Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Wojciechowska, mgr

poprzednio: Brylewska

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56038835400

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • 8 MR zeolites with hierarchical structure – the case of ferrierite / K. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, K. A. Tarach, W. MOZGAWA // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorption of inorganic anions on surfactant modified zeolite materials / K. BRYLEWSKA, M. KRÓL, W. MOZGAWA // W: ZEOLITE 2018 : 10\textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 99–100. — Bibliogr. s. 100. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Conditions of synthesis and structure of metakaolin-based geopolymers: application as heavy metal cation sorbent / Magdalena KRÓL, Kamila BRYLEWSKA, Arkadiusz KNAPIK, Kamil KORNAUS, Włodzimierz MOZGAWA // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2017 vol. 19 iss. 4, s. 103–109. — Bibliogr. s. 108–109. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: metakaolin, geopolymers, structural and textural properties, heavy metal sorbent

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/pjct-2017-0075

4
 • Demetalation processes on clinoptilolite : kinetic studies / Kamila BRYLEWSKA, Piotr ROŻEK, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA // W: EUCMOS 2018 [Dokument elektroniczny] : XXXIV European Congress on Molecular Spectroscopy : Coimbra – Portugal, 19–24 August 2018 : [book of abstracts] / ed. by Rui Fausto, [et al.] ; University of Coimbra. Department of Chemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Coimbra : University of Coimbra], [2018]. — e-ISBN: 978-989-20-8611-8. — S. 221. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.qui.uc.pt/eucmos2018/Abstracts_book_EUCMOS2018.pdf [2018-09-05]. — Bibliogr. s. 221. — Kamila Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geopolymers – the structure and sorption properties / Kamila BRYLEWSKA, M. KRÓL, A. KNAPIK, Kamil WOJCIECHOWSKI, W. MOZGAWA // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 39. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hierarchical 8 MR zeolites – the case of ferrierite / K. BRYLEWSKA, K. A. Tarach, W. MOZGAWA, K. Góra-Marek // W: XX zeolite forum [Dokument elektroniczny] : scientific meeting of the Polish Zeolite Association : 22–26 September 2015, Stryszawa, Poland : book of abstracts / ed. Kinga Mlekodaj. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : Polish Zeolite Association, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-929430-9-9. — S. 87–88. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hierarchiczne materiały zeolitowe - właściwości i zastosowanie[Hierarchical zeolites - properties and applications] / Kamila BRYLEWSKA // W: Dokonania naukowe doktorantów V : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017 / oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — ISBN: 978-83-63058-69-2. — S. 130. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. - Dod. afiliacja Autorki: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hierarchiczny ferieryt: właściwości teksturalno/kwasowe w kontekście zastosowań katalitycznych[Hierarchical ferrierite: textural and acidic properties in relation to catalytic applications] / K. BRYLEWSKA, K. A. Tarach, W. MOZGAWA, Z. Olejniczak, U. Filek, K. Góra-Marek // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 232–233. — Bibliogr. s. 233. — K. Brylewska, W. Mozgawa - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; K. Brylewska – dod. afiliacja: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • High alumina 8 MR zeolites – towards mesopore analogues / K. A. Tarach, O. Bałazińska, K. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, W. MOZGAWA // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 303

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Kinetic studies of clinoptilolite : [abstract] / Kamila BRYLEWSKA, Włodzimierz MOZGAWA // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: nano materials, IR spectroscopy, zeolites, sorption properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mesoporous ferrierite: influence of structural, textural and acidic parameters on catalytic performance in ethanol dehydration / Kamila BRYLEWSKA, Karolina A. Tarach, Urszula Filek, Włodzimierz MOZGAWA, Zbigniew Olejniczak, Kinga Góra-Marek // W: Designing new heterogeneous catalysts : 4–6 April 2016, London, UK : book of abstracts. — [London : RSC], [2016]. — S. P85. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mesoporous ZSM-5 zeolites hosting Fe-species as effective catalysts in $NH_{3}-SCR$ of NO and $NH_{3}-SCO$ reactions / Kamila BRYLEWSKA, Karolina Tarach, Małgorzata Rutkowska, Magdalena Jabłońska, Minkee Choi, Lucjan Chmielarz, Kinga Góra-Marek // W: Designing new heterogeneous catalysts : 4–6 April 2016, London, UK : book of abstracts. — [London : RSC], [2016]. — S. P83. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody otrzymywania materiałów mezoporowatych na przykładzie zeolitów niskokrzemowych i ich potencjalne zstosowanie : [abstrakt][Methods of obtain of mesoporous materials including low- and high-silica zeolites and their potential applications : abstract] / Kamila BRYLEWSKA // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : [Wrocław, 10.05.2017] : materiały konferencyjne – wiosna. Cz. 3, Wrocław / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — ISBN (całość) 978-83-65677-20-4. — ISBN: 978-83-65677-86-0 ; e-ISBN: 978-83-65677-85-3. — S. 18. — K. Brylewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, K. Brylewska - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modification of ferrierite through post-synthesis treatments : acidic and catalytic properties / Kamila BRYLEWSKA, Karolina A. Tarach, Włodzimierz MOZGAWA, Zbigniew Olejniczak, Urszula Filek, Kinga Góra-Marek // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 147–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-19. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University. — From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : a collection of contributions presented at the XIII\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy / eds. Henryk Ratajczak, Marek Drozd, Rui Fausto. — tekst: https://goo.gl/EVjQvy

 • keywords: zeolites, desilication, ferrierite, dealumination, ethanol dehydration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2015.12.046

16
 • Modification of the structure of metakaolin-based geopolymers / Piotr ROŻEK, Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA // W: EUCMOS 2018 [Dokument elektroniczny] : XXXIV European Congress on Molecular Spectroscopy : Coimbra – Portugal, 19–24 August 2018 : [book of abstracts] / ed. by Rui Fausto, [et al.] ; University of Coimbra. Department of Chemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Coimbra : University of Coimbra], [2018]. — e-ISBN: 978-989-20-8611-8. — S. 259. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.qui.uc.pt/eucmos2018/Abstracts_book_EUCMOS2018.pdf [2018-09-05]. — Bibliogr. s. 259. — Kamila Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modified structure of mordenite - studies of sorption properties / Kamila BRYLEWSKA, Tomasz BAJDA, Włodzimierz MOZGAWA // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 34–35. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Jagiellonian University. — T. Bajda - omyłkowo afiliowany WIMiC

 • keywords: sorption, IR spectroscopy, zeolites, heavy metal cations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Post-synthesis modification of clinoptilolite : kinetic studies of $Cd^{2+}$ sorption / K. BRYLEWSKA, M. KRÓL, W. MOZGAWA // W: ZEOLITE 2018 : 10\textsuperscript{th} international conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites : 24–29 June 2018, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Franus, Jarosław Madej. — Lublin : Lublin University of Technology, [2018]. — S. 97–98. — Bibliogr. s. 98. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Post-synthesis modification of geopolymer structure / Piotr ROŻEK, Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Włodzimierz MOZGAWA // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 324

 • keywords: porosity, geopolymer, desilication, dealumination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Quantitative aspect of identifying of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy / K. Góra-Marek, K. A. Tarach, K. BRYLEWSKA // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 250–251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Quantitative aspects of the identification of Fe(II) moieties in zeolites ZSM-5 with various pore hierarchy / K. BRYLEWSKA, K. Góra-Marek, K. A. Tarach // W: XIIIth ICMS 2015 : XIII\textsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław, 9–13.9.2015 : programme, abstracts, list of authors. — [Wrocław : s. n.], [2015]. — S. 40–41. — Bibliogr. s. 41. — K. Brylewska – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Selektywna katalityczna redukcja NO za pomocą amoniaku z zastosowaniem katalizatorów zeolitowych Fe-BEA: rola jonów ${Fe^{3+}}$[Selective catalytic reduction of NO with ammonia with the use of the Fe-BEA catalysts: the role of ${Fe^{3+}}$ ions] / K. BRYLEWSKA, M. Jabłońska, G. Delahay, K. Kruczała, C. Petitto, K. A. Tarach, K. Góra-Marek // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 230–231. — Bibliogr. s. 231. — K. Brylewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sorpcja jonów ołowiu $Pb^{2+}$ na mezoporowatym zeolicie BEASorption of $Pb^{2+}$ ions on mesoporous BEA zeolite / Kamila BRYLEWSKA, Magdalena KRÓL, Tomasz BAJDA, Kamil WOJCIECHOWSKI, Włodzimierz MOZGAWA // W: Sorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-944-5. — S. 5–14. — Bibliogr. s. 13–14, Streszcz., Abstr.. — K. Brylewska - dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • słowa kluczowe: sorpcja, zeolity, materiały mezoporowate, spektroskopia w podczerwieni, kationy metali ciężkich

  keywords: sorption, IR spectroscopy, mesoporous materials, zeolites, heavy metal cations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sorption of heavy metal cations on mesoporous ZSM-5 and mordenite zeolites / Kamila M. WOJCIECHOWSKA, Magdalena KRÓL, Tomasz BAJDA, Włodzimierz MOZGAWA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2019 vol. 12 iss. 19 art. no. 3271, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-08. — K. M. Wojciechowska - dod. afiliacja: UJ. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/19/3271/pdf

 • keywords: IR spectroscopy, ZSM-5, mordenite, sorption properties, heavy metal cations, mesoporosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma12193271