Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Mech, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
3
4
5
6
7
 • Geometria podstawników, a własności fotoelektrochemiczne na przykładzie $TiO_{2}$ modyfikowanego pochodnymi antrachinonu : [komunikat naukowy][Geometry of substituents vs photoelectrochemical properties on the $TiO_{2}$ modified by anthraquinone deriva] / Justyna MECH, Konrad SZACIŁOWSKI // W: VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : Toruń, 13–15 czerwca 2012 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — [Toruń : s. n.], [2012]. — S. 14. — Bibliogr. s. 14. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geometria podstawników a właściwości fotoelektrochemiczne na przykładzie $TiO_{2}$ modyfikowanego pochodnymi antrachinonu[Geometry of substituents vs photoelectrochemical properties on the $TiO_{2}$ modified by anthraquinone deriva] / Konrad SZACIŁOWSKI, Justyna MECH // W: I Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — ISBN: 978-83-62139-47-7. — S. 162. — Bibliogr. s. 162. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — K. Szaciłowski dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Heat treatment effect on crystalline structure and photoelectrochemical properties of anodic $TiO_{2}$ nanotube arrays formed in ethylene glycol and glycerol based electrolytes / Magdalena Jarosz, Karolina Syrek, Joanna Kapusta-Kołodziej, Justyna MECH, Kamila Małek, Katarzyna HNIDA, Tomasz Łojewski, Marian Jaskuła, Grzegorz D. Sułka // Journal of Physical Chemistry. C ; ISSN 1932-7447. — 2015 vol. 119 iss. 42, s. 24182-24191. — Bibliogr. s. 24189–24191, Abstr.. — Justyna Mech – dod. afiliacja: ACMiN ; K. Hnida – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.jpcc.5b08403

11
 • Hybrid semiconducting materials: new prospectives for molecular-scale information processing / Sylwia Gawęda, Remigiusz KOWALIK, Przemysław KWOLEK, Wojciech Macyk, Justyna MECH, Marek Oszajca, Agnieszka Podborska, Konrad SZACIŁOWSKI // W: Molecular and supramolecular information processing : from molecular switches to logic systems / ed. Evgeny Katz. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — ISBN: 9783527331956 ; e-ISBN: 9783527645442. — S. 121–173. — Bibliogr. s. 168–173. — Konrad Szaciłowski – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • New type of photoactive materials based on $TiO_{2}$ modified by anthraquinone derivatesNowe fotoaktywne materiały w oparciu o $TiO_{2}$ modyfikowany pochodnymi antrachinonu / J. MECH, K. SZACIŁOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 1, s. 269–273. — Bibliogr. s. 272–273. — K. Szaciłowski – dod. afiliacja: Jagiellonian University, Faculty of Chemistry, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0184-3

15
 • Optoelektroniczne układy półprzewodnikowe w przetwarzaniu informacji[Optoelectronic semiconductor systems for information processing] / Justyna MECH // W: Nauka i przemysł : V ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, dn. 26 listopada 2010 roku, T. 2 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Samorząd Doktorantów. — [Kraków : PK], [2010]. — ISBN: 978-83-7242-579-2. — S. 62–67. — Bibliogr. s. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Organic/inorganic hybrid materials : new look at alizarin and its isomers / Justyna MECH, Konrad SZACIŁOWSKI // W: PANIC 2013 : PhoBiA Annual Nanophotonics International Conference : 23–25 April 2013, Wrocław, Poland : book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2013]. — S. 51–52. — Bibliogr. s. 52. — K. Szaciłowski – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Photoelectrochemical properties of $BiVO_{4}$ / MECH J., KWOLEK P., SZACIŁOWSKI K. // W: Molecules and light 2013 : II autumn meeting of the Polish Photochemistry Group : Zakopane, 23–27 September 2013 : book of abstracts / ed. Jerzy Karpiuk ; Institute of Physical Chemistry PAS, Warsaw [etc.]. — [Zakopane : s. n.], [2013]. — S. 46. — Bibliogr. s. 46. — Toż na s. 64 [poster]. — K. Szaciłowski – dod. afiliacja: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Photoelectrochemistry of anthraquinone derivatives : [streszczenie] / Justyna MECH, Konrad SZACIŁOWSKI // W: IKSS 2013 : XIII International Krutyń Summer School 2013 : ”Advanced photo– and electrically active molecular and nano-materials at the interface with living systems: challenges and promises for the future bio-medicine” : Krutyń, Masurian Lake District, Poland, May 21–27, 2013 : praca zbiorowa / pod red. Marka Pietraszkiewicza. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o, 2013 + CD. — ISBN: 978-83-7798-081-1. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — Ekran [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.. — Konrad Szaciłowski - dod. afiliacja: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Photoelectrochemistry of hybrid organic-inorganic materials – influence of geometry of substituents / Justyna MECH, Konrad SZACIŁOWSKI // W: “Chemistry for materials science” : 11th international symposium on Electrochemical/chemical reactivity of metastable materials : 12–14 September 2012, Krakow, Poland : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Krakow : AGH UST], [2012]. — Dod. na okł.: 50 lat WMN 1962–2012. — S. 33. — Bibliogr. s. 33. — Afiliacja: Faculty of Non-Ferrous Metals, University of Science and Technology. — Dod. afiliacja K. Szaciłowskiego: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Photoelectrochemistry of hybrid organic-inorganic materials – influence of geometry of substituents : [abstract] / Justyna MECH, Konrad SZACIŁOWSKI // W: Kronika 50 lat działalności WMN / Wydział Metali Nieżelaznych Akademii-Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2012. — Na okł. dod.: Międzynarodowa konferencja naukowa „Metale nieżelazne 2012”. — ISBN: 978-83-928069-4-2. — S. 172. — Bibliogr. s. 172. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology ; K. Szaciłowski – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Substituted polyacenes as prospective modifiers of $TiO_{2}$ surface / Marek Oszajca, Przemysław KWOLEK, Justyna MECH, Konrad SZACIŁOWSKI // Current Physical Chemistry ; ISSN 1877-9468. — 2011 vol. 1 iss. 3, s. 242–260. — Bibliogr. s. 258–260, Abstr.. — Pierwsza afiliacja K. Szaciłowski: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Synteza i charakterystyka materiałów hybrydowych w oparciu o nanostrukturalny $TiO_{2}$ modyfikowany związkami aromatycznymiSynthesis and characterization of hybrid materials based on nanostructural $TiO_{2}$ modified by aromatic compounds / Justyna MECH // W: Doctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2010–2013 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2013]. — S. 22. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25