Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Durak, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57086972100

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka stanu chemicznego wód rzeki SztołyCharacteristic of the chemical status in the Sztoła River / Justyna DURAK, Monika Widelska, Kamil JUŚKO, Agata KASPRZAK // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2017 R. 56 z. 2, s. 249–262. — Bibliogr. s. 260–261, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stan chemiczny, rzeka Sztoła, Kanał Baba, rejon olkuski

  keywords: chemical status, Olkusz region, Sztoła river, Baba Canal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka wybranych biocydów występujących w wodach powierzchniowych[Characteristics of selected biocides occur in surface waters] / Justyna DURAK, Tomasz Rokoszak, Alicja SKIBA, Katarzyna STYSZKO // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2018 [Dokument elektroniczny] : gospodarka obiegu zamkniętego : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia, Moniki Czop i Magdaleny Bogackiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2019. — Publikacja zawiera materiały z VI Konferencji Ochrony Środowiska i Energetyki : 7 grudnia 2018, Gliwice. — e-ISBN: 978-83-950087-2-6. — S. 157–162. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://cleanalternative.eu/epae-conference-monographs-are-available-online/ [2019-03-06]. — Bibliogr. s. 161–162, Streszcz.

 • słowa kluczowe: wody powierzchniowe, biocydy, herbicydy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemical composition of atmospheric aerosols collected in Krakow agglomeration / Alicja SKIBA, Przemysław FURMAN, Justyna DURAK, Natasza Dobrowolska, Natalia Guzik, Damian ZIĘBA, Magdalena Kistler, Anne Kasper-Giebl, Katarzyna STYSZKO // W: Knowledge, technology and society [Dokument elektroniczny] : AGH ISC 2018 : [AGH International Student Conference : Kraków, 10–12 October 2018] / sci. ed. Katarzyna Styszko. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-10-3. — S. 43–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://katalogagh.cyfronet.pl/lib/item?id=chamo:218460&fromLocationLink=false&theme=bgagh [2019-12-11]. — Bibliogr. s. 50–51, Abstr.. — D. Zięba – dod. afiliacja: Krakow Smog Alert

 • keywords: combustion, particulate matter, secondary pollution, sources apportionment, carbonaceous fraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Determination of monohydroxylated metabolites of PAHs in wastewater / Katarzyna STYSZKO, Justyna DURAK // W: EFE2022 [Dokument elektroniczny] : International Conference Energy Fuels Environment : 20 – 23 September 2022, Kraków : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology Faculty of Energy and Fuels, [2022]. — e-ISBN: 978-83-948318-8-2. — S. 106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/Book-of-Abstract-EFE2022.pdf [2022-09-26]

 • keywords: wastewater, hydroxy derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons, biomarker

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Development of a methodology for the determination of hydroxy derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons in wastewater using high-performance liquid chromatography with the UV-Vis spectrophotometric detector / Justyna DURAK, Katarzyna STYSZKO, Dariusz Wideł, Elżbieta Sochacka-Tatara // W: 1\textsuperscript{st} international conference Strategies toward Green Deal Implementation – water and raw materials [Dokument elektroniczny] : 14–16 December 2020, online : conference proceedings / scientific ed. Marzena Smol ; Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cracow : Publishing House. Mineral and Energy Economy Research Institute. Polish Academy of Sciences, 2020. — e-ISBN: 978-83-959215-5-1. — S. 105. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://greendeal2020.pl/wp-content/uploads/2021/01/Conference-proceedings_GreenDeal2020-1.pdf [2021-01-08]

 • keywords: wastewater, metabolism, polycyclic aromatic hydrocarbons, high performance liquid chromatography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Efektywność usuwania ksenobiotyków ze ścieków w procesie ozonowania[Removal efficiencies of xenobiotics from wastewater by ozonation process] / Justyna DURAK, Dagmara Kras, Katarzyna STYSZKO // W: IAKOŚ 2019 : IV Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska : Gdańsk, 5-7 kwietnia 2019 : książka streszczeń. — [Gdańsk : s. n.], cop. 2019. — ISBN: 978-83-947159-2-2. — S. 33. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: ozonowanie, farmaceutyki, ksenobiotyki, zaawansowane techniki oczyszczania ścieków, zanieczyszczenie wody

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Emission of microplastics from communication routes / Jagoda WOREK, Anna BIAŁAS, Justyna DURAK, Katarzyna STYSZKO // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE_2020.pdf [2020-12-11]. — Bibliogr. s. 60

 • keywords: environmental pollution, microplastics, tire rubber

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Evaluation of the stability of selected hydroxy derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons in environmental samples / Justyna DURAK, Katarzyna STYSZKO, Elżbieta Sochacka-Tatara // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2021 vol. 232, s. 324–330. — Bibliogr. s. 329–330, Abstr.. — 1st International Conference Strategies toward Green Deal Implementation — Water and Raw Materials (ICGreenDeal2020) : 14–16 December 2020

 • keywords: stability, wastewater, hydroxy derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons, biomarker

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2021.27505

10
 • Hydroxy derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons as emerging contaminantsHydroksypochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych jako nowoidentyfikowane zanieczyszczenia środowiska / Justyna DURAK, Katarzyna STYSZKO // W: 2nd international conference Strategies toward Green Deal Implementation [Dokument elektroniczny] : water, raw materials & energy : 8–10 December 2021, online : abstract book / sci. ed. Marzena Smol. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cracow : Publishing House Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Science, 2021. — e-ISBN: 978-83-963280-3-8. — S. 116. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://greendeal2021.pl/wp-content/uploads/2022/01/Abstract-Book.pdf [2022-01-11]. — J. Durak - dod. afiliacja: Politechnika Krakowska

 • keywords: emerging contaminants, hydroxy derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons, high performance liquid chromatography, treated sewage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Obecność w wodach podziemnych substancji zaburzających gospodarkę hormonalną człowieka — wyniki badań wstępnych[The occurence of endocrine disrupting compounds in groundwater - preliminary results] / Ewa KMIECIK, Katarzyna STYSZKO, Katarzyna WĄTOR, Justyna DURAK, Małgorzata DWORNIK // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 11. — Toż. na dysku flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Ocena efektywności usuwania zanieczyszczeń organicznych z wód powierzchniowych za pomocą procesów zaawansowanego utleniania[Evaluation of removal efficiencies of organic pollutants from surface water by means of advanced oxidation processes] / Justyna DURAK, Paulina Kostro, Anna Bułkowska, Katarzyna STYSZKO // W: IAKOŚ 2019 : IV Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska : Gdańsk, 5-7 kwietnia 2019 : książka streszczeń. — [Gdańsk : s. n.], cop. 2019. — ISBN: 978-83-947159-2-2. — S. 92. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wody powierzchniowe, procesy zaawansowanego utleniania, AOP, biologiczne zapotrzebowanie na tlen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena stabilności wybranych hydroksypochodnych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach środowiskowych[Assessment of the stability of selected hydroxy derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons in environmental sample] / Justyna DURAK, Katarzyna STYSZKO, Elżbieta Sochcka-Tatara // W: III Pomorskie studenckie sympozjum chemiczne [Dokument elektroniczny] : [18-19.09.2021] : książka abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : [Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików], cop. 2021. — e-ISBN: 978-83-958623-2-8. — S. 26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://06387a9a-ecee-4274-b1af-7d7b26109bc2.filesusr.com/ugd/9b73dd_d122ddc2dfa74c4da85696d87c44d9bb.pdf [2021-10-06]. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Removal of pharmaceuticals residues and personal care products by advanced oxidation techniques / Justyna DURAK, Anna Miernik, Agnieszka Jaworska, Alicja SKIBA, Przemysław FURMAN, Katarzyna STYSZKO // W: Knowledge, technology and society [Dokument elektroniczny] : AGH ISC 2018 : [AGH International Student Conference : Kraków, 10–12 October 2018] / sci. ed. Katarzyna Styszko. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-10-3. — S. 33–41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://katalogagh.cyfronet.pl/lib/item?id=chamo:218460&fromLocationLink=false&theme=bgagh [2019-12-11]. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.

 • keywords: oxidation, emerging contaminants, wastewater, treatment, photolysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Removal of pharmaceuticals residues and personal care products by Advanced Oxidation Techniques / Agnieszka Jaworska, Paulina Tomusiak, Anna Miernik, Natalia Połomska, Michał Nalepa, Stanisław Kozioł, Justyna DURAK, Katarzyna STYSZKO // W: AGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — ISBN: 978-83-944254-6-3 ; e-ISBN: 978-83-944254-7-0. — S. 77. — Bibliogr. s. 77. — Toż. w Internecie: {http://www.isc.agh.edu.pl/papers/}. — Dostęp po wybraniu: Download Book of Abstracts

 • keywords: oxidation, emerging contaminants, wastewater, treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The occurrence of chemicals of emerging concern in samples of surface water and wastewater collected in Kraków, Poland / Katarzyna STYSZKO, Justyna DURAK, Anna Malicka, Tadeusz Bochnia, Tadeusz Żaba // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2021 vol. 232, s. 308–323. — Bibliogr. s. 318–320, Abstr.. — 1st International Conference Strategies toward Green Deal Implementation — Water and Raw Materials (ICGreenDeal2020) : 14–16 December 2020

 • keywords: surface water, pharmaceuticals, municipal wastewater, metabolites, endocrine disrupting chemicals, gas chromatograph coupled with Ion Trap Mass Spectrometer, GC-(IT)MS/MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2021.27502

19
 • The stability studies of selected hydroxy-derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons in wastewater by using high-performance liquid chromatography with the UV-Vis detector / Justyna DURAK, Katarzyna STYSZKO, Dariusz Wideł, Elżbieta Sochacka-Tatara // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-14]

 • keywords: stability, wastewater based epidemiology, hydroxy derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons, biomarker, treated wastewater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie chromatografu jonowego z detektorem konduktometrycznym do analizy sezonowych zmian stężenia wybranych jonów we frakcji PM1 i PM10 pyłu zawieszonego, pobranego na terenie Krakowa w latach 2018-2019[The use of ion chromatograph with a conductivity detector for the analysis of seasonal changes in the concentration of the selected ions in PM1 and PM10 fractions of particulate matter, collected in Krakow in 2018-2019] / Alicja SKIBA, Przemysław FURMAN, Justyna DURAK, Katarzyna STYSZKO // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XVII konferencja : Kraków, 19-20 listopada 2020 / red. Robert Piech, Katarzyna Goleń, Beata Paczosa-Bator ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2020. — e-ISBN: 978-83-65955-48-7. — S. 46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/konferencja_elektrochemiczna/Ksiazka_abstraktow_-_Elektroanaliza_2020.pdf [2020-12-14]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Występowanie WWA oraz nowoidentyfikowanych zanieczyszczeń powietrza, 1,3,5-trifenylobenzenu we frakcji pyłu zawieszonego PM10 pobranego na terenie Wadowic[Occurrence of PAHs and emerging contaminants, 1,3,5-triphenylbenzene in particulate matter PM10 collected in Wadowice] / Przemysław FURMAN, Katarzyna STYSZKO, Alicja SKIBA, Justyna DURAK, Weronika Kozioł // W: Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy : ogólnopolska konferencja naukowa : 17 maja 2019 r. / red. Barbara Wrzyszcz, Aleksandra Surma. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-66261-16-7. — S. 44–45. — Dostęp również online: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/317/Ochrona%20%C5%9Brodowiska%2005.2019%20v01.04.pdf} [2019-07-08]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie ozonowania jako metody zaawansowanego utleniania w celu usuwania ze środowiska wodnego nowo identyfikowanych zanieczyszczeń[The use of ozonation as an advanced oxidation method to remove newly identified pollutants from the aquatic environment] / Justyna DURAK, Katarzyna STYSZKO, Alicja SKIBA, Przemysław FURMAN, Anna Miernik // W: Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy : ogólnopolska konferencja naukowa : 17 maja 2019 r. / red. Barbara Wrzyszcz, Aleksandra Surma. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-66261-16-7. — S. 48–49. — Dostęp również online: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/317/Ochrona%20%C5%9Brodowiska%2005.2019%20v01.04.pdf} [2019-07-08]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zmienność źródeł pyłów zawieszonych w Krakowie w oparciu o badania frakcji węglowych (OC/EC) i węglowodanów[Variability of particulate matter sources in Krakow based on studies of carbon fractions (OC/EC) and carbohydrates] / Alicja SKIBA, Katarzyna STYSZKO, Przemysław FURMAN, Justyna DURAK, Adrian Lubecki // W: Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy : ogólnopolska konferencja naukowa : 17 maja 2019 r. / red. Barbara Wrzyszcz, Aleksandra Surma. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-66261-16-7. — S. 50–51. — Dostęp również online: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/317/Ochrona%20%C5%9Brodowiska%2005.2019%20v01.04.pdf} [2019-07-08]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: