Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Banaś, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Anodic behaviour of iron in alcohol solutions of electrolytes / K. BANAŚ, M. STAROWICZ, J. BANAŚ // W: KSCS 2009 [Dokument elektroniczny] : 5th Kurt Schwabe Symposium : from corrosion to semiconductors : May 24–28, 2009 : Erlagen 2009 : programme & CD of abstracts / Friedrich-Alexander-Universität. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Erlagen : s. n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anodic behaviour of titanium in alcohol – $LiClO_{4}-LiCl$ solutions / Kamila BANAŚ, Maria STAROWICZ, Jacek BANAŚ // W: Book of abstracts of the 57th annual meeting of the International Society of Electrochemistry : innovative electrochemistry, enterprising science : Edinburgh, UK, 27 August to 1 September, 2006 / ISE [etc.]. — Lausanne, Switzerland : ISE, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. S9$\cdot$P-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Anodic behaviour of titanium in methanol solutions of chloridesAnodowe roztwarzanie tytanu w metanolowych roztworach chlorków / Kamila BANAŚ, Jacek BANAŚ // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2003 vol. 29 no. 2, s. 123–133. — Bibliogr. s. 132–133, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Anodic dissolution of Ni, Al and intermetallic phase $Ni_{3}Al$ in $CH_{3}OH-LiCl$ system / K. BANAŚ, J. BANAŚ // W: 55th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry ISE 2004 : electrochemistry: from nanostructures to power plants : 19–24 September 2004, Thessaloniki, Greece : book of abstracts, [Pt]. 2 / ISE. — [Thessaloniki] : ISE, 2004. — S. 809

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Anodic etching and passivation of titanum in metanol-${LiClO_{4}}$ solutions / I. TALAR-WESTENHOLTZ, U. LELEK-BORKOWSKA, K. BANAŚ, J. BANAŚ // W: Passivity 10 [Dokument elektroniczny] : 10th international symposium on the Passivation of metals and semi-conductors and the properties of thin oxide layers : Florianopolis, Brazil, April 10–14, 2011 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Anodowe roztwarzanie tytanu w metanolowych roztworach kwasu fosforowego[Anodic dissolution of titanium in methanol solutions of phosphoric acid] / Jacek BANAŚ, Kamila BANAŚ // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — ISBN10: 8391923258. — S. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Anodowe własności cynku w etanolowych roztworach elektrolitówAnodic behavior of zinc in ethanol solutions of electrolytes / Jolanta ŚWIATOWSKA, Kamila BANAŚ, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11, s. 556–558. — Bibliogr. s. 558. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Anodowe właściwości żelaza w metanolowych roztworach elektrolitówAnodic behavior of iron in methanol solutions of electrolytes / Maria STAROWICZ, Kamila BANAŚ, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11, s. 543–545. — Bibliogr. s. 545. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Corrosion behavior of low chromium $Fe-Cr$ alloys in anhydrous methanol solutions of sulfuric acidKorozyjne właściwości niskochromowych stopów $Fe-Cr$ w bezwodnych metanolowych roztworach kwasu siarkowego / K. BANAŚ, J. BANAŚ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 267–279. — Bibliogr. s. 278–279. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Corrosion of titanium in methanol solutions of chlorides / K. BANAŚ, J. BANAŚ // W: Advances in corrosion science and application : Zakopane, Poland September 9–13, 2003 : Michal Smialowski international symposium on Corrosion and hydrogen degradation : proceedings / ed. T. Zakroczymski ; Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IPC PAS, 2003. — ISBN10: 8391352056. — S. 177–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Electrochemical properties of nickel in alcohol solutions of electrolytes / Maciej GRUSZKA, Kamila BANAŚ, Maria STAROWICZ, Urszula LELEK, Jacek BANAŚ // W: EMNT 2010 [Dokument elektroniczny] : 21–24 September 2010 Mandelieu la Napoule : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Elektrochemiczne roztwarzanie tytanu w alkoholowych roztworach elektrolitówAnodic behaviour of titanium in alcohol solutions of electrolytes / K. BANAŚ, M. STAROWICZ, B. STYPUŁA, J. BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2006 R. 49 nr 11s/A wyd. spec., s. 15–21. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievements in corrosion research and engineering” : materiały XII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 12t all-Polish corrosion symposium : 298 Impreza Europejskiej Federacji Korozji = 298th Event of the European Federation of Corrosion : SZCZYRK'2006 : 22–24 listopada 2006, Szczyrk / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Korozja aluminium w wodnych roztworach kwasu azotowego : wpływ struktury elektrolitu[Corrosion of aluminium in the aqueous solutions of nitric acid : the influence of electrolyte structure] / K. BANAŚ, J. BANAŚ // W: Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej : VI ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : 15–17 listopada 2000, Poraj / red. nauk. Henryk Bala. — Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Katedra Chemii, 2000. — Na k. tyt. także: 50 lat Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej. — Na okł. tyt.: Materiały VI ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego. — S. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Korozja fazy międzymetalicznej $Ni_{3}Al$ w metanolowych roztworach chlorkówCorrosion of $Ni_{3}Al$ intermetallic compound in methanol solutions of chlorides / K. BANAŚ, J. BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A/, s. 30–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk '2004, 24–26 listopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mechanism of passivation of metals in alcoholic solutions of electrolytes / J. BANAŚ, B. STYPUŁA, M. STAROWICZ, K. BANAŚ, U. LELEK-BORKOWSKA, I. TALAR-WESTENHOLTZ, M. GRUSZKA // W: Passivity 10 [Dokument elektroniczny] : 10th international symposium on the Passivation of metals and semi-conductors and the properties of thin oxide layers : Florianopolis, Brazil, April 10–14, 2011 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: Passivation treatments)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mechanizm korozji żeliwa szarego w wodzie surowej i modyfikowanej obiegu wodnego instalacji przeróbki olejuCorrosion mechanism of gray cast iron in tap and modified water of circulation system of oil processing / Kamila BANAŚ, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11, s. 472–475. — Bibliogr. s. 475. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • słowa kluczowe: korozja żeliwa, korozja pomp, korozja w wodzie obiegowej

  keywords: corrosion of cast iron, pumps corrosion, corrosion in circulating water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pasywacja tytanu w metanolowych roztworach $LiCIO_{4}$Passivation of titanium in metanol-$LiCIO_{4}$ solutions / Izabela TALAR-WESTENHOLTZ, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Kamila BANAŚ, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 R. 54 nr 7, s. 399–401. — Bibliogr. s. 401. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The effect of water on passivation and corrosion of titanium in ${CH_{3}OH-LiClO_{4}}$ solutions / V. U. LELEK-BORKOWSKA, K. BANAŚ, J. BANAŚ // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Trawienie anodowe tytanu w matanolowych roztworach kwasu fosforowegoAnodic etching of titanium in methanol solutions of phosphoric acid / J. BANAŚ, K. BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2006 R. 49 nr 11s/A wyd. spec., s. 22–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievements in corrosion research and engineering” : materiały XII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 12t all-Polish corrosion symposium : 298 Impreza Europejskiej Federacji Korozji = 298th Event of the European Federation of Corrosion : SZCZYRK'2006 : 22–24 listopada 2006, Szczyrk / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Własności anodowe niklu w etanoloych i {\em n}-propanolowych roztworach chlorkówAnodic behaviour of nickel in ethanol and {\it n}-propanol solutions of chlorides / K. BANAŚ, B. STYPUŁA, J. BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2007 R. 50 nr 11s/A wyd. spec., s. 17–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = New achievements in corrosion research and engineering : materiały XIII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 13th all-Polish corrosion symposium : 306 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 306th event of the European Federation of Corrosion : 21–23 listopada 2007, Poraj / red. nauk. Henryk Bala. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Własności anodowe stopu $Ti-8\% Al$ w bezwodnych metanolowych roztworach chlorkówAnodic behaviour of $Ti-8\% Al$ alloy in anhydrous mathanol solutions of chlorides / K. BANAŚ, J. BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2006 R. 49 nr 11s/A wyd. spec., s. 28–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievements in corrosion research and engineering” : materiały XII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 12t all-Polish corrosion symposium : 298 Impreza Europejskiej Federacji Korozji = 298th Event of the European Federation of Corrosion : SZCZYRK'2006 : 22–24 listopada 2006, Szczyrk / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zastosowanie spektrometrii FTIR oraz UV-VIS do badania anolitu po elektrolitycznym trawieniu niklu w roztworach alkoholowych[Application of FTIR and UV-VIS spectroscopy for analysis of corrosion products during anodic etching of nickel in alcohol solutions] / Urszula LELEK-BORKOWSKA, Maria STAROWICZ, Kamila BANAŚ, Jacek BANAŚ // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: