Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Buszta, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Multivariate drainage forecasts of the open limestone pit mine „Celiny” (South Poland) / BUSZTA Kamila, SZKLARCZYK Tadeusz, MALINA Grzegorz // W: Groundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44\textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25\textsuperscript{th} – 29\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-953-6907-61-8. — S. 214. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: numerical model, drainage, open pit mine, groundwater circulation, multivariate forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Numerical model for mapping of complex hydrogeological conditions: the Chmielnik area (South Poland) case study / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2017]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 19). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Rrader. — Tryb dostępu: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-5473-1.pdf [2017-07-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Numeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu Barda[The numerical model of groundwater flow in Bardo area] / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK // W: Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. Stanisława Witczaka, Anny Żurek. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2016. — Monografia wydana w ramach 7 MPWP 2016 : [VII konferencja naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych” : Zakopane, 9-12 października, 2016]. — ISBN: 978-83-88927-38-6. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Numeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu BardaThe numerical model of groundwater flow in Bardo area / Kamil BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK // W: MPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Opis częśc. na podstawie programu. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena stanu wód podziemnych dla potrzeb zrównoważonego gospodarowania wodą w zlewniach rolniczych na przykładzie górnej TarlakiAssessing the groundwater status for sustainable water management in agricultural catchments : the upper Tarlaka sub-catchment case study / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA // W: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja = Remediation, reclamation and revitalization / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — ISBN: 978-83-89696-81-9. — S. 151–166. — Bibliogr. s. 165–166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Prawne i metodyczne aspekty prognozowania wpływu odwodnień kopalń odkrywkowych na warunki krążenia wód podziemnych[The legal and methodical aspects of forecasting the impact of drainage system of open pit mines on the conditions of groundwater circulation] / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 11–13. — Bibliogr. s. 13

 • słowa kluczowe: kopalnie odkrywkowe, odwadnianie, prawo, metodyka, dokumentacja hydrogeologiczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Warunki hydrogeologiczne rejonu Chmielnika (województwo świętokrzyskie) : [abstrakt]Groundwater conditions in Chmielnik area (Holy Cross Province) : [abstract] / Kamila BUSZTA // W: Z głębi Ziemi : materiały konferencyjne II studenckiej konferencji naukowej Geo-Flow : studencki przepływ wiedzy! : [13–15 listopada 2016, Kletno] / Studenckie Koło Naukowe Geologów Silesian. Politechnika Śląska. Instytut Geologii Stosowanej. — Gliwice : [Politechnika Śląska], 2016. — Na okł.: Z głębi Ziemi!. — ISBN: 978-83-65547-03-3. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ projektowanego odwodnienia kopalni wapienia „Celiny” (woj. świętokrzyskie) na stan ilościowy wód podziemnychThe impact of designed drainage of the open pit limestone mine ”Celiny” (Świętokrzyskie oivodeship) on the quantitative status of the groundwater systems / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 11/1, s. 938–945. — Bibliogr. s. 945, Abstr.. — WPH 2017 : XVIII sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : 8-10.11.2017 Wojanów k. Jeleniej Góry. — tekst: https://goo.gl/RpNHL8

 • keywords: numerical modelling, open pit mine drainage, quantitative status of groundwater bodies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: