Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Juzoń, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • High temperature oxidation behaviour of $Fe_{3}Al$ alloys / Piotr JUZOŃ, Sébastien Chevalier, Kazimierz PRZYBYLSKI, Jean Pierre Larpin // W: Reactivity of solids : proceedings of the 14\textsuperscript{th} French-Polish seminar : Kraków 2005 = Reaktywność ciał stałych : materiały XIV seminarium francusko-polskiego / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 92). — ISBN10:  8389541599. — S. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.. — Abstract pt.: High temperature oxidation properties of $Fe_{3}Al$ alloys w: 14th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : conference : July 4–6, 2005, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : AGH, 2005. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • High temperature oxidation behaviour of RE-doped or not $Fe_{3}Al$ intermetallics in different gaseous environments / Jean-Pierre Larpin, Piotr JUZOŃ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Sébastien Chevalier // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2008 vol. 33 Suppl. 1, s. 17–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr., Rés.. — Zastosowano procedurę peer review. — 15th French-Polish seminar on Reactivity of solids : June 30–July 2, 2008, Dijon, France / eds. Florence Baras [et al.]. — Paris : Editions Scientifiques Medicales Elsevier, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Improving $Fe_{3}Al$ alloy resistance against high temperature oxidation by pack comentation process / Piotr JUZOŃ, Marta ZIEMNICKA, Sébastien Chevalier, Kazimierz PRZYBYLSKI, Jean Pierre Larpin // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tytuł poprz.: Applications of Surface Science. — 2007 vol. 253 iss. 11, s. 4928–4934. — Bibliogr. s. 4933–4934, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-11-28. — P. Juzoń - pierwsza afiliacja: Laboratoire de Recherches sur la Reactivité des Solides, Dijon Cedex, France. — tekst: https://goo.gl/X6seUr

 • keywords: protective coatings, oxidation resistance, Zr doping effect, iron aluminide alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apsusc.2006.10.072

5
 • TEM investigation of alumina scales formed on $Fe_{3}Al-(Zr,Mo)$ alloys at $1373 K$ / K. PRZYBYLSKI, P. JUZOŃ, S. Chevalier // W: Abstract book of 6th Japanese-Polish joint seminar on Materials analysis : new developments and analysis for fabrication of functional nanostructures : 11\textsuperscript{th}–13\textsuperscript{th} September, 2006, Toyama, Japan / University of Toyama. — [Toyama : UT], [2006]. — S. 25–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ ${Zr}$ na kinetykę i mechanizm utleniania związku międzymetalicznego ${Fe_{3}AL}$The influence of ${Zr}$ on the oxidation kinetics and mechanism of ${Fe_{3}AL}$ intermetalics / Kazimierz PRZYBYLSKI, Piotr JUZOŃ, Sebastien Chevalier // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ Zr na kinetykę i mechanizm utleniania związku międzymetalicznego ${Fe_{3}AL}$The influence of Zr on the oxidation kinetic and mechanism of ${Fe_{3}AL}$ intermetalics / Kazimierz PRZYBYLSKI, Piotr JUZOŃ, Sebastien Chevalier // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: