Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Mazurkiewicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
2
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce. Cz. 2, Przykład ujęcia Zawoja-3Analysis of the possibility of utilizing Quaternary groundwater in the low-temperature geothermal systems of Małopolska. Pt. 2, The Zawoja-3 case study / Justyna MAZURKIEWICZ, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 11/1, s. 995–999. — Bibliogr. s. 999, Abstr.. — WPH 2017 : XVIII sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : 8-10.11.2017 Wojanów k. Jeleniej Góry. — tekst: https://goo.gl/VkwvBo

 • keywords: heat pumps, ground water, Małopolska, low temperature geothermal systems, Zawoja intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości wykorzystania wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w systemach geotermii niskotemperaturowej w Małopolsce : przykład ujęcia w Kalwarii ZebrzydowskiejAnalysis of the possibility to use the Tertiary groundwater in the low-temperature geothermal systems in Małopolska : Kalwaria Zebrzydowska case study / Justyna MAZURKIEWICZ, Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA // Hydrogeologia ; ISSN 2544-3623. — 2018 t. 2 nr 1, s. 40–48. — Bibliogr. s. 45–48, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Małopolska, pompy ciepła, wody podziemne, systemy niskotemperaturowe, Kalwaria Zebrzydowska

  keywords: heat pumps, ground water, Małopolska, low temperature geothermal systems, Kalwaria Zebrzydowska

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka hydrogeochemiczna wód termalnych geotermii Stargard SzczecińskiHydrogeochemical characteristics of thermal waters from Stargard Szczeciński geothermal heating plant / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Justyna MAZURKIEWICZ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2015 t. 89 nr 3, s. 101–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, Stargard Szczeciński, ciepłownia geotermalna

  keywords: geothermal energy, Stargard Szczeciński, geothermal heating plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2015.3.5

5
 • Charakterystyka hydrogeochemiczna wód termalnych geotermii PyrzyceHydrogeochemical characteristics of thermal waters from Pyrzyce geothermal heating plant / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Justyna MAZURKIEWICZ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2015 t. 89 nr 2, s. 52–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, Pyrzyce, ciepłownia geotermalna

  keywords: geothermal energy, Pyrzyce, geothermal heating plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2015.2.3

6
 • Development of heat pumps market due to new legal regulations in Poland / WACHOWICZ-PYZIK Anna, MAZURKIEWICZ Justyna // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 91

 • keywords: renewable energy sources, legal regulations, heat pumps, directives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Główne bariery rozwoju geotermii niskotemperaturowej wspomaganej pompami ciepła typu woda/woda w PolsceThe main barriers for low-temperature geothermal energy development based on water/water heat pumps system in Poland / Justyna MAZURKIEWICZ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2015 t. 89 nr 2, s. 47–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, pompy ciepła, geotermia niskotemperaturowa

  keywords: renewable energy sources, heat pumps, low temperature geothermal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2015.2.2

8
 • Główne bariery wykorzystania energii geotermalnej w Polsce na przykładzie wybranych ciepłowniMain barriers of the geothermal energy utilization on example of Poland selected heating plants / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Justyna MAZURKIEWICZ, Marcin KRÓLIKOWSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 565–576. — Bibliogr. s. 574–576, Summ.

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia geotermalna, ciepłownie geotermalne

  keywords: renewable energy, geothermal energy, geohermal heating plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.85

9
 • Legal regulations associated with the use of low temperature energy from mine water / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Justyna MAZURKIEWICZ // W: V International field workshop for young hydrogeologists on “Intensive groundwater drainage” : 25-27.06.2014, Sosnowiec : [abstracts] / eds. Dominika Dąbrowska, Andrzej Witkowski ; Faculty of Earth Science. University of Silesia. — Sosnowiec : US, 2014. — ISBN: 978-83-61644-46-0. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Legal regulations associated with the use of low temperature energy from mine waterRegulacje prawne związane z niskotemperaturowymi systemami opartymi na wodach kopalnianych / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Justyna MAZURKIEWICZ // Acta Geographica Silesiana ; ISSN 1897-5100. — 2014 nr 17, s. 97–102. — Bibliogr. s. 101–102, Abstr.

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, energia geotermalna, wody kopalniane, systemy niskich temperatur

  keywords: geothermal energy, mine water, legal regulation, low temperature systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Ocena stabilności składu chemicznego wód termalnych udostępnionych odwiertami Bańska IG-1 i Bańska PGP-1Assessment of stability of thermal waters chemical composition from Banska IG-1 and PGP-1 / Justyna MAZURKIEWICZ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2012 R. 51 z. 1, s. 23–35. — Bibliogr. s.  34–35, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Parametry hydrogeochemiczne wód termalnych z ujęć Bańska IG-1 oraz Bańska PGP-1Hydrogeochemical parameters of thermal water from Bańska IG-1 and Bańska PGP-1 groundwater intakes] / Justyna MAZURKIEWICZ, Dorota PIETRUCIN // W: „Geotermia” : IV międzynarodowe warsztaty dla młodych hydrogeologów : Lądek-Zdrój, 24–26 May 2013 = ”Geothermic” : IV international field workshop for young hydrogeologists / pod red. Sebastiana Buczyńskiego, Stanisława Staśko, Barbary Huszczy ; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Uniwersytetu Wrocławskiego ; Studenckie Koło Naukowe Geologów. — Wrocław : Agencja Wydawnicza „ARGI” sc, 2013. — ISBN: 979-83-60425-50-3. — S. 34–45. — Bibliogr. s. 44–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pojazdy hybrydowe a systemy fotowoltaiczne – możliwości wykorzystania (projekt OZI)Hybrid vehicles and photovoltaic systems – possibility of use (project OZI) / Marcin KRÓLIKOWSKI, Justyna MAZURKIEWICZ, Anna WACHOWICZ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 197–206. — Bibliogr. s. 205–206, Summ.

 • słowa kluczowe: transport, energia słoneczna, opory toczenia, opory powietrza

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.50

15
 • Possibilities of utilization of low-temperature energy from mine waters / Justyna MAZURKIEWICZ, Anna WACHOWICZ-PYZIK // W: V International field workshop for young hydrogeologists on “Intensive groundwater drainage” : 25-27.06.2014, Sosnowiec : [abstracts] / eds. Dominika Dąbrowska, Andrzej Witkowski ; Faculty of Earth Science. University of Silesia. — Sosnowiec : US, 2014. — ISBN: 978-83-61644-46-0. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Possibilities of utilization of Quaternary groundwater in heat pump systems based on I/828/3 Zawoja-3 groundwater intake / MAZURKIEWICZ Justyna, Tomaszewska Barbara, KMIECIK Ewa // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 51

 • keywords: stability, corrosion, scaling, Malopolska, low temperature geothermal energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Potencjalne możliwości wykorzystania czwartorzędowych wód podziemnych w instalacjach niskotemperaturowychPossibilities of utilization of quaternary groundwater in low-temperature geothermal systems / Justyna MAZURKIEWICZ, Anna WACHOWICZ-PYZIK, Marcin KRÓLIKOWSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 2, s. 297–310. — Bibliogr. s. 308–310, Summ.

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, geotermia niskotemperaturowa, wody podziemne, Nowy Sącz

  keywords: heat pumps, underground water, Nowy Sącz, low temperature geothermal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.59

18
 • Potencjalne możliwości wykorzystania wód podziemnych Małopolski w systemach geotermii niskotemperaturowej[Potential possibilities of underground water utilization in low-temperature geothermal systems in Małopolska] / Justyna MAZURKIEWICZ // W: Dokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-40-1. — S. 66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Program badań dla określenia potencjału geotermii niskotemperaturowej bazującej na wodach podziemnych MałopolskiThe research program to determine low-temperature geothermal potential based on groundwater within the Malopolska / Justyna MAZURKIEWICZ, Ewa KMIECIK, Barbara Tomaszewska // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2013 R. 52 z. 2, s. 45–58. — Bibliogr. s. 56–58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Małopolska, geotermia niskotemperaturowa, jednolite części wód podziemnych, JCWPd

  keywords: Malopolska, low temperature geothermal, ground water body, GWB

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Program badań dla określenia potencjału geotermii niskotemperaturowej bazującej na wodach podziemnych Małopolski[The research program to determine low-temperature geothermal potential based on groundwater within the Malopolska] / Justyna MAZURKIEWICZ, Barbara Tomaszewska, Ewa KMIECIK // W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Racjonalne planowanie optymalnego doboru pomp ciepła dla domu jednorodzinnego[Rational planning of optimal selection of heat pumps for single-family house] / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Justyna MAZURKIEWICZ, Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9895–9902. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9901–9902, Abstr.

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, OZE, PROSUMENT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rational planning for optimal heat pump selection for detached house / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Justyna MAZURKIEWICZ, Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 109

 • keywords: heat pumps, RES, PROSUMENT program

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Techniczne i prawne możliwości wykorzystania energii z wód kopalnianych w geotermii niskotemperaturowejTechnical and legal possibilities of low-temperature energy utilisation from mine waters in the low-temperature geothermal systems / Justyna MAZURKIEWICZ, Anna WACHOWICZ-PYZIK // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2014 nr 9, s. 334–336. — Bibliogr. s. 336, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, likwidacja kopalni, wody kopalniane

  keywords: geothermal energy, mine water, decommissioning of mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The Quaternary groundwater as the low temperature energy source for heat pumps in Małopolska Province / Ewa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Justyna MAZURKIEWICZ // W: ASEE17 : international conference on Advances in energy Systems and Environmental Engineering : clean energy, clean water, clean air : 2–5 July, 2017, Wroclaw, Poland : book of abstracts / ed. by Bartosz Kaźmierczak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-988-1. — S. 75–76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25