of $CO_{2}$ emission connected with mining, preparation and transport of coal – a potential raw material for hydrogen production / Aleksander KARCZ, Piotr BURMISTRZ, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 1, s. 93–110. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Porównanie emisji $CO_{2}$ związanej z wytwarzaniem wodoru na drodze zgazowania i priolizy węglaComparision of $CO_{2}$ emission from hydrogen production by coal gasification and coal pyrolysis / Aleksander KARCZ, Tomasz Chmielniak, Marek Ściążko, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 2/2, s. 243–261. — Bibliogr. s. 260, Streszcz., Abstr.. — Opis częśc. według obwoluty. — XXIII konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Dylematy polskiej polityki energetycznej, Cz. 1 : Zakopane, 11–14 października 2009 / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiP PAN, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Pozyskiwanie i przygotowanie surowca węglowego w warunkach polskiego koksownictwaRecovery and preparation of coal raw material in conditions of the Polish coke engineering sector / Aleksander KARCZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 171–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Sposób oczyszczania odpadowych wód koksowniczych z inhibitorów biodegradacyjnych[Method of removing biodegradation inhibitors from coking plant waste-water] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Koksownicze ZDZIESZOWICE Sp. z o. o., Zdzieszowice ; wynalazca: Aleksander KARCZ, Piotr BURMISTRZ, Andrzej PIOTROWSKI, Andrzej ROZWADOWSKI, Jan Bury, Czesław Olczak, Czesław Sikorski, Władysław Śmigiel. — Int.Cl.: C02F 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199636 B1 ; Udziel. 2008-03-27 ; Opubl. 2008-10-31. — Zgłosz. nr P.353074 z dn. 2002-03-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199636B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Wybrane uwarunkowania techniczno-technologiczne produkcji koksu w PolsceSelected technical and technological conditions of coke production in Poland / Aleksander KARCZ, Czesław Sikorski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 R. 54 wyd. spec., s. 37–46. — Bibliogr. s. 46. — Koksownictwo'2008 : konferencja : Zakopane, 8–10.10.2008 r. — Katowice : WG Wydawnictwo Górnicze, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wykorzystanie gazu koksowniczego do produkcji wodoru, metanolu i eteru dimetylowegoCoke oven gas utilization for hydrogen, methanol and dimethylether production / Aleksander KARCZ, Aleksander Sobolewski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 vol. 54 nr 2, s. 112–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Zaawansowane bezemisyjne technologie wytwarzania elektryczności oraz paliw gazowych i ciekłychAdvanced zero-emission technologies of power generation, gaseous and liquid fuels production / Aleksander KARCZ, Marek Ściążko // W: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2008. — ISBN: 978-83-915765-7-1. — S. 111–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Zgazowanie węgla parą wodną pod ciśnieniem i przy dużej szybkości ogrzewania[Steam gasification of coal under the high pressure and rate heating] / Aleksander KARCZ, Stanisław PORADA // W: Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla – osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe. T. 1, Zgazowanie węgla / pod red. Marka Ściążko, Jacka Kijeńskiego ; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. — Zabrze : Wydawnictwo IChPW, 2010. — Dod. ISBN 978-83-930194-4-1. — ISBN: 978-83-930194-0-3. — S. 83–100. — Bibliogr. s. 99–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Zgazowanie węgla w atmosferze bogatej w parę wodną[Coal gasification in steam atmosphere] / Aleksander KARCZ, Stanisław PORADA // W: Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego / pod red. Tadeusza Borowieckiego, [et al.] ; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. — Zabrze : Wydawnictwo IChPW, 2008. — ISBN 978-83-913434 (błędny). — ISBN: 978-83-913434. — S. 139–150. — Bibliogr. s. 149–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Zwiększenie szans wykorzystania krajowej bazy węgli koksowych poprzez działania technologiczne w zakresie przygotowania mieszanek wsadowychIncreasing chances of utilizing the domestic coking coal resources through technological operations in coal blend preparation / Aleksander KARCZ, Andrzej STRUGAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/1, s. 5–18. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych